PDA

View Full Version : BIÊN BẢ VÁN 11 CUA CLB việt SƠN VÀ CLB sóc sơnclubsocson
27-06-2011, 02:05 AM
nguyễn thế trí 1-1 đào duy sỹ

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9+1 3. R1.2 C8-1 4. R2+4 E3+5 5. C8.6 C2.4 6. H8+7 C8.3 7. R9.8 C3+5 8. P5+1 H2+3 9. P5+1 P5+1 10. R2.7 C3.6 11. R7+2 R1.3 12. R8+3 C6-5 13. C5+5 H3-1 14. R7+3 H1-3 15. C6.5 C6.4 16. C+.4 C+.5 17. C4-6 C5+5 18. E7+5 R9.6 19. C4.7 H3+4 20. R8+4 A6+5 21. H3+5 R6+2 22. H7+8 C4.3 23. H5+6 C3+3 24. H8-6 H7+5 25. C7.9 R6+3 26. R8-4 C3.1 27. C9.8 P5+1 28. H-+7 R6.2 29. H7-8 H5+3 30. H8+7 C1.4 31. C8+8 H4-3 32. H7+9 C4+2 33. P1+1 P5+1 34. P3+1 C4-1 35. H9-7 C4.9 36. H7+8 E7+5 37. H8-6 P7+1 38. H6-4 P7+1 39. H4+5 P5.6 40. H5+3 K5.6 41. H3-4 K6+1 42. C8-4 H3+2 43. H4-3 H2+3 44. H3+5 C9.5 45. A6+5 A5+4 46. H5+3 K6.5 47. H3-2 P6.5 48. H2+1 H3+2 49. H1+3 K5-1 50. H3-5 C5-1 51. C8-1 H2+3 52. K5.6 C5.4 53. H5+7 C4+1 54. H7-8 C4-1 55. C8.7 P5.4 56. C7.6 H3-2

ván cờ này khiến anh sỹ tự bảo mình phục mình quá=))nguyễn hồng thanh 1-1 vũ tuấn nghĩa

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P5+1 A4+5 6. H8+7 P3+1 7. R2.3 C8-1 8. R3-1 E3+1 9. C8+4 C8.7 10. R3.7 R1.3 11. H7+5 E7+5 12. R7-1 H3+4 13. C8-4 C2+4 14. H5+3 H4+3

bùi khắc hưởng 0-2 trần tuấn ngọc

1. P7+1 C2.3 2. P3+1 P3+1 3. H8+9 C8.5 4. C8.5 H8+7 5. P7+1 R9.8 6. H2+3 H2+1 7. R1+1 R1.2 8. R1.6 R2+5 9. R6+6 R2.7 10. C5.6 C3+7 11. R9.7 R7+2 12. H9+7 A6+5 13. R6+1 R7.8 14. A6+5 C5.4 15. E3+5 R+-3 16. P7.8 H1+3 17. C6.7 C4.3 18. C7+4 C3+4 19. R7+3 R+.2 20. C7.6 R8+4 21. R7+5 R8.4 22. R7-5 R2+5 23. E5-7 R2-9 24. R7-2 R4+2 25. P1+1 R4.5 26. R6.7 H7-6 27. R-.9 H6+5 28. R7-6 P1+1

biên bản viết sấu khó dịch quá nên dịch bị sai xin dừng ở đây chờ phục hồi rồi sửa

pham tuấn linh 0-2 lưu quang tuyên

111111111111111111

clubsocson
27-06-2011, 02:50 AM
biên bản ghi toàn sai không thể box nên được các kỳ thủ ghi nước đi của mình nhầm sang bên của đối phương

Minh Ngọc
27-06-2011, 12:20 PM
Ván anh Hưởng với Ngọc con có lẽ là nhầm thế nào ấy chứ sao lại đi toàn những nước vô lý vậy chứ?

Trần Tuấn Ngọc
27-06-2011, 03:30 PM
Có lẽ do biên bản bị nhầm

PhiHuong
27-06-2011, 04:54 PM
Ván anh Hưởng với Ngọc con có lẽ là nhầm thế nào ấy chứ sao lại đi toàn những nước vô lý vậy chứ?

Gửi Minh Ngọc :

Chơi xong anh để biên bản ván đấu ở bàn mà chẳng thấy ai nhận cả !
Nay anh post tiếp tục theo trí nhớ từ nước thứ 21 như biên bản trên.

21. x6.5 - x8-4 ... 22. x7/5 - x2.5
23. v5/7 - x2/9 ... 24. x7.2 - b1.1
25. x6-7 - m7/6 ... 26. xs-9 - m6.5
27. x7/5 - b9.1 ... 28. b5.1 - b7.1
29. s5/6 - x2.5 ... 30. s6.5 - b7.1
31. b5.1 - x4-5 ... 32. p6/4 - m5.7
33. x9-6 - v7.5 ... 34. x6/3 - x5-3
35. x7.2 - v5.3 ... 36. p6-9 -m7.5
37. x6.2 - m5.6 ... 38. x6-7 - m6.7
39. t5-6 - x2-4 ... 40. p9-6 - m7/6
41. p6/1 - b5.1 ... 42. v7.9 - b1.1
43. b9.1 - x4-1 ... 44. x7/2 - b5.1
45. p6-7 - x1-4 ... 46. p7-6 - b7-6
47. x7-1 - x4-2 ... 48. p6-7 - x2.4
49. p7/1 - m6/4 ... 50. x1-8 - x2-1
51. t6-5 - b5.1 ... 52. s5/6 - m4/3
53. x8.4 - x1/2 ... 54. x8-7 - b6.1
55. x7/1 - b6.1 ... 56. x7-1 - x1-3
57. p7-8 - b6.1 ... 58. p8.9 - x3/7
...

Đến đây thay nước bình xe ra giữ mà thoái pháo về hà thì khả năng thắng rất cao. Nhưng vì time chỉ còn khoảng một phút nên phải đi nhanh, hơn nữa đồng đội đã thua rồi nay cờ hòa thì cũng bằng không, đành phải cố vậy !.
Chơi cờ trong giải có nhiều yếu tố khác ở ngoài ! @};-=:)@};-