PDA

View Full Version : Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013banghuu
08-07-2013, 06:17 AM
ĐIỀU LỆ
Thi đấu Tuyển Chọn VĐV Tham dự các Giải quốc tế 2013

I.Mục đích – yêu cầu:
- Thực hiện kế hoạch huấn luyện và thi đấu năm 2013.
- Tuyển chọn VĐV có phong độ tốt nhất tham dự thi đấu các giải Quốc tế trong năm.

II.Đối tượng tham dự:
Các thành viên thuộc Đội Tuyển Quốc Gia được quyền tham dự tuyển chọn gồm:

1.Nguyễn Hoàng Lâm(TPHCM)
2.Lại Lý Huynh (BD)
3.Nguyễn Trần Đỗ Ninh (TPHCM)
4.Uông Dương Bắc (BRVT)
5.Nguyễn Minh Nhật Quang (TPHCM)
6.Võ Minh Nhất (BP)
7.Tôn Thất Nhật Tân (ĐN)
8.Ngô Lan Hương (TPHCM)
9.Hồ Thị Thanh Hồng(Bình Định)
10.Hoàng Thị Hải Bình (TPHCM)
11.Nguyễn Hoàng Yến (TPHCM)
12.Trần Tuệ Doanh (TPHCM)

III.Thời gian – Địa điểm:
Từ ngày 8-7-2013 đến 14-7-2013 tại Trung tâm Huấn Luyện thể thao Quốc Gia TPHCM , bốc thăm lúc 8h ngày 8-7-2013.

IV.Thể thức – Luật thi đấu :
- 2 bảng Nam Nữ đều thi đấu vòng tròn 2 lượt, 2 VĐV TPHCM sẽ gặp nhau ở lượt đầu tiên.
- Mỗi VĐV có 60’ để hoàn thành ván đấu – mỗi nước đi tích lũy 30’, phải ghi biên bản đến nước cuối cùng.
- Áp dụng luật hiện hành của LĐ Cờ VN.

V. Xếp hạng :
- Lần lượt theo điểm trận, điểm ván , hệ số Sonner Berger , số ván thắng, số ván đi hậu thắng, ván đấu đối kháng, nếu vẫn bằng nhau thi đấu 01 ván cờ chớp Tiên 6p , Hậu 5p , hòa Hậu thắng.

VI. Các quy định khác:
- VĐV không được mang ĐT vào phòng thi đấu .
- VĐV không rời khỏi khu vực thi đấu trong thời gian thi đấu ( có phòng vệ sinh riêng).
- Khi rời khỏi vị trí VĐV phải hòan tất nước đi của mình .
- VĐV rời khỏi phòng thi đấu ngay sau khi kết thúc ván đấu .
- Đi trễ 30 phút bị xử thua.
- Trang phục thi đấu nghiêm túc.

BHL phụ trách tổ chức thi đấu tuyển chọn dưới sự giám sát của Phòng QLHL. Bộ môn Cờ Tổng cục TDTT và BHL sẽ đề cử VĐV tham dự Giải vô địch châu Á 2013 , Giải vô địch Thế giới 2013 và ĐHTT Trí tuệ Thế giới 2013 căn cứ vào kết quả thi đấu tuyển chọn .

hungtd27
08-07-2013, 08:12 AM
buồn nhỉ , Miền Bắc không có 1 kỳ thủ nào trong danh sách dự tuyển

banghuu
08-07-2013, 02:54 PM
KẾT QUẢ BỐC THĂM BẢNG NAM


http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160256_zpscfc9bcaa.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160256_zpscfc9bcaa.jpg.html)
Quang cảnh cuộc họp bốc thăm..

VÁN 1: (1), 2-7 , 3-6 , 4-5 13h30 08/07/2013
VÁN 2 : (5), 1-2 , 7-3, 6-4 19h30 08/07/2013
VÁN 3 : (2), 3-1 , 4-7 , 5-6 08h00 09/07/2013
VÁN 4 : (6) , 2-3 , 1-4 , 7-5 14h30 09/07/2013
VÁN 5 : (3) , 4-2 , 5-1 , 6-7 08h00 10/07/2013
VÁN 6 : (7) , 1-6 , 2-5 , 3-4 14h30 10/07/2013
VÁN 7 : (4) , 5-3 , 6-2 , 7-1 08h00 11/07/2013
VÁN 8 : (1), 7-2 , 6-3 , 5-4 14h30 11/07/2013
VÁN 9 : (5), 2-1 , 3-7, 4-6 08h00 12/07/2013
VÁN 10 : (2), 1-3 , 7-4 , 6-5 14h30 12/07/2013
VÁN 11 : (6) , 3-2 , 4-1 , 5-7 08h00 13/07/2013
VÁN 12 : (3) , 2-4 , 1-5 , 7-6 14h30 13/07/2013
VÁN 13 : (7) , 6-1 , 5-2 , 4-3 08h00 14/07/2013
VÁN 14 : (4) , 3-5 , 2-6 , 1-7 14h30 14/08/2013

Tôn Thất Nhật Tân : 1
Võ Minh Nhất : 2
Nguyễn Hòang Lâm : 3
Nguyễn Minh Nhật Quang : 4
Lại Lý Huynh : 5
Nguyễn Trần Đỗ Ninh : 6
Uông Dương Bắc : 7

banghuu
08-07-2013, 02:56 PM
KẾT QUẢ BỐC THĂM BẢNG NỮ

VÁN 1 : (1) , 2- 5 , 3-4 13h30 08/07/2013
VÁN 2 : (4) , 5-3 , 1-2 08h30 09/07/2013
VÁN 3 : (2) , 3-1 , 4-5 14h30 09/07/2013
VÁN 4 : (5) , 1-4 , 2-3 08h30 10/07/2013
VÁN 5 : (3) , 4-2 , 5-1 08h30 11/07/2013
VÁN 6 : (1) , 5-2 , 4-3 14h30 11/07/2013
VÁN 7 : (4) , 3-5 , 2-1 08h30 12/07/2013
VÁN 8 : (2) , 1-3 , 5-4 08h30 13/07/2013
VÁN 9 : (5) , 4-1 , 3-2 14h30 13/07/2013
VÁN 10 : (3) , 2-4 , 1-5 08h30 14/07/2013

Hòang Thị Hải Bình : 1
Nguyễn Hòang Yến : 2
Ngô Lan Hương : 3
Trần Tuệ Doanh : 4
Hồ Thị Thanh Hồng : 5

banghuu
08-07-2013, 03:59 PM
TTTT Ván 1 (13h30 08/07)
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013


Nguyễn Hòang Lâm (HCM) Tiên Hòa Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM)


http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160310_zpsb030ec77.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160310_zpsb030ec77.jpg.html)


FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 1"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 08-07-2013

START{
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 H2+3 4. H8+7 P7+1
5. C8.9 R1.2 6. R9.8 C2+4
7. R2+4 R9.8 8. R2+5 H7-8
9. P7+1 H8+7 10. H7+6 C2+1
11. A4+5 C5-1 12. A5+6 C2.5
13. R8+9 H3-2 14. E7+5 H2+3
15. C9.7 E3+5 16. P3+1 P7+1
17. E5+3 C5.7 18. H3+4 C7+4
19. H4+6 H3-1 20. E3+5 }END
Nguyễn Hòang Yến (HCM) Tiên Thắng Hồ Thị Thanh Hồng (BDI)

http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160315_zpseb855252.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160315_zpseb855252.jpg.html)


FORMAT WXF
GAME
TIME 5"; 7"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 08-07-2013

START{
1. C2.5 H2+3 2. P7+1 E3+5
3. H2+3 A4+5 4. H8+7 R1.4
5. C8.9 C8.6 6. R9.8 C2.1
7. R8+7 C1-1 8. H7+8 H8+7
9. H8+9 R4.2 10. R8+2 H3-2
11. R1+1 H2+4 12. R1.6 C6-1
13. P5+1 C6.7 14. H3+5 P7+1
15. R6+4 R9.8 16. P5+1 P5+1
17. R6.5 R8+3 18. H5+6 H7+5
19. C9.6 H5-7 20. H6+5 E7+5
21. R5+2 H7+6 22. R5.2 R8.5
23. R2.7 H6-5 24. R7+2 A5-4
25. H9+7 R5+4 26. E7+5 C1.2
27. C6+2 A6+5 28. C6.5 K5.6
29. H7+5 K6+1 30. R7.6 C2+8
31. A6+5 H4+2 32. R6-2 C7.5
33. R6.5 H2-3 34. C5+4 H3+5
35. R5-2 H5+3 36. R5.3 C2-3
37. P3+1 K6.5 38. R3.5 K5.6
39. R5+2 H3-4 40. R5.6 }END


Võ Minh Nhất (BPH) Tiên Hòa Uông Dương Bắc (BRV)

Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM) Tiên Hòa Lại Lý Huynh (BDU)

Ngô Lan Hương (HCM) Tiên Thắng Trần Tuệ Doanh (HCM)

banghuu
08-07-2013, 11:29 PM
TTTT Ván 2 Nam (19h30 08/07)
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013
(Nữ tối nay nghỉ)


Tôn Thất Nhật Tân (DAN) Tiên Thắng Võ Minh Nhất (BPH)


http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160356_zps407b2b71.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160356_zps407b2b71.jpg.html)


FORMAT WXF
GAME TTTTan(vs)VMNhat
TIME 27"; 6"
RED TTTTan;;;
BLACK VMNhat;;;
DATE 08-07-2013

START{
1. P7+1 E3+5 2. H8+7 H8+7
3. R9+1 H2+4 4. R9.6 R9+1
5. P3+1 R1.3 6. R6+4 H4+6
7. H2+1 P3+1 8. P7+1 H6+5
9. E3+5 C8+2 10. R6+2 C2.3
11. R1.3 R9.2 12. H7-5 C8.3
13. C8.7 A4+5 14. R6-5 R2+7
15. C7+5 R3+2 16. P5+1 H5+3
17. E5+7 R2.4 18. E7-5 R4-1
19. C2.6 R3.4 20. C6.9 R4+6
21. R3+3 K5.4 22. H5+3 R4+1
23. K5+1 R4-1 24. K5-1 R4+1
25. K5+1 R4-5 26. R3.8 P7+1
27. P3+1 E5+7 28. P1+1 H7+6
29. H1+2 }END


Uông Dương Bắc (BRV) Tiên Hòa Nguyễn Hoàng Lâm (HCM)


http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160360_zps97c6adf9.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160360_zps97c6adf9.jpg.html)


FORMAT WXF
GAME UDBac(vs)NHLam
TIME 28"; 3"
RED UDBac;;;
BLACK NHLam;;;
DATE 08-07-2013

START{
1. C8.5 H2+3 2. H8+7 R1.2
3. R9.8 H8+7 4. P7+1 P7+1
5. H2+1 P9+1 6. R1+1 P9+1
7. P1+1 R9+5 8. R8+4 E3+5
9. R1.6 H7+6 10. C2.3 R9.6
11. R6.2 C8.6 12. A4+5 A4+5
13. C5.4 C2.1 14. R8+5 H3-2
15. C4+3 R6-1 16. R2+3 H2+3
17. R2.5 P3+1 18. H1+2 R6.4
19. E3+5 P1+1 }END


Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM)Tiên Hòa Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM)


http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160358_zpsbd71f04d.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160358_zpsbd71f04d.jpg.html)


FORMAT WXF
GAME VMNhat(vs)TTTTan
TIME 14"; 1"
RED VMNhat;;;
BLACK TTTTan;;;
DATE 08-07-2013

START{
1. P7+1 H8+7 2. P3+1 R9+1
3. H2+3 E3+5 4. E7+5 H2+4
5. R1+1 R1.3 6. R1.6 P3+1
7. C8.7 C2.3 8. R9+2 R3.2
9. P7+1 E5+3 10. C7+5 C8.3
11. R6+6 R9.8 12. C2.1 C3.1
13. H8+7 R2+2 14. R6-1 R2+6
15. R9-1 R2.1 16. H7-9 H4+2
17. R6.9 R8+5 18. H9+7 R8.7
19. H3-5 P7+1 20. P3+1 R7-2
21. H7+8 H2-4 22. R9.6 H4+2
23. R6.8 H2-3 24. H5+7 A6+5
25. R8.6 C1.4 26. C1-1 R7+4
27. C1+1 R7-4 28. P1+1 E3-1
29. P9+1 E7+5 30. C1.4 P9+1
31. P1+1 R7.9 32. C4-1 R9.5
33. C4.9 R5.2 34. C9.8 R2.3
35. A6+5 C4.2 36. C8.9 R3.2
37. R6-2 H7+6 38. R6.4 C2+3
39. H7+8 H3+4 40. C9+6 E5-3
41. C9-2 H6-4 }END

banghuu
09-07-2013, 12:53 PM
TTTT Ván 3(08h30 09/07)
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013


Nguyễn Hoàng Lâm (HCM) Tiên Hòa Tôn Thất Nhật Tân (DAN)

http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160382_zps3105dcb7.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160382_zps3105dcb7.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 7"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 09-07-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3
3. R1.2 R9.8 4. P7+1 P7+1
5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. C8.6 R1.2 8. H8+7 C2.1
9. H7+6 R8+5 10. H6+5 H7+5
11. C5+4 H3+5 12. R3.5 C1.5
13. E7+5 R2+8 14. P3+1 R8+3
15. P3+1 C9.5 16. R5.6 R2.4
17. A4+5 R8.6 18. E5+3 R6.7
19. E3-5 R7.6 20. E5+3 R6.7
21. E3-5 }END


Lại Lý Huynh (BDU) Tiên Hòa Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM)

http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160387_zps02586a35.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160387_zps02586a35.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME LLHuynh(vs)NTDNinh
TIME 9"; 1"
RED LLHuynh;;;
BLACK NTDNinh;;;
DATE 09-07-2013

START{
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6
3. R1.2 H8+7 4. C8.6 P7+1
5. H8+7 R1+1 6. R9.8 R1.4
7. A6+5 A6+5 8. R2+6 C2.1
9. R2.3 R9+2 10. P7+1 E7+5
11. C5.4 R4+5 12. C4+1 R4-2
13. P3+1 P7+1 14. R3-2 R4.7
15. R3+1 E5+7 16. E7+5 E7-5
17. C4-1 P3+1 18. P7+1 E5+3
19. R8+4 E3-5 20. C6-2 R9.8
21. C6.7 H3+4 22. R8.6 R8+2
23. H3+4 H4+6 24. R6.4 C6+5
}END


Hồ Thị Thanh Hồng (BDI) Tiên Hòa Ngô Lan Hương (HCM)

http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160401_zpsd66ed869.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160401_zpsd66ed869.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 11"; 32"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 09-07-2013

START{
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6
3. R1+1 H8+7 4. R1.4 R9.8
5. H8+7 R8+4 6. P5+1 A4+5
7. R9+1 P3+1 8. C8-1 R1+1
9. C8.5 R1.4 10. R9.8 C2+2
11. P5+1 C6.5 12. R4+5 R4+6
13. R8+1 C2.5 14. C-+4 C5+2
15. A4+5 E7+5 16. H3+5 R4-1
17. R4.3 H7-8 18. C5+3 P5+1
19. R3.7 H3-4 20. R8+2 R4.3
21. R7.9 P9+1 22. R9.6 H8+6
23. R8.4 H6+8 24. R6+2 E5-7
25. P3+1 R8-1 26. R4.6 R8.3
27. E7+5 H8+6 28. R-+2 R-.4
29. R6-2 H6-4 30. R6-2 E7+9
31. R6.4 H-+5 32. P9+1 H5-7
33. R4.8 H7+6 34. R8-2 P5+1
35. H5-3 R3.7 36. H3-4 R7.9
37. P9+1 R9.4 38. R8+2 R4.3
39. H7-8 P9+1 40. P9+1 P9.8
41. P9.8 R3.6 42. E3+1 A5-4
43. H8+6 A6+5 44. P8.7 H4+5
45. P7.6 P5.6 46. P6.5 H5+4
47. R8.6 H6-8 48. R6+1 P8+1
49. R6.2 H8-7 50. P3+1 E9+7
51. R2.3 H7+6 52. P5.4 H6+4
53. R3.6 H--2 54. H4+3 P6.5
55. H3+2 R6-1 56. R6-2 R6.8
57. R6.8 H2-4 58. R8+3 R8-1
59. H6+7 P5+1 60. E1-3 P8.7
61. H7+9 R8.4 62. P4.5 P5.4
63. P5+1 P7.6 64. R8.2 P6.5
65. H9+8 R4.5 66. R2+3 A5-6
67. P5.6 H4+2 68. P6.7 A4+5
69. P7.8 R5-2 }END


Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM) Tiên Hòa Uông Dương Bắc (BRV)


Hoàng Thi Hải Bình (HCM) Tiên Bại Nguyễn Hoàng Yến (HCM)

banghuu
09-07-2013, 06:24 PM
TTTT Ván 4(14h30 09/07)
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013


Tôn Thất Nhật Tân (DAN) Tiên Thắng Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM)

http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160451_zps73f939ce.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160451_zps73f939ce.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 9"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 09-07-2013

START{
1. E3+5 C8.6 2. P7+1 H8+9
3. H2+3 R9.8 4. R1.2 C2.5
5. H8+7 R8+4 6. C2.1 R8.4
7. R2+4 H2+3 8. H7+6 P9+1
9. R9+1 R1.2 10. C8.6 R4.2
11. R9.4 A4+5 12. H6+7 C5.4
13. A4+5 R-+3 14. H7-6 C4+5
15. A5+6 R+.4 16. R4+4 R2+1
17. R4.6 R2.4 18. A6-5 E3+5
19. C1-1 H9+8 20. C1+4 H8+6
21. R2.4 R4.9 22. R4+1 R9.6
23. H6+4 P7+1 24. P3+1 P7+1
25. E5+3 H3+2 26. E3-5 P1+1
27. P1+1 H2+1 28. H4-6 P5+1
29. H6+7 P1+1 30. H7-5 P1.2
31. E7+9 }END


Võ Minh Nhất (BPH) Tiên Hòa Nguyễn Hoàng Lâm (HCM)

http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160459_zpsce3ab78a.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160459_zpsce3ab78a.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 5"; 0"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 09-07-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. C8.6 R1.2 8. H8+7 C2.1
9. P5+1 C9.7 10. R3.4 C7.5
11. C6-1 R8+8 12. R9+1 R2+4
13. C6.5 P3+1 14. C++4 C5+4
15. H7+5 R8.5 16. A4+5 H3+5
17. E3+5 C1.3 18. R9.7 E3+5
19. K5.4 C3+1 20. R4+2 A4+5
21. R7.6 P3+1 22. R6+5 C3-2
23. R4-2 P3.4 24. P3+1 P1+1
25. H3+4 H5+6 26. R4-2 P7+1
27. H5+3 C5.7 28. R4.3 }END


Trần Tuệ Doanh (HCM) Tiên Hòa Hồ Thị Thanh Hồng (BDI)

http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160443_zps23e8d285.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160443_zps23e8d285.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 1"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 09-07-2013

START{
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 R9+1
3. R1.2 R9.4 4. P7+1 A4+5
5. P7+1 P3+1 6. C8.7 R4+1
7. C5+4 K5.4 8. A6+5 H8+9
9. C7.6 R4.6 10. C5-2 C2+5
11. R2+5 E3+5 12. E7+5 C8.7
13. H8+6 C2-6 14. H6+8 R6+1
15. H8+6 K4.5 16. R9.8 C2.3
17. R2+2 C7-1 18. R8+7 H3+5
19. R8-1 C3+1 20. R2-3 P7+1
21. H6+5 C7+2 22. C6+4 R6+1
23. C5+2 R6.5 24. C6.3 H9+7
25. C5+2 A6+5 26. R8.3 R1.2
27. R3.6 P1+1 28. P9+1 P1+1
29. R2.9 R2.4 30. R6.1 R5.4
31. R1-2 R++4 32. R1.8 C3+1
33. P3+1 P7+1 34. R8.3 R-.2
35. R3.8 }END

Ngô Lan Hương (HCM) Tiên Thắng Hoàng Thị Hải Bình (HCM)


Uông Dương Bắc (BRV) Tiên Hòa Lại Lý Huynh (BDU)

banghuu
10-07-2013, 12:41 PM
TTTT Ván 5(08h30 10/07)
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013


Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM) Tiên Thắng Võ Minh Nhất (BPH)


http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160519_zpsfd0e33d2.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160519_zpsfd0e33d2.jpg.html)


FORMAT WXF
GAME
TIME 3"; 4"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 10-07-2013

START{
1. E3+5 P3+1 2. C8.7 E3+5
3. H8+9 H2+3 4. R9.8 R1.2
5. P3+1 C2+4 6. H2+3 H8+9
7. C2.1 R9.8 8. R1.2 A4+5
9. P7+1 P3+1 10. C7+5 C8.3
11. E5+7 R2+4 12. R2+9 H9-8
13. H3+2 C3+7 14. R8.7 R2.8
15. R7+3 C2-4 16. C1.5 R8+1
17. C5+4 H8+7 18. C5-2 R8-1
19. E7-5 R8.5 20. R7+3 R5-1
21. R7+1 C2+4 22. P9+1 C2.9
23. H9+8 P9+1 24. H8+9 }ENDNguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM) Tiên Hòa Uông Dương Bắc (BRV)


http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160512_zps4a5e1c6d.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160512_zps4a5e1c6d.jpg.html)


FORMAT WXF
GAME
TIME 4"; 1"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 10-07-2013

START{
1. P7+1 C2.3 2. H2+3 C8.5
3. H8+7 H2+1 4. H7+8 H8+7
5. R1.2 R9.8 6. E7+5 R1+1
7. A6+5 R1.4 8. C2+4 P7+1
9. R9.6 R4+8 10. A5-6 H7+6
11. C2.7 R8+9 12. C7+3 A4+5
13. H3-2 C5+4 14. A4+5 E7+5
15. C8.7 C3+5 16. C7-7 C5.9
17. P3+1 P7+1 18. E5+3 H6+5
19. C7.9 C9.1 20. E3-5 P9+1
21. C9+4 P9+1 22. C9.6 P9+1
23. C6-4 H1+2 24. H2+3 H5+7
25. C6.3 A5+4 26. H8-7 C1-5
}ENDHoàng Thị Hải Bình (HCM) Tiên Bại Trần Tuệ Doanh (HCM)


http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160530_zps44db6e33.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160530_zps44db6e33.jpg.html)


FORMAT WXF
GAME
TIME 10"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 10-07-2013

START{
1. P7+1 P7+1 2. C2.3 C8.5
3. H8+7 H8+7 4. H2+1 R9.8
5. E7+5 H2+1 6. R1+1 C2.4
7. R1.6 R1.2 8. R9.8 A6+5
9. R6+4 E7+9 10. P7+1 P3+1
11. R6.7 R8.6 12. C8.9 R6+4
13. R7-1 K5.6 14. A4+5 R2+9
15. H7-8 C5+4 16. C3.4 C4.6
17. H8+6 C5-2 18. R7.5 H1-3
19. P1+1 H3+4 20. R5-1 K6.5
21. C4+5 R6-2 22. C9+4 K5.6
23. H1+2 R6+3 24. R5.4 P7+1
25. R4+1 P7.6 26. H2+3 P6+1
27. C9.5 C5.3 28. H6+5 P6.5
29. C5.1 H7+9 30. H3+2 K6+1
31. H2-1 H4+2 32. H1-2 H2+3
33. H2+4 H3+1 34. A5+4 P5.6
35. A6+5 H1+3 36. K5.4 H3-4
37. H4-6 C3+2 38. P3+1 E3+5
39. P1+1 E9-7 40. P1.2 P6.7
41. K4.5 H4+3 42. K5.4 C3.5
43. P3+1 E5+7 44. P2.3 P7+1
45. P3.4 K6-1 46. P9+1 C5-1
47. H6+5 C5.9 48. H5-4 C9+1
49. H4-2 C9+3 50. E3+1 H3-5
51. P9+1 H5-4 52. P4+1 P7.8
}END


Nguyễn Hoàng Yến (HCM) Tiên Hòa Ngô Lan Hương (HCM)


Lại Lý Huynh (BDU) Tiên Hòa Tôn Thất Nhật Tân (DAN)

Phobienvungtau
10-07-2013, 12:44 PM
TTTT Ván 5(08h30 10/07)
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013


Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM) Tiên Thắng Võ Minh Nhất (BPH)

FORMAT WXF
GAME
TIME 3"; 4"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 10-07-2013

START{
1. E3+5 P3+1 2. C8.7 E3+5
3. H8+9 H2+3 4. R9.8 R1.2
5. P3+1 C2+4 6. H2+3 H8+9
7. C2.1 R9.8 8. R1.2 A4+5
9. P7+1 P3+1 10. C7+5 C8.3
11. E5+7 R2+4 12. R2+9 H9-8
13. H3+2 C3+7 14. R8.7 R2.8
15. R7+3 C2-4 16. C1.5 R8+1
17. C5+4 H8+7 18. C5-2 R8-1
19. E7-5 R8.5 20. R7+3 R5-1
21. R7+1 C2+4 22. P9+1 C2.9
23. H9+8 P9+1 24. H8+9 }END
Em cờ vịt lại hỏi các bác tý.
Ván này hậu thua có phải do nước 22 tham ăn tốt (P2-9) không ạ?

No one
10-07-2013, 12:54 PM
Bác Bang Huu có thể up thứ hạng tạm thời của 2 bảng được không ạ? Xin cảm ơn!

Tvsi
10-07-2013, 05:37 PM
Tính điểm xếp hạng theo điểm trận phải theo KQ lượt về...

Tạm thời
Nam sau vòng 5
Tôn Thất Nhật Tân 2 thắng 2 hòa (4 ván)
-Nguyễn Minh Nhật Quang 1 thắng 3 hòa 1 thua (5 ván)
-Uông Dương Bắc 5 hòa
Nguyễn Hòang Lâm, Lại Lý Huynh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh đều có 4 ván Hòa
-Võ Minh Nhất 2 hòa 2 thua (4ván)

Nữ sau vòng 4
Ngô Lan Hương 2 thắng 2 hòa (4 ván)
Nguyễn Hòang Yến 2 thắng 1 hòa (3 ván)
Trần Tuệ Doanh 1 thắng 1 hòa 1 thua (3 ván)
Hồ Thị Thanh Hồng 2 hòa 1 thua (3 ván)
Hòang Thị Hải Bình thua cả 3 ván

banghuu
10-07-2013, 06:23 PM
Bác Bang Huu có thể up thứ hạng tạm thời của 2 bảng được không ạ? Xin cảm ơn!
Giải tính theo điểm trận ( kết quả của cả lượt đi + về) nên đầu lượt về sẽ có bảng xếp hạng nhé...

banghuu
10-07-2013, 06:28 PM
TTTT Ván 6(14h30 10/07)
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013
(Nữ chiều nay nghỉ)


Võ Minh Nhất (BPH) Tiên Hòa Lại Lý Huynh (BDU)


http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160562_zpsf5463132.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160562_zpsf5463132.jpg.html)


FORMAT WXF
GAME
TIME 2"; 1"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 10-07-2013

START{
1. P7+1 P7+1 2. C8.5 H8+7
3. H8+7 H2+3 4. R9.8 R1.2
5. H2+1 P9+1 6. C2.3 H7+8
7. R1+1 E7+5 8. H7+6 R9+3
9. R1.6 A6+5 10. C5.7 R9.6
11. C3+3 C2+2 12. E3+5 R6+2
13. C3.6 K5.6 14. A6+5 C2+3
15. A5+4 C8.6 16. C6.4 K6.5
17. C4.1 H8+9 18. P7+1 R6.9
19. C1-2 R9+1 20. P7.8 R9+1
21. R8+2 R9-3 22. R6.2 P3+1
23. R2+8 A5-6 24. P8+1 R9.4
25. R2-5 P3+1 26. E5+7 H3+2
27. P8.9 R2+2 28. H6-5 H2+1
29. P9.8 R2.4 30. R8+1 C6+4
31. C7+1 C6.3 32. R8.7 R++2
33. R7.6 R4+4 34. E7-9 }ENDNguyễn Hoàng Lâm(HCM) Tiên Hòa Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM)


http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160566_zps8d98749e.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160566_zps8d98749e.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 2"; 21"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 10-07-2013

START{
1. H8+7 P7+1 2. P7+1 H8+7
3. C8.9 H2+3 4. R9.8 R1.2
5. C2.6 E7+5 6. H2+3 H7+8
7. C6+3 H8+7 8. R1.2 C8.7
9. R8+6 R9+1 10. C6-4 C2.1
11. R8+3 H3-2 12. C6.1 P3+1
13. H7+6 P3+1 14. H6+5 P9+1
15. R2+6 R9.3 16. H5+3 C1.7
17. C1+4 R3.9 18. C1+1 H2+3
19. R2.3 C7-2 20. R3.7 C7+2
21. E7+5 P3+1 22. P1+1 P3+1
23. A4+5 P7+1 24. P1+1 P3.2
25. C9-2 R9.8 26. R7.3 C7-2
27. R3-2 R8+6 28. R3-1 C7+7
29. P5+1 P2.3 30. P5+1 A4+5
31. C1.4 R8-4 32. R3-1 R8.6
33. R3+2 R6.3 34. C9.7 P3.2
35. C7+4 R3+1 36. R3.5 P1+1
37. P1.2 P2+1 38. P2+1 P2.3
39. P2+1 H3+2 40. R5-1 R3-1
41. P2+1 H2+4 42. P2.3 P3.4
43. R5+1 R3.4 44. C7+1 H4+3
45. C7.6 R4.2 46. R5.7 P4.5
47. A6+5 R2+6 48. E5-7 R2.3
49. C6-5 H3+5 50. R7-4 H5+3
51. E3+5 H3-1 52. C6.9 H1-2
}ENDTôn Thất Nhật Tân (DAN) Tiên Hòa Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM)


http://i1347.photobucket.com/albums/p711/guihinh_07072013/P1160560_zps34e3757b.jpg (http://s1347.photobucket.com/user/guihinh_07072013/media/P1160560_zps34e3757b.jpg.html)


FORMAT WXF
GAME
TIME 11"; 1"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 10-07-2013

START{
1. E3+5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9.8 4. H8+7 P7+1
5. P7+1 C2.3 6. H7+8 H7+6
7. A4+5 H6+7 8. R9+1 C5.7
9. R9.6 E3+5 10. R6+5 R8+3
11. C2.1 R8.6 12. C1-1 H7-6
13. R2.4 H6-4 14. R4+6 H4+3
15. E5+7 C7+5 16. R4.5 P3+1
17. E7-9 P3+1 18. H8+9 C3-1
19. R5.7 C3.5 20. E9+7 H2+4
21. R7.6 C5+5 22. C8.5 H4+6
23. R6.4 A4+5 24. C1.4 R1.4
25. C4+6 A5+6 26. R4-3 C5-1
27. R4.3 R4+3 }END

banghuu
11-07-2013, 03:59 PM
TT Ván 7(08h30 11/07)
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013


Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM) Tiên Hòa Võ Minh Nhất (BPH)


http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160605_zps51de00bb.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160605_zps51de00bb.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 9"; 0"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 11-07-2013

START{
1. E3+5 P7+1 2. P7+1 E7+5
3. H8+7 H2+1 4. R9+1 R1+1
5. R9.4 R1.4 6. R4+3 H8+7
7. P3+1 R4+3 8. H2+4 A6+5
9. P5+1 P7+1 10. R4.3 R9.6
11. H4+5 R6+6 12. A4+5 P1+1
13. R1.4 R6+3 14. A5-4 C8-1
15. A4+5 C8.7 16. R3.2 C2.4
17. H5+3 C7+4 18. R2.3 H1+2
}ENDUông Dương Bắc (BRV) Tiên Thắng Tôn Thất Nhật Tân (DAN)


http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160603_zps3f71723b.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160603_zps3f71723b.jpg.html)


FORMAT WXF
GAME
TIME 28"; 0"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 11-07-2013

START{
1. C8.5 H2+3 2. H8+7 R1.2
3. R9.8 P7+1 4. P7+1 H8+7
5. H2+1 P9+1 6. C2.3 H7+8
7. R1+1 P9+1 8. P1+1 R9+5
9. R8+4 E3+5 10. R1.6 R9.6
11. R6+3 R6+1 12. A6+5 A6+5
13. R6.1 C2+2 14. R1+5 R6-1
15. R1-3 C8.6 16. R1.2 C6.9
17. C5+4 H3+5 18. R2.5 P7+1
19. C3+2 H8+7 20. C3.2 C9.7
21. C2+5 E7+9 22. R5.3 C2.7
23. E7+5 R6+3 24. E5+3 R2+5
25. H7+8 H7-9 26. E3-5 H9+7
27. E5+3 R6.8 28. R3+1 R8-8
29. H1+3 C7+2 30. R3.5 R8+3
31. P9+1 E9-7 32. R5-2 R8.6
33. E3-5 R6+3 34. H8-7 E7+9
35. R5+1 R6-2 36. R5.7 P1+1
37. P9+1 R6.1 38. P7+1 }ENDTrần Tuệ Doanh (HCM) Tiên Hòa Nguyễn Hoàng Yến (HCM)


http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160623_zps0d081728.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160623_zps0d081728.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 4"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 11-07-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. C8.6 A4+5 6. H8+7 H7+6
7. R9.8 C2.1 8. R8+5 H6+4
9. P7+1 P3+1 10. R8-1 H4+5
11. E3+5 P3+1 12. R8.7 H3+2
13. R7.8 H2-3 14. C6-1 E3+5
15. C6.2 H3+4 16. R8.6 R1.3
17. H3-5 R3.4 18. H5-3 R8+1
19. R2-2 H4-6 20. A4+5 R8.7
21. C2.3 P5+1 22. R2+2 H6+4
23. C3+1 R7.6 24. P3+1 C8.7
25. H3+2 P9+1 26. C3.4 P7+1
27. H2+3 R6+3 28. R2.9 C1.3
29. H3+2 R6-3 30. H2-3 R6+5
31. H3+4 R6-3 32. R9.4 P5+1
33. R6+1 R4+4 34. P5+1 R4+2
35. H7+8 R4-1 36. H8+9 R4.5
37. H9+7 C7.3 38. R4-1 P9+1
39. P1+1 R5.9 }END


Hồ Thị Thanh Hồng (BDI) Tiên Hòa Hòang Thị Hải Bình (HCM)


Lại Lý Huynh (BDU) Tiên Hòa Nguyễn Hoàng Lâm(HCM)

banghuu
11-07-2013, 04:00 PM
TRƯỚC LƯỢT VỀ
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013


Ván đấu sáng nay (11/07) đã khép lại lượt đi của Giải đấu tuyển chọn nhằm mục đích tìm ra 2 VĐV Nam xếp hạng 1&2 tham dự Giải vô địch TG 2013 , 2 VĐV Nam xếp hạng 3&4 tham dự Giải vô địch Châu Á 2013 và 2 VĐV Nữ xếp hạng 1&2 tham dự 2 giải trên.
Do thể thức thi đấu tính theo điểm trận ( kết quả của lượt đi+về) nên lượt đi diễn ra khá thận trọng. Trong cuộc chơi maratông đường dài các danh thủ buộc phải chọn cho mình lối chơi an tòan không để xảy chân ở lượt đi và bảo tòan thể lực cho ván đấu quyết định ở lượt về. Dù cho kết quả lượt đi với nhiều ván hòa có thể chưa làm người hâm mộ hài lòng nhưng đa số các ván đấu đều diễn ra quyết liệt , kéo dài đến cờ tàn và chỉ dừng lại khi cả 2 kỳ thủ không còn tìm được cơ hội chiến thắng (phần biên bản tường thuật có lược bỏ nhiều giai đọan cờ tàn , có ván hơn 100 nước).
Chiều nay sẽ diễn ra lượt về hứa hẹn nhiều sôi nổi . Sau đây là Bảng xếp hạng tạm thời sau lượt đi (chỉ mới có điểm ván):


http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/XHLD_zps746c2e2a.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/XHLD_zps746c2e2a.jpg.html)

Phobienvungtau
11-07-2013, 04:57 PM
Nguyễn Hoàng Lâm(HCM) Tiên Hòa Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM)


FORMAT WXF
GAME
TIME 2"; 21"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 10-07-2013

START{
1. H8+7 P7+1 2. P7+1 H8+7
3. C8.9 H2+3 4. R9.8 R1.2
5. C2.6 E7+5 6. H2+3 H7+8
7. C6+3 H8+7 8. R1.2 C8.7
9. R8+6 R9+1 10. C6-4 C2.1
11. R8+3 H3-2 12. C6.1 P3+1
13. H7+6 P3+1 14. H6+5 P9+1
15. R2+6 R9.3 16. H5+3 C1.7
17. C1+4 R3.9 18. C1+1 H2+3
19. R2.3 C7-2 20. R3.7 C7+2
21. E7+5 P3+1 22. P1+1 P3+1
23. A4+5 P7+1 24. P1+1 P3.2
25. C9-2 R9.8 26. R7.3 C7-2
27. R3-2 R8+6 28. R3-1 C7+7
29. P5+1 P2.3 30. P5+1 A4+5
31. C1.4 R8-4 32. R3-1 R8.6
33. R3+2 R6.3 34. C9.7 P3.2
35. C7+4 R3+1 36. R3.5 P1+1
37. P1.2 P2+1 38. P2+1 P2.3
39. P2+1 H3+2 40. R5-1 R3-1
41. P2+1 H2+4 42. P2.3 P3.4
43. R5+1 R3.4 44. C7+1 H4+3
45. C7.6 R4.2 46. R5.7 P4.5
47. A6+5 R2+6 48. E5-7 R2.3
49. C6-5 H3+5 50. R7-4 H5+3
51. E3+5 H3-1 52. C6.9 H1-2
}END
Em cờ vịt lại lau chau tý, do 1 lần được vinh dự nhìn anh Lâm uống rượu nên rất để ý anh ấy chơi giải này.
Tại sao nước 29, thay vì đấm tốt đầu anh Lâm không bình pháo từ 1 sang 4 dọa nước thoái 4 tróc xe. Bên hậu thoái xe đuổi pháo thì tiến pháo 1 bắt mã có phải là bắt chết pháo xanh rồi không ạ?

banghuu
12-07-2013, 09:00 AM
TT Ván 8(14h30 11/07)
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013


Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM) Tiên Hòa Nguyễn Hoàng Lâm(HCM)
(Lượt đi: Hòa)

http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160659_zps3acb39d1.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160659_zps3acb39d1.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 1"; 0"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 11-07-2013

START{
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9.8 4. P3+1 P3+1
5. C8+4 E7+5 6. H8+7 H3+2
7. C8.3 R1+1 8. R2+5 R1.6
9. P7+1 C2+1 10. P3+1 P3+1
11. R2-1 C2-1 12. R2.7 C8+5
13. R9+1 C8.5 14. E7+5 E5+7
15. R7+1 R6+2 16. R7.8 C2.5
17. R8.3 R8+3 }END


Lại Lý Huynh (BDU) Tiên Thắng Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM)
(Lượt đi: Hòa)

http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160667_zps0b3dce15.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160667_zps0b3dce15.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 11-07-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3
3. R1.2 R9.8 4. P7+1 P7+1
5. R2+6 H7+6 6. H8+7 E7+5
7. R2.4 H6+7 8. H7+6 C2+1
9. H6+7 C8.7 10. R9+1 R1+1
11. P7+1 A4+5 12. P7.6 R8+5
13. E7+9 R1.4 14. R9.6 R8-1
15. C5.7 P7+1 16. R4.3 C7.6
17. R3-2 R8.4 18. R6+4 R4+3
19. H7-8 C2+4 20. H8+6 H3+4
21. C7+4 C2-1 22. C7.1 C6.9
23. C1.9 E3+1 24. C9-2 C9+2
25. C9.6 C9.7 26. P5+1 H4-6
27. R3-1 H6+5 28. R3.7 C7+1
29. A4+5 C2+3 30. R7-3 C7.4
31. R7.8 }ENDHồ Thị Thanh Hồng (BDI) Tiên Bại Nguyễn Hoàng Yến (HCM)
(Lượt đi: NHY Thắng)

http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160652_zpsf28a6270.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160652_zpsf28a6270.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 5"; 1"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 11-07-2013

START{
1. C2.5 C8.5 2. R1+1 H8+7
3. H2+3 R9.8 4. R1.6 R8+4
5. H8+7 H2+3 6. R6+5 E3+1
7. C8+2 C2+2 8. C8.3 C2.7
9. R9+1 C7+2 10. E3+1 R8.7
11. R9.4 P3+1 12. R4+2 C7.8
13. R6-2 C8-4 14. H3+2 P5+1
15. A4+5 H3+5 16. R6+2 P5+1
17. P5+1 C8+1 18. C3+2 A6+5
19. R4+2 R7+2 20. P5+1 R7.8
21. R6-2 H5-3 22. R4+3 H7+5
23. P5+1 C5+5 24. E7+5 H3+5
25. R6.4 H5-6 26. C3.1 E7+9
27. H2+4 C8.5 28. E1-3 R1.3
29. H4+6 H6+8 30. R4+1 H8+7
31. C1.4 R8.3 32. H7-8 R+.4
33. C4.2 H7-6 34. H6+8 H6+8
}END


Trần Tuệ Doanh (HCM) Tiên Bại Ngô Lan Hương(HCM)
(Lượt đi: NLH thắng)


Uông Dương Bắc (BRV) Tiên Hòa Võ Minh Nhất (BPH)
(Lượt đi: Hòa)

banghuu
12-07-2013, 11:21 AM
Bác Bang Huu có thể up thứ hạng tạm thời của 2 bảng được không ạ? Xin cảm ơn!

XẾP HẠNG SAU VÁN 8 NAM VÀ VÁN 6 NỮ
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013

NAM
1 5 Lại Lý Huynh (BDU) 2 4
2 7 Uông Dương Bắc (BRV) 1 4
3 3 Nguyễn Hòang Lâm (HCM) 1 3½
3 6 Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM) 1 3½
5 2 Võ Minh Nhất (BPH) 1 2½
6 1 Tôn Thất Nhật Tân (DAN) 0 3½
7 4 Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM) 0 3

NỮ
1 3 Ngô Lan Hương (HCM) 2 4
2 2 Nguyễn Hòang Yến (HCM) 2 4
3 4 Trần Tuệ Doanh (HCM) 0 2
4 5 Hồ Thị Thanh Hồng (BDI) 0 1½
5 1 Hòang Thị Hải Bình (HCM) 0 ½

(Đây là BHX trước vòng 9 đang thi đấu , thứ tự tính theo điểm trận rồi đến điểm ván)

banghuu
12-07-2013, 01:38 PM
TTTT Ván 9(08h30 12/07)
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM) Tiên Bại Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM)
(Lượt đi: Hòa)

http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160705_zps5f02f9e5.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160705_zps5f02f9e5.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 2"; 2"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 12-07-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 H7+6 6. H8+7 R1+1
7. P5+1 P7+1 8. R2.4 P7+1
9. P5+1 P7+1 10. P5+1 A4+5
11. R4-1 R1.4 12. H7+5 P7+1
13. H5+6 H3+5 14. R4.5 R4+2
15. C8.6 C2.5 16. C6+4 C5+2
17. C5+4 E7+5 18. R9+2 C8+3
19. K5+1 C8+3 20. K5-1 R8+6
21. R9.6 R8.5 22. A6+5 R5+2
23. K5.6 R5.3 24. E7+9 R3.2
25. R6.7 C5.7 26. C5-6 C7+5
27. C5.3 P7+1 28. C6.5 P7.6
29. H6+4 C8+1 30. C5-6 P6.5
31. K6.5 R2.6 }ENDVõ Minh Nhất (BPH) Tiên Bại Tôn Thất Nhật Tân (DAN)
(Lượt đi: TTNTân Thắng)

http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160701_zps9750301d.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160701_zps9750301d.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 1"; 0"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 12-07-2013

START{
1. P7+1 P7+1 2. C2.3 C8.5
3. P3+1 C5+4 4. H8+7 C5-1
5. P3+1 C2+4 6. K5+1 R9+2
7. H2+1 R9.6 8. R1.2 R1+2
9. R2+3 C2.5 10. K5.6 R1.4
11. C3.6 R4+4 12. A6+5 R4.3
13. R9.8 C+.4 14. C6.5 R6.4
15. R2+1 R3+1 16. R2.5 R3.4
}ENDNgô Lan Hương (HCM) Tiên Hòa Hồ Thị Thanh Hồng
(Lượt đi: Hòa)

http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160711_zps8d36728a.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160711_zps8d36728a.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 12-07-2013

START{
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 C8.5
3. H2+3 H8+7 4. R1.2 H2+1
5. C8.6 R1.2 6. H8+7 R2+6
7. H7+6 R2.4 8. H6+5 R4+1
9. H5+7 C5+5 10. E7+5 P1+1
11. R2+5 R4-5 12. H7-9 E7+5
13. R2+1 R4+1 14. P3+1 A6+5
15. A6+5 R9.6 16. H3+2 R4.5
17. R2+1 R6.7 18. P9+1 P1+1
19. R9+4 R5+3 20. H2+3 H7+5
21. H3+1 H5+4 22. R2+2 R7.8
23. H1+2 R5.8 24. H2-4 R8.2
25. R9-3 R2-3 26. A5-6 H4+6
}END

Nguyễn Hòang Yến (HCM) Tiên Thắng Hòang Thị Hải Bình (HCM)
(Lượt đi: NHYến thắng)


Nguyễn Hoàng Lâm(HCM) Tiên Hòa Uông Dương Bắc (BRV)
(Lượt đi: Hòa)

banghuu
12-07-2013, 01:40 PM
XẾP HẠNG SAU VÁN 9 NAM VÀ VÁN 7 NỮ
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013

NAM
1 6 Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM) 3 4½
2 7 Uông Dương Bắc (BRV) 2 4½
3 1 Tôn Thất Nhật Tân (DAN) 2 4½
4 5 Lại Lý Huynh (BDU) 2 4
5 3 Nguyễn Hòang Lâm (HCM) 2 4
6 2 Võ Minh Nhất (BPH) 1 2½
7 4 Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM) 0 3

NỮ
1 2 Nguyễn Hòang Yến (HCM) 4 5
2 3 Ngô Lan Hương (HCM) 3 4½
3 5 Hồ Thị Thanh Hồng (BDI) 1 2
4 4 Trần Tuệ Doanh (HCM) 0 2
5 1 Hòang Thị Hải Bình (HCM) 0 ½

(Thứ tự tính theo điểm trận rồi đến điểm ván)

Phobienvungtau
12-07-2013, 02:54 PM
Võ Minh Nhất thua trận sau hơn 10 nước đi. Có lẽ là Nhất không biết cách khai cuộc này (hình như là Không đầu pháo gì đó).
Em xem 1, 2 ván kiểu này thấy tiên toàn đánh bật pháo trống của hậu chứ chẳng bao giờ thua thảm như này.

hongduyen87
12-07-2013, 05:26 PM
Nước thứ 5 thay vì tôt 3 tiến 1 thì Võ Minh Nhất pháo 8 tiến 2 thì cờ vẫn bình.Tiếc thật, chắc đánh mấy ngày rồi căng thẳng.

banghuu
12-07-2013, 06:13 PM
TTTT Ván 10(14h30 12/07)
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013
(Nữ chiều nay nghỉ)


Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM) Tiên Hòa Lại Lý Huynh (BDU)
(Lượt đi: Hòa)

http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160764_zpsf6bf80a6.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160764_zpsf6bf80a6.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED ;;;
BLACK Saola;;;
DATE 12-07-2013

START{
1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7
3. C8.9 H2+3 4. R9.8 R1.2
5. C2.5 R9.8 6. H2+3 E7+5
7. R1.2 C8+4 8. R8+6 A6+5
9. C9+4 C2.1 10. R8+3 H3-2
11. A6+5 H2+3 12. C9-2 P3+1
13. P7+1 E5+3 14. H7+6 C1+4
15. P3+1 P7+1 16. C9.3 E3-5
17. C5.6 R8+4 18. E3+5 H3+2
19. H6+8 R8.2 20. C3+2 C8.7
21. R2+4 R2.7 }END


Uông Dương Bắc (BRV) Tiên Thắng Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM)
(Lượt đi: Hòa)

http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160755_zps1b5afb57.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160755_zps1b5afb57.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 30"; 3"
RED ;;;
BLACK Saola;;;
DATE 12-07-2013

START{
1. C8.5 H2+3 2. H8+7 P7+1
3. R9.8 R1.2 4. P7+1 H8+7
5. C2.3 A6+5 6. H2+1 H7+8
7. R1+1 P9+1 8. R1.4 P9+1
9. P1+1 R9+5 10. R8+4 E3+5
11. R4+5 C8.9 12. R4.2 C2+2
13. A6+5 R9+1 14. C3.4 H8+7
15. H1+3 R9.7 16. E3+1 R7.9
17. H7+6 C9.6 18. H6+7 R9.5
19. P7+1 E5+3 20. R2+3 C6-2
21. R2.3 R2+3 22. C4+4 A5+4
23. C4.1 A4+5 24. R3.2 K5.4
25. C1+3 K4+1 26. C5.6 R5.4
27. C1.4 A5-6 28. R2.4 E3-5
29. R4-1 K4-1 30. H7+5 K4.5
31. R8.1 }ENDTôn Thất Nhật Tân (DAN) Tiên Hòa Nguyễn Hoàng Lâm (HCM)
(Lượt đi: Hòa)

http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160752_zpsc4fcb241.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160752_zpsc4fcb241.jpg.html)

FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED ;;;
BLACK Saola;;;
DATE 12-07-2013

START{
1. E3+5 C2.4 2. P7+1 H2+1
3. H8+7 R1.2 4. R9.8 R2+4
5. C8.9 R2.4 6. H2+3 P7+1
7. C2.1 H8+7 8. R1.2 R9.8
9. R2+4 P1+1 10. P3+1 C8.9
11. R2+5 H7-8 12. P3+1 R4.7
13. H3+4 R7.6 14. H4-3 H8+7
15. R8+1 A6+5 16. R8.2 E7+5
17. R2+3 H1+2 18. C9+3 H2+1
19. H7+9 R6.1 20. H9-7 P3+1
21. A4+5 P3+1 22. R2.7 R1.7
23. R7.3 R7+1 24. E5+3 }END

banghuu
12-07-2013, 06:15 PM
XẾP HẠNG SAU VÁN 10 NAM
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013

NAM

1 7 Uông Dương Bắc (BRV) 4 5½
2 6 Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM) 4 5
3 1 Tôn Thất Nhật Tân (DAN) 3 5
4 5 Lại Lý Huynh (BDU) 3 4½
5 3 Nguyễn Hòang Lâm (HCM) 3 4½
6 2 Võ Minh Nhất (BPH) 1 2½
7 4 Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM) 0 3

(Thứ tự tính theo điểm trận rồi đến điểm ván)

voquangman
13-07-2013, 07:29 AM
Võ Minh Nhất thua trận sau hơn 10 nước đi. Có lẽ là Nhất không biết cách khai cuộc này (hình như là Không đầu pháo gì đó).
Em xem 1, 2 ván kiểu này thấy tiên toàn đánh bật pháo trống của hậu chứ chẳng bao giờ thua thảm như này.

làm gì một QTĐS mà không biết khai cuộc loại này. Chắc không có hy vọng nên đánh thả tay chăng?

phongvan123
13-07-2013, 09:26 AM
Sau mot thoi gian tu tap o China.VMN danh nhung van co rat kem,lam nguoi ham mo nhu toi rat that vong.Co le VMN hoc co nhieu qua nen bi tau hoa nhap ma roi.Trong lop hoc tu mot hoc sinh gioi hoc hanh sa sut thi cung co the bi luu ban do.Khi doc nhung dong chu nay,VMN dung gian toi nhe,ma hay co gang nhieu
nua,de nguoi ham mo ban khong that vong nhe.Anh Trung thong cam cho em go tieng Viet khong dau nhe.Vi em dang chat tren dtdd,sao trang web nay em khong go duoc dau tieng Viet tren may dien thoai di dong vay anh

banghuu
13-07-2013, 02:07 PM
KẾT QUẢ VÀ BXH SAU VÁN 11 NAM VÀ VÁN 8 NỮ
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013


NAM

Nguyễn Hòang Lâm (HCM) - Võ Minh Nhất (BPH) - 0 - 1
Lại Lý Huynh (BDU) - Lại Lý Huynh (BDU) - 0 - 1
Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM) - Tôn Thất Nhật Tân (DAN) - 0 - 1

1 7 Uông Dương Bắc (BRV) 6 6½
2 1 Tôn Thất Nhật Tân (DAN) 5 6
3 6 Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM) 4 5
4 5 Lại Lý Huynh (BDU) 3 4½
5 3 Nguyễn Hòang Lâm (HCM) 3 4½
6 2 Võ Minh Nhất (BPH) 3 3½
7 4 Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM) 0 3


NỮ

Hòang Thị Hải Bình (HCM) - Ngô Lan Hương (HCM)- 0,5 - 0,5
Hồ Thị Thanh Hồng (BDI) - Trần Tuệ Doanh (HCM) - 0 - 1

1 3 Ngô Lan Hương (HCM) 5 5
2 2 Nguyễn Hòang Yến (HCM) 4 5
3 4 Trần Tuệ Doanh (HCM) 2 3
4 5 Hồ Thị Thanh Hồng (BDI) 1 2
5 1 Hòang Thị Hải Bình (HCM) 0 1


(Thứ tự tính theo điểm trận rồi đến điểm ván)

banghuu
13-07-2013, 06:07 PM
TTTT Ván 12(14h30 13/07)
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013Võ Minh Nhất (BPH) Tiên Thắng Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM)
(Lượt đi: NMNQuang Thắng)

http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160799_zpscd13bb1f.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160799_zpscd13bb1f.jpg.html)
Nguyễn Minh Nhật Quang rụng kim thua trong thế thắng !


FORMAT WXF
GAME
TIME 1"; 21"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 13-07-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1
3. R1.2 R9.8 4. P3+1 H2+3
5. H8+9 P1+1 6. R9+1 P1+1
7. P9+1 R1+5 8. C8.7 C8+2
9. R2+4 E7+5 10. R9.6 A4+5
11. R6+5 C8.6 12. R2+5 H7-8
13. R6.7 C6-2 14. C7+3 E5+3
15. R7+1 E3-5 16. R7-1 R1.7
17. C5+4 K5.4 18. R7.6 K4.5
19. H3-5 H8+7 20. H5+6 C6+4
21. C5-2 C6.4 22. H9+8 C4.9
23. E7+5 R7-1 24. H8+6 R7.5
25. R6+2 }ENDNgô Lan Hương (HCM) Tiên Hòa Nguyễn Hoàng Yến (HCM)
(Lượt đi: Hòa)

http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160797_zps8b599acc.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160797_zps8b599acc.jpg.html)


FORMAT WXF
GAME
TIME 2"; 0"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 13-07-2013

START{
1. P7+1 H8+7 2. H8+7 R9+1
3. E3+5 R9.3 4. P3+1 P3+1
5. P7+1 R3+3 6. C8-1 C2.3
7. C8.7 R3.2 8. H7+6 R2.3
9. H6-7 R3.2 10. C7.3 E3+5
11. C2.4 P7+1 12. P3+1 R2.7
13. C3+3 H2+4 14. R9.8 R1.3
15. H2+3 H4+3 16. R1.3 C3+5
17. C4.7 H3+4 18. C7+2 H4+6
19. C3+3 R7-2 20. R8+1 R7+4
21. H3-1 R7.9 22. R3.2 H6-7
23. R8.4 R9.5 24. A4+5 C8.9
25. C7.3 C9+6 26. R4.1 R5.1
27. R2+5 R3+4 28. R1+5 R1.6
29. C3+5 E5-7 30. R2.3 R3.7
31. R1.5 A6+5 32. R5.9 }END


Tôn Thất Nhật Tân (DAN) Tiên Hòa Lại Lý Huynh (BDU)
(Lượt đi: Hòa)

Uông Dương Bắc (BRV) Tiên Hòa Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM)
(Lượt đi: Hòa)

Trần Tuệ Doanh (HCM) Tiên Hòa Hoàng Thị Hải Binh (HCM)
(Lượt đi: TTDoanh Thắng)

banghuu
13-07-2013, 06:11 PM
XẾP HẠNG SAU VÁN 12 NAM VÀ VÁN 9 NỮ
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013

NAM

1 7 Uông Dương Bắc (BRV) 7 7
2 1 Tôn Thất Nhật Tân (DAN) 6 6½
3 6 Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM) 5 5½
4 5 Lại Lý Huynh (BDU) 4 5
5 2 Võ Minh Nhất (BPH) 4 4½
6 3 Nguyễn Hòang Lâm (HCM) 3 4½
7 4 Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM) 1 3


NỮ

1 3 Ngô Lan Hương (HCM) 6 5½
2 2 Nguyễn Hòang Yến (HCM) 5 5½
3 4 Trần Tuệ Doanh (HCM) 4 3½
4 5 Hồ Thị Thanh Hồng (BDI) 1 2
5 1 Hòang Thị Hải Bình (HCM) 0 1½

(Thứ tự tính theo điểm trận rồi đến điểm ván)

banghuu
14-07-2013, 04:04 PM
BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC NỮ
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013


http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/BXHNu_zps6609808f.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/BXHNu_zps6609808f.jpg.html)
Nguyễn Hoàng Yến (HCM) sẽ tham dự Giải vô địch Thế giới 2013 !

Ngô Lan Hương (HCM) tham dự Giải vô địch Châu Á 2013 !

banghuu
14-07-2013, 04:05 PM
XẾP HẠNG SAU VÁN 13 NAM
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013

NAM

1 7 Uông Dương Bắc (BRV) 7 7
2 1 Tôn Thất Nhật Tân (DAN) 7 7
3 6 Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM) 6 6
4 5 Lại Lý Huynh (BDU) 5 5½
5 2 Võ Minh Nhất (BPH) 5 5
6 3 Nguyễn Hòang Lâm (HCM) 4 5
7 4 Nguyễn Minh Nhật Quang (HCM) 2 3½

(Thứ tự tính theo điểm trận rồi đến điểm ván)

banghuu
14-07-2013, 10:52 PM
TT Ván 14(14h30 14/07)
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013Võ Minh Nhất (BPH) Tiên Thắng Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM)
(Lượt đi: Hòa)

http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160875_zps1bfb363b.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160875_zps1bfb363b.jpg.html)


FORMAT WXF
GAME
TIME 33"; 12"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 14-07-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1
3. R1.2 R9.8 4. P3+1 H2+3
5. C8.7 A4+5 6. R9+1 E3+5
7. R9.6 R1.4 8. R6+8 A5-4
9. H8+9 C8+6 10. H3+4 A4+5
11. C5.3 H3+2 12. C3+4 P3+1
13. C7+2 C8-3 14. H4-3 C8.3
15. P7+1 R8+9 16. H3-2 H2+1
17. E3+5 P1+1 18. H9+7 E7+9
19. H2+3 H1-2 20. H7-6 P1+1
21. H3+4 C2.4 22. C3.2 H2+4
23. H6+4 H4-6 24. C2-3 P1.2
25. A4+5 P2.3 26. E5+7 C4+1
27. H++6 H7+8 28. P1+1 H8-7
29. E7-5 H6-8 30. H4+5 P5+1
31. H5+7 E9-7 32. H7+8 C4-1
33. H8-9 C4-1 34. H9-7 H8-6
35. C2.4 H7+8 36. C4+2 H8+6
37. H6+8 H++4 38. C4-2 H4+3
39. K5.4 C4+4 40. H8+7 K5.4
41. C4+3 H6+8 42. C4.6 H8+6
43. H-+8 K4+1 44. H7-9 P5+1
45. H9-7 K4-1 46. H7+8 K4+1
47. C6-1 A5+6 48. C6.9 K4.5
49. C9+3 C4-4 50. H+-7 K5-1
51. H7+6 K5.4 52. H6+8 P5+1
53. H+-7 K4+1 54. H8+7 K4+1
55. H--6 }ENDNguyễn Hoàng Lâm (HCM) Tiên Bại Lại Lý Huynh (BDU)
(Lượt đi: Hòa)

http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160881_zps70aec583.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160881_zps70aec583.jpg.html)


FORMAT WXF
GAME
TIME 13"; 1"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 14-07-2013

START{
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H8+9 R9+1 4. H2+3 R9.4
5. R1.2 R4+3 6. R9.8 A4+5
7. P3+1 H2+4 8. H3+4 R4.6
9. C8+2 H8+9 10. C5.4 R6.5
11. R2+3 C8.6 12. P5+1 R5.4
13. C4.5 C3.2 14. C8.9 R1.2
15. P5+1 R4.5 16. R2.6 C6-1
17. C5-1 P1+1 18. E7+5 R5.8
19. C5.6 R2+1 20. P7+1 P1+1
21. C6+7 C6.4 22. P7+1 R8.6
23. R6+1 C2.4 24. R6.9 R2+8
25. H9-8 R6.3 26. R9+2 P5+1
27. H4+5 R3+2 }END


Tôn Thất Nhật Tân (DAN) Tiên Hòa Uông Dương Bắc (BRV)
(Lượt đi: UDBắc Thắng)

banghuu
14-07-2013, 10:54 PM
BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC NAM
Giải tuyển chọn đội tuyển QG 2013


http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/BXHNam_zps2a9efbcc.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/BXHNam_zps2a9efbcc.jpg.html)
Uông Dương Bắc (BRV) và Tôn Thất Nhật Tân (DAN) sẽ tham dự Giải vô địch Thế giới 2013 !

Lại Lý Huynh (BDU) và Võ Minh Nhất (BHP) tham dự Giải vô địch Châu Á 2013 !