PDA

View Full Version : TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 09h00 T7 22/06/2013banghuu
22-06-2013, 02:11 PM
TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 22/06/2013

Nguyễn Huy Lam (Bình Thạnh) Tiên Thắng Lê Văn Bình (Đài Chủ)


http://i1275.photobucket.com/albums/y445/guihinh_23062013/P1150542_zps6a599956.jpg (http://s1275.photobucket.com/user/guihinh_23062013/media/P1150542_zps6a599956.jpg.html)


Thế trận Tiên Nhân Chỉ Lộ

FORMAT WXF
GAME Nguyen Huy Lam(vs)Le Van Binh
TIME 7"; 7"
RED Nguyen Huy Lam;;;
BLACK Le Van Binh;;;
DATE 22-06-2013

START{
1. P7+1 C8.4 2. C2.5 H8+7
3. H2+3 R9.8 4. H8+7 R8+4
5. R1.2 R8.4 6. P3+1 A4+5
7. H3+4 R4.6 8. C8+2 H2+3
9. C5.4 R6.5 10. H4+3 R5.4
11. H3-4 R4.5 12. C8-3 E7+5
13. E7+5 C2+4 14. C8.3 R1.2
15. A6+5 P3+1 16. C4.3 H7+8
17. P3+1 H8+9 18. C+.2 R5.7
19. C2+7 E5-7 20. C3+8 R7-4
21. P7+1 R2+3 22. R9.8 P5+1
23. R2+8 C4.6 24. H7+6 R2.6
25. H4+6 H3+4 26. R8+3 H4-3
27. P7+1 H3-4 28. R8+5 C6-1
29. R8+1 E3+5 30. R2-5 P9+1
31. R8-3 P9+1 32. H6+8 E5+3
33. H8-7 P9.8 34. R2+1 H9+7
35. R2+3 H7-6 36. P7.6 R6-1
37. R2-1 H4+2 38. P5+1 R6.5
39. R8-1 P5+1 40. R8.7 P5+1
41. R7.4 A5+6 42. R4.3 R7.8
43. R2+3 A6-5 44. R3.4 A5+6
45. R4.7 H6+4 46. R7+4 H2-4
47. R7.6 K5.4 48. R2.4 K4+1
49. R4-1 K4-1 50. A5+6 H4-3
51. R4.7 R5+2 52. R7+1 K4+1
53. H7+8 K4.5 54. H8+7 K5.6
55. A4+5 P5.4 56. R7.3 P4.3
57. R3-6 }END

Đả bại lão tướng , Nguyễn Huy Lam lên ngôi Đài chủ Hội Quán Cờ....

:venhvao:venhvao