PDA

View Full Version : [HD] Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (dowload)CXQ
02-07-2011, 12:58 PM
Thấy anh em cờ tướng ta ghiền mấy phim cổ trang thời chiến quốc như thế này nhưng chỉ biết xem online, không biết cách dowload phim ở chỗ nào. Nay thỉnh thoảng CXQ sẽ update vài bộ phim cho anh em theo dõi & tải về.
Tân Tam Quốchttp://ca3.upanh.com/10.436.14574273.NUE0/tqc2010s.png

Chế tác: Dương Hiểu Minh
Đạo diễn: Cao Hy Hy
Biên kịch: Chu Tô Tiến
Số tập: 95 tập

http://img708.imageshack.us/img708/9437/20100505104100.jpg

http://img704.imageshack.us/img704/3784/20100505104030.jpg

Nội dung chính: Bộ phim dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung viết vào thế kỉ 14 kể về thời kì hỗn loạn của Trung Quốc. Sau tạo thành thế chân vạc của 3 nước Tào, Ngụy, Thục vào những năm từ 189 đến năm 280.

Đây là bản rút gọn (58 tập)

Link Mediafire:
Tập 1:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?agxw3zg12887btq)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?pvxjek7p7d5pa5u)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?m0i0s9najl0x69x)

Tập 2:
Tan.Tam.Quoc.2010.E02.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?9va8y93w7f2k64e)
Tan.Tam.Quoc.2010.E02.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?7q04t909b1ig1a2)

Tập 3:
Tan.Tam.Quoc.2010.E03.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?8kky9399p3l3iou)
Tan.Tam.Quoc.2010.E03.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?zibb6eyemkkqaw6)

Tập 4:
Tan.Tam.Quoc.2010.E04.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?4rhkjkov56j2ctv)
Tan.Tam.Quoc.2010.E04.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?1x7k4orbrairgs3)

Tập 5:
Tan.Tam.Quoc.2010.E05.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?mj96g44xc5wmyjf)
Tan.Tam.Quoc.2010.E05.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?65g7b218vsuzbdc)
Tan.Tam.Quoc.2010.E05.KSTC.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?ckayyhcbi90abcp)

Tập 6:
Tan.Tam.Quoc.2010.E06.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?mmeoddfh11272ed)
Tan.Tam.Quoc.2010.E06.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?3nb5d8k1o785vro)
Tan.Tam.Quoc.2010.E06.KSTC.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?lff38haygjoposl)

Tập 7:
Tan.Tam.Quoc.2010.E07.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?kfu2u9w04ixtdc1)
Tan.Tam.Quoc.2010.E07.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?3dl4l1jeudi3o53)
Tan.Tam.Quoc.2010.E07.KSTC.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?lrchvu14txv4kuw)

Tập 8:
Tan.Tam.Quoc.2010.E08.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?g2t62zx7s0a8wod)
Tan.Tam.Quoc.2010.E08.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?ix1k25e7weqo5fl)
Tan.Tam.Quoc.2010.E08.KSTC.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?s56tkdqg5q1vzq7)

Tập 9:
Tan.Tam.Quoc.E09.2010.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?jc61328fh4ec5p7)
Tan.Tam.Quoc.E09.2010.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?mxa1nb5343ww582)
Tan.Tam.Quoc.E09.2010.KSTC.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?tlm65y8jvvabwdu)

Tập 10:
Tan.Tam.Quoc.2010.E10.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?ypk1hk1kl4e4gj0)
Tan.Tam.Quoc.2010.E10.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?uj4mf16x1lnxfb7)
Tan.Tam.Quoc.2010.E10.KSTC.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?sfec78feaschn6c)

Tập 11:
Tan.Tam.Quoc.2010.E11.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?7p89iaa12baq257)
Tan.Tam.Quoc.2010.E11.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?5poqfb9gcptf743)
Tan.Tam.Quoc.2010.E11.KSTC.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?de9nnkktwrtwsn2)

Tập 12:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep12.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?dbmm5ohhy2gdl5x)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep12.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?gafgmgw3xy3g845)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep12.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?eadwg35099utidc)

Tập 13:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep13.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?p2xws9s004fxnd2)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep13.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?nnd6k23fs799jdq)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep13.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?ox81530dfa3rm7t)

Tập 14:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep14.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?su23l7pfebx20hh)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep14.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?9e9j9q1d609p8d5)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep14.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?w16wgawq18v6wrr)

Tập 15:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep15.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?63gsn16gkazoyzt)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep15.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?b3ppcs3pbpb6ebk)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep15.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?keulz3gu0i41jvc)

Tập 16:

Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep16.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?oddpn1t8v6w1aft)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep16.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?u3oteeb64fcuar3)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep16.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?rxz1rrwz983r596)

Tập 17:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep17.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?yj77z7scrz8td6x)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep17.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?cjqxd8sujv5yafl)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep17.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?3ezd89wpcxzzmmn)

Tập 18:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep18.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?okke6r6ydsrj6fw)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep18.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?b0c1qd44p3to4bc)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep18.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?yg362uzda2d33g4)

Tập 19:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep19.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?m9bzzl0743rz80n)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep19.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?9fxp6sk5i55pf1e)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep19.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?had2nsbglvf2p65)

Tập 20:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep20.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?a6fx66lepbst3b7)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep20.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?v8zzqdbt8dwbeno)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep20.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?7ql3l2ysi31oss2)

Tập 21:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep21.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?71f8kfqml0nqqn0)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep21.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?hi9414xgwu84feq)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep21.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?3zwiyp9dp40sfr6)


Tập 22:
Tan.Tam.Quoc.2010.E22.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?dmc64m6stgtbd57)
Tan.Tam.Quoc.2010.E22.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?kgf70yy6mrh12b6)
Tan.Tam.Quoc.2010.E22.KSTC.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?zb5d8c7a3r3dl2h)

Tập 23:
Tan.Tam.Quoc.2010.E23.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?aee7k7f9hc9s61e)
Tan.Tam.Quoc.2010.E23.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?msoi3h8ze0q3n9e)
Tan.Tam.Quoc.2010.E23.KSTC.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?t1lb1h4oe3hexvg)


Tập 24:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep24.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?b9m1du4k6g476cx#2)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep24.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?38spw0d84m8mon3#1)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep24.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?1jqchd4d1801pb5#2)

Tập 25:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep25.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?pw3u5bbxrdqru5z)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep25.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?ohzk761vx46gz9e)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep25.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?2asid6pailr3bwk)

Tập 26:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep26.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?0jw7aoaqkh8rbn4)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep26.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?a90si2x8b0gkqaa)

Tập 27:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep27.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?igifi1v1i7bk88y)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep27.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?xevk82dx730x3rp)


Tập 28:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep28.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?zm0r1ba0daa6klo)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep28.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?j5thkxguca5rdr1)

Tập 29:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep29.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?3jt6gficrx1e7jk)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep29.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?8d3l3632d419e09)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep29.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?iqpuapeaad9colg)

Tập 30:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep30.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?x76a23v80jcyyd8)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep30.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?9ibka5jqfhy3pgd)

Tập 31:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep31.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?9ed9macqpe3mwdh)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep31.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?b0gake7uqsr8755)

Tập 32:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep32.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?99a56yoc178om23)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep32.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?6g37czi1q70grpd)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep32.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?s221dvuob42doap)

Tập 33:
Tan.Tam.Quoc.2010.E33.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?6o1q7n8ep1q7gdn)
Tan.Tam.Quoc.2010.E33.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?5i4m40zkvjl5wx1)

Tập 34:
Tan.Tam.Quoc.2010.E34.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?y2c68prqaadiyr1)
Tan.Tam.Quoc.2010.E34.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?vqh8y89072lx63l)

Tập 35:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep35.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?749a35fsf94387f)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep35.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?djv14xoqpdvpqzb)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep35.mkv.003 (http://www.mediafire.com/?4h9d9tpbr3sbpdq)

Tập 36:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep36.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?k14vrvcad2oj3g6)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep36.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?a4qjk8mcrt02y8y)

Tập 37:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep37.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?007vge3mynv9cza)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep37.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?a6a6kd94kbtk3y2)

Tập 38:
Tan tam quoc.KSTC.Ep38.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?40uf2d5mh0gc0r9)
Tan tam quoc.KSTC.Ep38.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?e43fth3o7h02bgp)

Tập 39:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep39.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?o0d2t4wzngb06oz)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep39.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?4vco06oxbr50z7t)

Tập 40:
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep40.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?nikzywgoc0v7qva)
Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep40.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?29552pw39suflbu)

Tập 41:
Tan.Tam.Quoc.Ep41.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?o0pt77k0p07g2p5)
Tan.Tam.Quoc.Ep41.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?cb0d87342drx347)

Tập 42:
Tan.TamQuoc.Ep42.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?nddbpsyacd3tpw5)
Tan.TamQuoc.Ep42.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?lkn8199ttusuh8n)

Tập 43:
Tan.Tam.Quoc.Ep43.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?elajcmeigpxtnxg)
Tan.Tam.Quoc.Ep43.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?7ub85cinsc4cbc2)

Tập 44:
Tan.Tam.Quoc.Ep44.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?7nstvpamaoqtchc)
Tan.Tam.Quoc.Ep44.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?ts3hrlltt3mltgq)
Tập 45:
Tan.Tam.Quoc.Ep45.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?xewv3497nn2r5cn)
Tan.Tam.Quoc.Ep45.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?6wuy1ubcd7t1xsq)
Tập 46:
Free File Hosting Made Simple - MediaFire (http://www.mediafire.com/?2nvaaw6b2e2v5)
Tập 47:
Free File Hosting Made Simple - MediaFire (http://www.mediafire.com/?rori6yl4pu6fa)
Tập 48:
Free File Hosting Made Simple - MediaFire (http://www.mediafire.com/?05e6f6f25aox3)
Tập 49:
Free File Hosting Made Simple - MediaFire (http://www.mediafire.com/?w963c8onb9goc)
Tập 50:
Free File Hosting Made Simple - MediaFire (http://www.mediafire.com/?dac877gmdo7q8)
Tập 51:
Free File Hosting Made Simple - MediaFire (http://www.mediafire.com/?wem22yg1oj0q6)
Tập 52:
Tan.Tam.Quoc.Ep52.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?zrzkachz3hx81dj)
Tan.Tam.Quoc.Ep52.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?rz4155zu1hoc18g)
Tập 53:
Tan.Tam.Quoc.Ep53.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?3g6dmahiwb78zge)
Tan.Tam.Quoc.Ep53.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?d3oz68hcozmc1mt)
Tập 54:
Tan.Tam.Quoc.Ep54.KSTC.mkv.001 (http://www.mediafire.com/?2jzef83sf8b8cm7)
Tan.Tam.Quoc.Ep54.KSTC.mkv.002 (http://www.mediafire.com/?h3mmrn3dm9bp2bl)
Tập 55:
Free File Hosting Made Simple - MediaFire (http://www.mediafire.com/?8tcot811br1fa)
Tập 56:
Free File Hosting Made Simple - MediaFire (http://www.mediafire.com/?w40onqvit0ds6)
Tập 57:
Free File Hosting Made Simple - MediaFire (http://www.mediafire.com/?y2q527e2uw75w)
Tập 58:
Free File Hosting Made Simple - MediaFire (http://www.mediafire.com/?3mrzc7vo7y7p6)


Link Torrent:
Tập 1: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=MzU4NHw2ZWE4NmRjZnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (14 KB, Downloads: 11090)


Tập 2: Tan.Tam.Quoc.2010.E02.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=MzYxMXxkYmQ3ZTFkNHwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (12.52 KB, Downloads: 7544)


Tập 3: Tan.Tam.Quoc.2010.E03.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=MzYzN3w0NjNjZmYwMXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (13.52 KB, Downloads: 6749)


Tập 4: Tan.Tam.Quoc.2010.E04.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=MzY0MHwyMDU0MGZjN3wxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (14.02 KB, Downloads: 6375)


Tập 5: Tan.Tam.Quoc.2010.E05.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=MzY2N3xmMDFmNzcwMnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (13.98 KB, Downloads: 6032)


Tập 6: Tan.Tam.Quoc.2010.E06.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=MzY5M3xkMGQzNWEzNXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (13.98 KB, Downloads: 5710)


Tập 7 + 8: Tan.Tam.Quoc.2010.E07+08.KSTC.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=MzczMXw2ODRjZTYxYnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (14.09 KB, Downloads: 5486)


Tập 9: Tan.Tam.Quoc.E09.2010.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=Mzc5MnxlYzhkZjdmYnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (14 KB, Downloads: 5380)


Tập 10: Tan.Tam.Quoc.2010.E10.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=MzgxOHxkYzA0NWM0YXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (13.46 KB, Downloads: 5054)


Tập 11: Tan.Tam.Quoc.2010.E11.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=Mzg0MHxhMzRlNGE0ZnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (13.71 KB, Downloads: 4823)


Tập 12: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep12.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=Mzg1M3w2NzcwNTJkZnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (13.76 KB, Downloads: 4784)


Tập 13: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep13.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=MzkyMXw0ZmYxZmIzMHwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (15.91 KB, Downloads: 4388)


Tập 14: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep14.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=MzkyNHxmNjFkZjJkOXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (15.04 KB, Downloads: 4445)


Tập 15: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep15.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=Mzk0NHwyZDc0NmNkMXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (17.14 KB, Downloads: 4254)


Tập 16: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep16.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=Mzk3MXxkNmMzNjY2NXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (17.55 KB, Downloads: 4188)


Tập 17: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep17.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDAxMXxjNGVmMjAxNnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.7 KB, Downloads: 4004)


Tập 18: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep18.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDAxOHxjNzFlZmU2ZXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (12.93 KB, Downloads: 3946)


Tập 19: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep19.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDA3MnwxOTE1NDZkYnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (17.04 KB, Downloads: 3700)


Tập 20: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep20.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDEwNXxjYTUwYzAyNXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (17.12 KB, Downloads: 3631)


Tập 21: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep21.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDExMnxiMTIzNTU2NXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (15.99 KB, Downloads: 3586)


Tập 22: Tan.Tam.Quoc.2010.E22.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDE2MnwzYzdiNzk4NnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (17.5 KB, Downloads: 3572)


Tập 23: Tan.Tam.Quoc.2010.E23.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDE2OHw4ZDA4ZGYxNXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.25 KB, Downloads: 3403)


Tập 24: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep24.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDIwNXwwYTEzOGE2YnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.26 KB, Downloads: 3169)


Tập 25: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep25.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDIzMHw1ZjEwYmY0NXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.32 KB, Downloads: 3045)


Tập 26: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep26.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDIzMXwzZTc1MzNlM3wxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.26 KB, Downloads: 3094)


Tập 27: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep27.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDMyNXw3ZjU2NzM1YXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.22 KB, Downloads: 2815)


Tập 28: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep28.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDMzMnxiNGIzNDFiZXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.24 KB, Downloads: 2808)


Tập 29: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep29.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDM5Mnw1OWM5ZGRjZnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (15.05 KB, Downloads: 2751)


Tập 30: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep30.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDQ0M3w5NjgwM2JhNHwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.18 KB, Downloads: 2797)


Tập 31: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep31.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDUyMHw1NmNjNDdlZnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (15.7 KB, Downloads: 2545)


Tập 32: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep32.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDUyNHxiNDc0NzNiZnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.67 KB, Downloads: 2489)


Tập 33: Tan.Tam.Quoc.2010.E33.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDU1MnwwZDU2ODRjZXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (14.58 KB, Downloads: 2592)


Tập 34: Tan.Tam.Quoc.2010.E34.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDU2MXw0NGU3NmRmNXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (14.77 KB, Downloads: 2498)


Tập 35: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep35.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDU4NHwzODg4OTU0MXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.31 KB, Downloads: 2356)


Tập 36: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep36.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDYxMHxmMDM2ZmY2MnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (14.53 KB, Downloads: 2357)


Tập 37: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep37.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDY1OXxkMTU1NjA3YnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (14.37 KB, Downloads: 2217)


Tập 38: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep38.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDY4Nnw5YjA1MTZiOXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (14.41 KB, Downloads: 2173)


Tập 39: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep39.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDcxMXw4MGQwNDJjYnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (14.36 KB, Downloads: 2023)


Tập 40: Tan.Tam.Quoc.2010.KSTC.Ep40.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDc1M3xjMjY4NzFhNnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (13.65 KB, Downloads: 2067)


Tập 41: Tan.Tam.Quoc.Ep41.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDk1MHxkZmI1NTc2YXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.54 KB, Downloads: 1678)


Tập 42: Tan.TamQuoc.Ep42.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NDk2NXwxZGI5NDQ5NnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.55 KB, Downloads: 1634)


Tập 43: Tan.Tam.Quoc.Ep43.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTAyM3xmODBlZWQ4YnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.55 KB, Downloads: 1551)


Tập 44: Tan.Tam.Quoc.Ep44.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTA0MXwxNzA0MDc0ZXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.55 KB, Downloads: 1557)


Tập 45: Tan.Tam.Quoc.Ep45.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTA5NnwyYmJiZmUzY3wxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.45 KB, Downloads: 1482)


Tập 46: Tan.Tam.Quoc.Ep46.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTEzMnxkMGM2YzE3YXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (12.04 KB, Downloads: 1535)


Tập 47: Tan.Tam.Quoc.Ep47.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTI4NnxmZDc2ZGJkMHwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.55 KB, Downloads: 1263)


Tập 48: Tan.Tam.Quoc.Ep48.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTI5MHxlYjBmOTc3MXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.55 KB, Downloads: 1213)


Tập 49: Tan.Tam.Quoc.Ep49.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTMzOHxkNzJjYzhiNXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.55 KB, Downloads: 1153)


Tập 50: Tan.Tam.Quoc.Ep50.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTM1MnwxYzQ0YTkyYnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.55 KB, Downloads: 1189)


Tập 51: Tan.Tam.Quoc.Ep51.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTQ1NXwzNGJmOTc0MnwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.55 KB, Downloads: 1155)


Tập 52: Tan.Tam.Quoc.Ep52.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTUxMXxkMmI5Y2MzMXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.55 KB, Downloads: 1100)


Tập 53: Tan.Tam.Quoc.Ep53.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTUyMnwzOWZmNzY0NXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (16.55 KB, Downloads: 1096)


Tập 54: Tan.Tam.Quoc.Ep54.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTU4MXwyNDIyOTg3MXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (19.12 KB, Downloads: 1071)


Tập 55: Tan.Tam.Quoc.Ep55.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTY5NXw0NWI1NDEzN3wxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (19.11 KB, Downloads: 949)


Tập 56: Tan.Tam.Quoc.Ep56.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTc1MnwzYzAyOTA3ZXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (19.71 KB, Downloads: 832)


Tập 57: Tan.Tam.Quoc.Ep57.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTc5MHw2ZmRlMzYxNXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (13.62 KB, Downloads: 823)

Tập 58: Tan.Tam.Quoc.Ep58.KSTC.mkv.torrent (http://kst.vn/community/forum.php?mod=attachment&aid=NTkwOHxkN2E5MjY3NXwxMzA5NTgyNzQ4fDB8MTAxNjky) (13.58 KB, Downloads: 763)KST Subbing Team present:
--oOo--
Project leader: Eihpos_huyen, tgn-82
Translators: vampirevnnn, nekty, myungwol, trangbem, chipu0106, deepblue686
Lyric Translator: bisun, lulutaby
Editors: star4u, AceKiller, tishock, ngoctuyenjp2
Timers: naly_pro, han_yujn, himido, tgn-82, los_angeles_20, -=Bily=-
Typesetter: tgn-82
Encoder: los_angeles_20, EmeraldNguyen, vicuamua89
Poster: ROY
Raw provider: los_angeles_20
Uploader: HoàngTửGấu, marie, salormoon87

alo
02-07-2011, 01:44 PM
có ct ghép file ko bạn?

CXQ
02-07-2011, 03:54 PM
Ngụy Quốc Nhân Vật Phổ

Tào Tháo:

http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U3075P28T52D3677F872DT20081210185155.jpg (http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U3075P28T52D3677F872DT20081210185155.jpg)

Tào Phi:

http://i1.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U3075P28T52D3705F872DT20081210190929.jpg (http://i1.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U3075P28T52D3705F872DT20081210190929.jpg)

Tào Thực:

http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U3075P28T52D3708F872DT20081210191232.jpg (http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U3075P28T52D3708F872DT20081210191232.jpg)

Tào Sảng:

http://i3.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3589F872DT20081210171616.jpg (http://i3.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3589F872DT20081210171616.jpg)

Tào Nhân:

http://i1.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3590F872DT20081210171708.jpg (http://i1.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3590F872DT20081210171708.jpg)

Hứa Chử:

http://i2.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3585F872DT20081210170940.jpg (http://i2.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3585F872DT20081210170940.jpg)

Tư Mã Ý:

http://i3.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3615F872DT20081210180632.jpg (http://i3.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3615F872DT20081210180632.jpg)

CXQ
02-07-2011, 03:55 PM
Ngô Quốc Nhân Vật Phổ:
Tôn Quyền:

http://i1.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2389P28T52D3631F872DT20081210180956.jpg (http://i1.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2389P28T52D3631F872DT20081210180956.jpg)

Tôn Thượng Hương:

http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2389P28T52D3648F872DT20081210181015.jpg (http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2389P28T52D3648F872DT20081210181015.jpg)

Ngô Quốc Thái:

http://i2.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2389P28T52D3620F872DT20081210180946.jpg (http://i2.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2389P28T52D3620F872DT20081210180946.jpg)

Chu Du:

http://i2.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2389P28T52D3634F872DT20081210180958.jpg (http://i2.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2389P28T52D3634F872DT20081210180958.jpg)

Lỗ Túc:

http://i2.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2389P28T52D3642F872DT20081210181006.jpg (http://i2.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2389P28T52D3642F872DT20081210181006.jpg)

Trình Phổ:

http://i2.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2389P28T52D3638F872DT20081210181001.jpg (http://i2.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2389P28T52D3638F872DT20081210181001.jpg)

Cam Ninh:

http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3584F872DT20081210170826.jpg (http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3584F872DT20081210170826.jpg)

Thục Quốc Nhân Vật Phổ:

Lưu Bị:

http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U3075P28T52D3563F872DT20081210163823.jpg (http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U3075P28T52D3563F872DT20081210163823.jpg)

Gia Cát Lượng:

http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2389P28T52D3626F872DT20081210180951.jpg (http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2389P28T52D3626F872DT20081210180951.jpg)

Bàng Thống:

http://i2.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3593F872DT20081210172255.jpg (http://i2.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3593F872DT20081210172255.jpg)

Quan Vũ - Trương Phi:

http://i0.sinaimg.cn/ent/v/p/2008-12-11/U3075P28T3D2292381F326DT20081211220747.jpg (http://i0.sinaimg.cn/ent/v/p/2008-12-11/U3075P28T3D2292381F326DT20081211220747.jpg)

Triệu Vân:

http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U3075P28T52D3543F872DT20081210162525.jpg (http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U3075P28T52D3543F872DT20081210162525.jpg)

Mã Siêu:

http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3582F872DT20081210170640.jpg (http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3582F872DT20081210170640.jpg)

Vương Bình - Mã Tắc:

http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3587F872DT20081210171336.jpg (http://i0.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3587F872DT20081210171336.jpg)

Ngụy Diên:

http://i1.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3588F872DT20081210171521.jpg (http://i1.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3588F872DT20081210171521.jpg)

Lưu Thiền (A Đẩu):

http://i3.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3610F872DT20081210180211.jpg (http://i3.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U2184P28T52D3610F872DT20081210180211.jpg)

My Phu Nhân:

http://i1.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U3075P28T52D3549F872DT20081210162829.jpg (http://i1.sinaimg.cn/ent/d/w/2008-12-10/U3075P28T52D3549F872DT20081210162829.jpg)

CXQ
02-07-2011, 03:55 PM
Lã Bố và Điêu Thuyền

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/11/0907011CINETQ18.jpg (http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/11/0907011CINETQ18.jpg)
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/11/0907011CINETQ.jpg (http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/11/0907011CINETQ.jpg)
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/11/0907011CINETQ1.jpg (http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/11/0907011CINETQ1.jpg)
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/11/0907011CINETQ2.jpg (http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/11/0907011CINETQ2.jpg)
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/11/0907011CINETQ7.jpg (http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/11/0907011CINETQ7.jpg)
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/11/0907011CINETQ5.jpg (http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/11/0907011CINETQ5.jpg)

trimind
15-12-2011, 10:04 AM
Nước Thục mình thích nhất là Khương Duy - tự Bá Ước :) Quả mật to bằng quả trứng gà!!!

akvhkm
15-12-2011, 10:43 AM
Phim TQDN 2010 mình coi thấy không hay bằng TQDN 1994.Mình thấy TQ 94 có phần âm nhạc hay và đóng sát với nguyên tác và thích nhất tạo hình Khổng Minh của Đường Quốc Cường sao mà giống như mình nghỉ về ông vậy.

nhachoaloiviet
15-12-2011, 12:21 PM
Khổng Minh 2010 không OK lắm bác nhỉ, nhưng các diễn viên khác thì rất ngon.Bộ này tổng kết là quá hay rồi,xem vài lần vẫn chưa chán.
Có nhân vật Cam Ninh trong phim mới này không được nổi bật,mà diễn viên thì ốm yếu quá không như truyện miêu tả.

Sanism
31-08-2012, 01:31 PM
bác chủ topic tìm jùm link 1-29 với ep 40 đc k , mấy cái dó die hết r :(