PDA

View Full Version : Biên bản và ván đấu của club Sóc Sơn vs TADAclubsocson
11-07-2011, 12:49 PM
nguyễn trọng linh 0-2 nguyễn đức hà
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P7+1 3. P7+1 C8.6 4. R1.2 H8+7 5. C8.6 E3+5 6. H8+7 H7+6 7. R9.8 R1.2 8. C6+1 R9+2 9. R8+5 P3+1 10. R8-1 P3+1 11. R8.7 A4+5 12. C6.7 H3+4 13. C5+4 R9.7 14. R2+4 R7+1 15. C5-1 R7.5 16. R2.6 H4-2

clubsocson
11-07-2011, 12:56 PM
1. P7+1 c2.3 2. H8+9 c8.5 3. H2+3 h8+7 4. P9+1 p7+1 5. H9+8 h7+6 6. C8.5 c3-1 7. H8+7 h2+1 8. H7+5 e7+5 9. C5+4 a6+5 10. E7+5 r1.2 11. R1.2 r2+6 12. C2.1 h6+5 13. H3+5 r2.5 14. R2+6 p9+1 15. A6+5 c3+2 16. C5.9 c3.5 17. R9+3 r5-2 18. R9.6 h1-3 19. R6+5 r9.6 20. R6.7 r6+8 21. R2+3 a5-6 22. R7.6 r5.2 23. R2-3 c5+1 24. C9+3 r2+5 25. R6-8 r2-9 26. R2.5 c5+4 27. C9.7 r2.3 28. A4+5 r3.2 29. R5+1 a6+5 30. R5-4 r2+8 31. E5-7 r2.3 32. C1.8 k5.6 33. C8.4 k6.5 34. E7+9 r3-1

bsx
11-07-2011, 12:57 PM
Đã có hình bàn cờ rồi, bạn cứ đi quân trên bàn cờ đó, sai ở đâu thì đi lại từ nước đó. Sau đó, phải chuột ở hình bàn cờ. Sẽ hiện ra 1 cửa số khác. Copy toàn bộ các nước đi (copy tất cả ở cửa sổ cũng được - để chuột vào cửa sổ đó và bấm Ctrl+A rồi bấm Ctrl+C). Tiếp theo là bấm sửa bài và để chuột vào giữa 2 thẻ demo và bấm Ctrl+V. Bấm Sửa xong.

bsx
11-07-2011, 12:58 PM
Ván Ngọc - Trang đã được Đặng Hữu Trang post