PDA

View Full Version : Hot hot: BS Trần Cẩm Long - Lại Lý HuynhNguyenToan
23-07-2011, 09:53 AM
Ngày hôm qua vào lúc 19h ngày 22/07/2011 đã diễn ra 2 ván đấu giao lưu giữa Bác sỹ Trần Cẩm Long và ĐCQTĐS Lại Lý Huynh tại CLB Ri-Chicken - Nha Trang. Lại Lý Huynh chấp 1 nước tiên, mỗi ván 200k, hai Danh thủ đã cống hiến cho mọi người 2 ván cờ đối công tuyệt đỉnh. Lại Lý Huynh không hỗ danh với những nét cờ hiểm hóc, BS Trần Cẩm Long thì cũng không thua kém với những nước đi táo bạo gây bất ngờ cho người hâm mộ và cho cả chính đối thủ của anh.

Kết quả hòa 1-1. Sau đây là 2 ván đấu chất lượng cao, mời quý kỳ hữu thưởng thức.

Ván thứ 1:

BS Trần Cẩm Long tiên thua Lại Lý Huynh
Thế trận Pháo đầu khai thất lộ mã đối Bình phong mã bình pháo đổi xe

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. H7+6 C9.7 9. R3.4 H7+8 10. R4-3 E7+5 11. C8.7 C2+4 12. P5+1 C2-1 13. P7+1 C2.5 14. R4.5 P5+1 15. P7+1 H8+7 16. C5+2 P5+1 17. R5.4 P5.4 18. P7+1 R1.2 19. E7+5 R8+3 20. R9.7 R8.3 21. C7.9 R3+6 22. E5-7 R2+3 23. R4.7 H7-5 24. H3+5 C7+8 25. A4+5 C7.9 26. P7+1 R2.8 27. A5+4 R8.4 28. C9.8 A5-4 29. C8+7 A6+5 30. R7+4 R4-1 31. R7-1 P4+1 32. R7.5 H5-3 33. H5+6 C9.4 34. R5+1 R4.5 35. H6+5 C4-1 36. H5+3 K5.6 37. H3-4 H3-4 38. H4+2 P7+1 39. P7.6 H4-6 40. H2-4 C4-7 41. H4-3 C4.2 42. H3+5 P4+1 43. H5-7 P4+1 44. H7-8 P4.3 45. H8+6 P3.4 46. H6+7 P1+1 47. H7+8 H6+5 48. H8-9 A5+4 49. H9-7 C2.5 50. K5.4 H5+4 51. C8-3 C5+2 52. C8-1 C5+2 53. H7+6 H4+5 54. K4+1 C5.6 55. A4-5 H5-7 56. K4+1 C6-4

Ván thứ 2:

BS Trần Cẩm Long tiên thắng Lại Lý Huynh
Thế trận Ngũ Cửu Pháo đối Bình phong mã bình pháo đổi xe - Phương án Mã hồi cung

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. C8.9 R1.2 9. R9.8 C9.7 10. R3.4 H7+8 11. H3-5 P7+1 12. R4-1 P7+1 13. R8+6 E7+5 14. H7+6 H8-7 15. R4+3 C7-1 16. R4-4 R8+4 17. R8.7 C2+4 18. P7+1 R8.3 19. C5.7 R3-1 20. H6+7 E5+3 21. R4.7 E3+1 22. H7+9 E3-1 23. C7+5 H7+6 24. C7.2 R2+4 25. C9.5 R2.4 26. H5+7 C7+9 27. A4+5 A5+4 28. C5+4 H6-7 29. C5-2 P7+1 30. R7+2 C7.9 31. H7+8 R4.8 32. C2.6 K5+1 33. C6-2 R8+5 34. A5-4 R8-6 35. A4+5 R8.3 36. H8+7 K5.6 37. P1+1 E1+3 38. H7-5 C2-4 39. C5.4 H7+5 40. P5+1 C2.8 41. C4.2 K6.5 42. H5-3 H5+7 43. P5+1 C8.7 44. C6.3 C7+3 45. C3-3 C7.9 46. C3.9 C+.8 47. A5+4 C9+4 48. K5+1 C8-3 49. C9+4 C9.3 50. C2.5 K5.6 51. P9+1 C3-3 52. C5-1 C8-1 53. P9+1 C8.5 54. C5.6 P9+1 55. P9.8 E3-1 56. C9.5 C5.4 57. P8+1 C3-6 58. P5.4 C3.5 59. K5.4 C4.6 60. C6.4 P9+1 61. C5-2 C5.4 62. P4.5 C6.8

NguyenToan
23-07-2011, 10:57 AM
Ván đấu chất lượng cao như thế này, mời quý kỳ hữu tham gia bình luận

KyNghe
25-07-2011, 11:23 AM
Ván đấu hay quá. Mong rằng bac si Long có những ván cờ hay với các danh thủ hàng đầu trong nước. Chờ xem

kynhan
25-07-2011, 12:16 PM
Đối công gớm thật. Ngoài bắc có BS Trí, Trong Nam có BS Long. Nhiều bác sỹ cao cờ quá!

travel.nhatrang
25-07-2011, 12:33 PM
Nếu có giải vô địch thế giới giành cho bác sĩ, hy vọng nha trang có huy chương.

Minh Ngọc
25-07-2011, 03:51 PM
Ván thứ 1:

BS Trần Cẩm Long tiên thua Lại Lý Huynh
Thế trận Pháo đầu khai thất lộ mã đối Bình phong mã bình pháo đổi xe

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. H7+6 C9.7 9. R3.4 H7+8 10. R4-3 E7+5 11. C8.7 C2+4 12. P5+1 C2-1 13. P7+1 C2.5 14. R4.5 P5+1 15. P7+1 H8+7 16. C5+2 P5+1 17. R5.4 P5.4 18. P7+1 R1.2 19. E7+5 R8+3 20. R9.7 R8.3 21. C7.9 R3+6 22. E5-7 R2+3 23. R4.7 H7-5 24. H3+5 C7+8 25. A4+5 C7.9 26. P7+1 R2.8 27. A5+4 R8.4 28. C9.8 A5-4 29. C8+7 A6+5 30. R7+4 R4-1 31. R7-1 P4+1 32. R7.5 H5-3 33. H5+6 C9.4 34. R5+1 R4.5 35. H6+5 C4-1 36. H5+3 K5.6 37. H3-4 H3-4 38. H4+2 P7+1 39. P7.6 H4-6 40. H2-4 C4-7 41. H4-3 C4.2 42. H3+5 P4+1 43. H5-7 P4+1 44. H7-8 P4.3 45. H8+6 P3.4 46. H6+7 P1+1 47. H7+8 H6+5 48. H8-9 A5+4 49. H9-7 C2.5 50. K5.4 H5+4 51. C8-3 C5+2 52. C8-1 C5+2 53. H7+6 H4+5 54. K4+1 C5.6 55. A4-5 H5-7 56. K4+1 C6-4Sau 12 nước ván cờ này trở về trận thất lộ mã đối bình phong mã với thế biến quen thuộc.

Đến nước thứ 13 tiên có thể chơi M6.7 thế trận bình ổn. tuy nhiên Bs Long đã chơi B7.1 tạo thế đối công phức tạp. Tới nước thứ 15. Nhẽ ra nên chơi M6.7 bắt tốt đầu vẫn còn ổn định.

Tuy nhiên tới đây Bs Long vẫn tiếp tục đi tốt 7, mất thêm 3 nước tốt. Hậu quả sau vài nước tiếp theo hậu đã có 2 tốt sang sông, pháo mã xe đều có vị thế đẹp. Ngược lại, bên tiên tốt 7 lạc lõng, mã phải yếu. Thế bị phản tiên đã rõ.

Trung cuộc Bs Long chơi rất hay vì trong thế kém vẫn tổ chức phản công sắc sảo. Tuy nhiên, bên hậu chơi rất chính xác, không để cho tiên 1 chút cơ hội nào.

Ván này, Huynh thể hiện rõ cách khai thác điểm yếu và tận dụng ưu thế một cách mẫu mực.

NguyenToan
25-07-2011, 04:07 PM
Đến nước thứ 39 bên Tiên thay vì đi chốt 7-6 thì có thể đi 39) Tg5-6 bắt pháo, hậu sẽ đi P4-6 khi đó 40) Tiên đi C7-9 M4/6 41) M3.4 lúc này Chốt bên tiên đang đe dọa bắt sỹ bên hậu, tiên vẫn còn phản công tốt.

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. H7+6 C9.7 9. R3.4 H7+8 10. R4-3 E7+5 11. C8.7 C2+4 12. P5+1 C2-1 13. P7+1 C2.5 14. R4.5 P5+1 15. P7+1 H8+7 16. C5+2 P5+1 17. R5.4 P5.4 18. P7+1 R1.2 19. E7+5 R8+3 20. R9.7 R8.3 21. C7.9 R3+6 22. E5-7 R2+3 23. R4.7 H7-5 24. H3+5 C7+8 25. A4+5 C7.9 26. P7+1 R2.8 27. A5+4 R8.4 28. C9.8 A5-4 29. C8+7 A6+5 30. R7+4 R4-1 31. R7-1 P4+1 32. R7.5 H5-3 33. H5+6 C9.4 34. R5+1 R4.5 35. H6+5 C4-1 36. H5+3 K5.6 37. H3-4 H3-4 38. H4+2 P7+1 39. K5.6 C4.6 40. P7.6 H4-6 41. H2+3

Minh Ngọc
25-07-2011, 05:34 PM
Đến nước thứ 39 bên Tiên thay vì đi chốt 7-6 thì có thể đi 39) Tg5-6 bắt pháo, hậu sẽ đi P4-6 khi đó 40) Tiên đi C7-9 M4/6 41) M3.4 lúc này Chốt bên tiên đang đe dọa bắt sỹ bên hậu, tiên vẫn còn phản công tốt.Nếu chơi vậy nước 40 hậu sẽ chơi M4.6 chứ không chơi M4/6 đâu.

hnmoi
25-07-2011, 08:39 PM
Ván đấu hay quá. Mong rằng bac si Long có những ván cờ hay với các danh thủ hàng đầu trong nước. Chờ xem
Cần Thơ có bác sỹ Cường nữa. Chắc bác sỹ Cường bây giờ ko phong độ bằng bác sỹ Long nhưng cũng thuộc hàng A2 quốc gia.

Minh Ngọc
25-07-2011, 09:04 PM
Nếu có giải vô địch thế giới giành cho bác sĩ, hy vọng nha trang có huy chương.

Ván thứ 2 BS Long chơi quá hay và chặt chẽ.
Với khả năng như vậy ắt hẳn không thua kém ai.
Hình như trận ngũ cửu pháo là sở trường của anh. Cả LLH với NT Bảo đều không thắng được anh ở trận này.

scholes
25-07-2011, 11:32 PM
Cần Thơ có bác sỹ Cường nữa. Chắc bác sỹ Cường bây giờ ko phong độ bằng bác sỹ Long nhưng cũng thuộc hàng A2 quốc gia.

ngoài Cường còn BS Phước, hạng 1 Cần Thơ năm 2010

trung_cadan
25-07-2011, 11:35 PM
Hà Nội có bác sĩ Trí , thuận pháo vương 2010 , chủ tịch clb Việt Sơn ( tạm nâng chức thế :)) ) , người duy nhất thắng Phạm Quốc Hương trong vài tháng gần đây .

Có quả giải đấu giữa các bác sĩ này thì đánh nhau to , he he !!!

Minh Ngọc
25-07-2011, 11:37 PM
Hà Nội có bác sĩ Trí , thuận pháo vương 2010 , chủ tịch clb Việt Sơn ( tạm nâng chức thế :)) ) , người duy nhất thắng Phạm Quốc Hương trong vài tháng gần đây .

Có quả giải đấu giữa các bác sĩ này thì đánh nhau to , he he !!!

Trung định đảo chính à?
Lật đổ lão Tú.? ~X(

Lão Khoai
25-07-2011, 11:41 PM
Bác sĩ Trí rất cao cờ ,ngoài cờ ông còn am tuờng nhiều lĩnh vực khác đại khái như chơi ảnh cũng thuộc hàng nghệ nhân .Ngoài ra còn rất đỏm dáng ,không bao giờ thấy hình ông trong cùng một màu áo sơ mi .Chải chuốt rất kĩ

Minh Ngọc
25-07-2011, 11:43 PM
Bác sĩ Trí rất cao cờ ?? ,ngoài cờ ông còn am tuờng nhiều lĩnh vực khác đại khái như chơi ảnh cũng thuộc hàng nghệ nhân .Ngoài ra còn rất đỏm dáng ,không bao giờ thấy hình ông trong cùng một màu áo sơ mi .Chải chuốt rất kĩ

Chỗ bôi đậm ấy không đúng đâu. Dù thế nào thì vẫn là cờ nghiệp dư. Bởi thế nên có những ván cờ thua rất ngớ ngẩn.

trung_cadan
26-07-2011, 12:14 AM
Trung định đảo chính à?
Lật đổ lão Tú.? ~X(

Lão ý suốt ngày đi chơi bỏ bê công việc , cho lão xuống làm Phá chủ tịch :D !!!

Minh Ngọc
26-07-2011, 12:16 AM
Lão ý suốt ngày đi chơi bỏ bê công việc , cho lão xuống làm Phá chủ tịch :D !!!

Ý tưởng rất hay.
Tập hợp anh em lật đổ Kỳ Tú. :))

hnmoi
26-07-2011, 09:31 AM
ngoài Cường còn BS Phước, hạng 1 Cần Thơ năm 2010
Thanks!
Mình quên anh Phước cũng là bác sỹ. Năm 2008 tôi đã thua anh Phước 1 ván áp chót giải mừng 2-9. Năm đó Phúc Trường thắng tuyệt đối 7 ván được hạng nhất, anh Phước hạng 2. Nhưng nếu so thời phong độ nhất thì tôi nghĩ anh Phước chưa bằng được anh Cường.

redtn2002
26-07-2011, 10:33 AM
Thái Nguyên còn có bác sĩ Gang Thép nữa, trình độ kém mấy ông bác sĩ kia tầm 1 xe hoặc pháo 2 tiên gì đấy. Nếu có giải thì làm chân trọng tài ghi biên bản cũng tốt. :)) Mỗi tội chữ xấu như Bác sĩ ấy. (cờ gà rồi không nên nói chữ xấu như gà nữa, chả lẽ cái gì của mình cũng liên quan đến gà....)

NguyenToan
26-07-2011, 02:32 PM
Thông tin thêm về BS Trần Cẩm Long: BS Trần Cẩm Long tham gia giải vô địch quốc gần nhất là năm 2003 tại Bà Rịa -Vũng Tàu. Thời gian sau trở về sau này thì do công việc phòng khám nhiều nên BS Long không có điều kiện tham gia cọ xát thi đấu với các danh thủ trong nước tại các giải Quốc gia. Tại Khánh Hòa hiện nay BS Long vẫn là Danh thủ số 1 mà chưa có ai có thể xô đổ đó là một điều thực tế. Vì công việc bề bộn đã có thời gian BS Long rút kiếm giang hồ, nhưng cái nghiệp cờ cứ đeo dai dẳng không dứt được, do đó tại Khương Hải hàng ngày BS Long chơi cờ bình dân với bất cứ người nào từ thấp đến cao mà không câu nệ, lấy thú tiêu khiển cờ làm thú vui hàng ngày sau những giờ làm việc căng thẳng bên phòng khám. Thỉnh thoảng các danh thủ khắp nơi trên đất nước về Nha Trang giao lưu thi đấu đều có mặt BS Long, BS Long cũng là đầu tàu tạo các mối quan hệ giữa các danh thủ lừng lẫy Quốc gia xích lại gần hơn với các kỳ thủ Nha Trang.

Qua trao đổi tra dư tửu hậu với BS Long thì anh có bật mí như thế này (xin lỗi BS Long vì điều tiết lộ này): Khoảng năm sau trở đi BS Long quyết định quay lại với đỉnh cao của cờ, có thể tham gia các giải Quốc gia trong nước, và tập trung cho cờ nhiều hơn.

6789
26-07-2011, 02:44 PM
Hải Phòng có Vũ bác sĩ, chuyên gia cờ úp, hỏi Tùng LG và Quân bún là rõ nhất :D

nhachoaloiviet
26-07-2011, 07:42 PM
Chỗ bôi đậm ấy không đúng đâu. Dù thế nào thì vẫn là cờ nghiệp dư. Bởi thế nên có những ván cờ thua rất ngớ ngẩn.

Cờ bác Trí nghiệp dư mà đã khó chịu đến thế rồi, bác mà chuyên nghiệp nữa thì anh em trên đấy hết được nhờ hihi.

travel.nhatrang
29-07-2011, 11:52 PM
Thông tin thêm về BS Trần Cẩm Long: BS Trần Cẩm Long tham gia giải vô địch quốc gần nhất là năm 2003 tại Bà Rịa -Vũng Tàu. Thời gian sau trở về sau này thì do công việc phòng khám nhiều nên BS Long không có điều kiện tham gia cọ xát thi đấu với các danh thủ trong nước tại các giải Quốc gia. Tại Khánh Hòa hiện nay BS Long vẫn là Danh thủ số 1 mà chưa có ai có thể xô đổ đó là một điều thực tế. Vì công việc bề bộn đã có thời gian BS Long rút kiếm giang hồ, nhưng cái nghiệp cờ cứ đeo dai dẳng không dứt được, do đó tại Khương Hải hàng ngày BS Long chơi cờ bình dân với bất cứ người nào từ thấp đến cao mà không câu nệ, lấy thú tiêu khiển cờ làm thú vui hàng ngày sau những giờ làm việc căng thẳng bên phòng khám. Thỉnh thoảng các danh thủ khắp nơi trên đất nước về Nha Trang giao lưu thi đấu đều có mặt BS Long, BS Long cũng là đầu tàu tạo các mối quan hệ giữa các danh thủ lừng lẫy Quốc gia xích lại gần hơn với các kỳ thủ Nha Trang.

Qua trao đổi tra dư tửu hậu với BS Long thì anh có bật mí như thế này (xin lỗi BS Long vì điều tiết lộ này): Khoảng năm sau trở đi BS Long quyết định quay lại với đỉnh cao của cờ, có thể tham gia các giải Quốc gia trong nước, và tập trung cho cờ nhiều hơn.

Quay trở lại với đỉnh cao của cờ. Tuyệt vời!

Nhưng có nên hướng chuyên nghiệp để tham gia giải hay không?

Chuyên nghiệp về cờ sẽ lấy đi của Bs nhiều thời gian.

Cách đây 20 hay 25 năm gì đó, mình có xem một bộ phim viêt nam, nói về một nhà điêu khắc mù. Ông đã trở nên rất nổi tiếng vì tạo được những tác phẩm điêu khắc chỉ bằng những cảm nhận bằng tay.

Không hài lòng với những tác phẩm còn khiếm khuyết, Nhà điêu khắc ước ao có được đôi mắt sáng để hoàn thiện những tác phẩm của mình.

Cảm động trước tình cảnh của nhà điêu khắc, anh A, trước khi mất đã đồng ý tặng đôi mắt của mình cho nhà điêu khắc.

Vơi đôi mắt sáng, nhà điêu khắc có thể hoàn thiện được các tác phẩm của mình (cái thì thiếu tay, cái thì thiếu ngón chân ....). Nhưng đổi lại nhà điêu khắc không còn nổi tiếng nữa vì tác phẩm của anh đã trở nên bình thường.