PDA

View Full Version : TT Kỳ Đài Newlink 09h00 CN 23/06/2013banghuu
23-06-2013, 01:18 PM
TT Kỳ Đài Newlink 09h00 CN 23/06/2013

Nguyễn Huy Lam (Bình Thạnh) Tiên Bại Uông Dương Bắc (Đài Chủ)


http://i1275.photobucket.com/albums/y445/guihinh_23062013/P1150571_zps0361db62.jpg (http://s1275.photobucket.com/user/guihinh_23062013/media/P1150571_zps0361db62.jpg.html)


Thế trận Tiên Nhân Chỉ Lộ

FORMAT WXF
GAME Nguyen Huy Lam(vs)Uong Duong Bac
TIME 14"; 2"
RED Nguyen Huy Lam;;;
BLACK Uong Duong Bac;;;
DATE 23-06-2013

START{
1. P7+1 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 P7+1 4. H8+7 R9+1
5. H7+6 H2+3 6. H6+7 C2+4
7. C2+5 C2.7 8. E3+5 R1.2
9. C8.7 C5.8 10. R2+7 R2+6
11. R9+1 R2.3 12. C7-1 P7+1
13. C7.1 R9.6 14. R9.6 R3+3
15. C1.3 R6+1 16. C3+2 P7+1
17. R6.4 R6+6 18. E5-7 H7-5
19. H3-5 R6-3 20. E7+9 E7+5
21. H5+7 H5-7 22. R2.3 P7.6
23. R3+1 A4+5 24. A6+5 P9+1
25. P9+1 R6.8 26. H+-6 H3+2
27. H6-4 R8+1 28. H4-3 R8.9
29. H3+5 R9+1 30. E9-7 H2+3
31. P7+1 H3-1 32. P7+1 R9-2
33. E7+9 H1-3 34. H5+3 R9.1
35. H3+4 H3+2 36. H4+2 K5.4
37. A5+6 R1+2 38. H7+8 R1.4
39. A4+5 R4.8 }ENDhttp://i1275.photobucket.com/albums/y445/guihinh_23062013/P1150577_zps9f8ce0c9.jpg (http://s1275.photobucket.com/user/guihinh_23062013/media/P1150577_zps9f8ce0c9.jpg.html)
Kích bại Nguyễn Huy Lam , Uông Dương Bắc thất cầm Đài chủ Newlink Đài !

:suphu:suphu