PDA

View Full Version : Tuyết ủng lam quan những thế lai tạonhokdethuong
01-07-2011, 01:54 PM
ngoài ván "tuyết ủng lam quan" trong quyển "cờ tàn nghệ thuật- cờ thế giang hồ", nhok post một số ván "tuyết ủng lam quan", mấy ván này nhok trích từ quyển "giang hồ thanh bàn kỳ sưu bí", ai có hứng thú thì nghiên cứu thử ;))

ĐỎ TIÊN:

Thiếu tốt lam quan:

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u353812.swf

Viễn tốt lam quan:

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u353813.swf

Cận tốt lam quan:

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u353814.swf

Thêm tượng lam quan:

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u353815.swf

baoquocmt159
06-07-2011, 08:03 PM
đỏ tiên nhưng bên nào thắng bác.