PDA

View Full Version : Tứ binh chinh đôngnhokdethuong
26-06-2011, 09:46 PM
Ván này được zqhuang@hychess.com lai tạo từ ván "khóa hải chinh đông", đỏ tiên thắng, thua hay hòa :D mọi người hãy giải thử :D

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u352248.swf

trucdo84
07-07-2011, 10:37 PM
Tui thử mấy nước đầu nhé:
1.Pháo tiền bình 4 - xa 6.1
2. P2 -4 -- X6 -7
3.Xa tiền.5 -- X7/3
4. Binh 5.1 -- Tướng 6-5
5. Xa tiền- 3 --P4-7
6.M9/7 -- Tướng 5-6
7. X2.6 -- Tôt5.1
8. X2-3 -- Tướng 6.1
9. X3-5 --Tốt 5.1(*)
10. Mã 7.5 --Tốt tiền -5
11. Xa 5/8 -- Tốt 6-5
12.Tướng 5.1 (Hoà cờ)
(*) Nếu nước này đen Thoái sĩ cản xa thì Đỏ xa 5 bình 8 rồi thoái xa về thủ vẫn hoà cuộc.
mọi người góp ý với