PDA

View Full Version : Nê mã độ khang vươngnhokdethuong
29-06-2011, 05:31 PM
Nê mã độ khang vương- đỏ tiên thua 8->

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u353260.swf

Nê mã độ khang vương- đỏ tiên hòa :-??

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u353263.swf

Ai có hứng thú thì nghiên cứu thử ;;)

vivamosforever
29-06-2011, 06:22 PM
Mấy thế cờ này toàn là thế cờ tử cả, sao lại hòa dc cơ à. Đỏ mà k thắng dc thì xanh sẽ thắng, liệu hòa k đấy?????

kamikaze
30-06-2011, 08:33 PM
Ván sau do vị trí thay đổi, chốt đỏ có thể thoát chân ngựa xanh (khi ăn tượng đỏ 7-5) sang kịp mặt tướng nên buộc ngựa xanh phải hăm bí liên tục để được hoà.

vivamosforever
01-07-2011, 02:32 AM
Tại nhìn nhanh nên không để ý con tốt ở dưới ở cùng hàng với tướng bên đỏ nên cũng có tác dụng. Tôi thấy 2 thế không khác nhau lắm. Thế 1 vẫn đánh hòa được mà.
Thử giải thế 1:
1.T7.9 M8.6 2.P9/5 M6.4 3.P9-6 M4/3 4.B8-7 M3.2 5.P6.8(1) M2.1 6.Bt-6 Tg5/1 7.P6-7 M1/2 8.P7-6 M2.1 9.P6-7 Hòa cờ
Bình chú:
1) Sau khi mã đen di chuyển thì nước tiến pháo này có tác dụng ngăn nước M2.4 của bên đen và sau khi bình tốt vào chiếu tướng thì lại có thể chuyển pháo sang lộ 7 ngăn nước đánh bí của mã đen.
Như vậy vị trí con tốt ở lộ 8 trên hay dưới 1 nước có ảnh hưởng gì đâu. Việc phòng thủ các nước mã đen đều do pháo đảm nhiệm với con tốt sau ở lộ 7 (B8-7) và con tốt trước ở lộ 6 làm ngòi cho pháo.

nhokdethuong
01-07-2011, 12:05 PM
Tại nhìn nhanh nên không để ý con tốt ở dưới ở cùng hàng với tướng bên đỏ nên cũng có tác dụng. Tôi thấy 2 thế không khác nhau lắm. Thế 1 vẫn đánh hòa được mà.
Thử giải thế 1:
1.T7.9 M8.6 2.P9/5 M6.4 3.P9-6 M4/3 4.B8-7 M3.2 5.P6.8(1) M2.1 6.Bt-6 Tg5/1 7.P6-7 M1/2 8.P7-6 M2.1 9.P6-7 Hòa cờ
Bình chú:
1) Sau khi mã đen di chuyển thì nước tiến pháo này có tác dụng ngăn nước M2.4 của bên đen và sau khi bình tốt vào chiếu tướng thì lại có thể chuyển pháo sang lộ 7 ngăn nước đánh bí của mã đen.
Như vậy vị trí con tốt ở lộ 8 trên hay dưới 1 nước có ảnh hưởng gì đâu. Việc phòng thủ các nước mã đen đều do pháo đảm nhiệm với con tốt sau ở lộ 7 (B8-7) và con tốt trước ở lộ 6 làm ngòi cho pháo.
Nước thứ 8, bên hậu có thể thay đổi nước đi là M2/3, kết quả sẽ không hòa nữa ;;)

vivamosforever
01-07-2011, 06:50 PM
Ừ chính xác, tốt phía trên phải lùi lại 1 nc thì sau khi mã 2 thoái 3 thì bên đỏ kẹt nc đi nên còn mỗi con tốt này để đi. Nếu mà ở sâu hơn 1 nc thì tiến xuống sẽ mất tác dụng che mặt tướng.

baoquocmt159
06-07-2011, 07:53 PM
em nghĩ thế này bên đỏ thắng chứ.bay tượng lên 1 cái,nếu con mã đen 8.7 thì pháo 9/4 thì sẽ ngăn cản được 2 nước chiếu bí.bên đen còn 1 con mã chạy loăng quăng còn bên đỏ dư 2 con tốt.

talaogia
20-10-2011, 11:20 AM
2 thê đều hoà

skeleton
20-10-2011, 03:56 PM
2 con tốt ở trên dưới 1 hàng khiến kết quả khác nhau. Đúng là nhanh chậm 1 nước mà trong trường hợp này thì chậm là tốt hơn.

minhdopack
11-04-2013, 01:51 PM
sao toàn là ô vuông vậy?