PDA

View Full Version : Bạch y độ giangtaituthattinh
29-07-2011, 10:04 PM
Vì có bạn thắc mắc về con voi trong thế cờ Thủy Lô Hoa nên mình post thế cờ này lên để các bạn tham khảo.
http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=?~e03i06a13b14n15f22n23n48g66m67h76k77l84b87~&StartPos=0&RedFirst=True

taituthattinh
29-07-2011, 10:20 PM
Đây là biến chính,thế cờ hòa sau 30 moves.
http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=P4z5A4y5P5x1K4x1H5x4P3z4K6z5P4x1K5x1R6z5K5z4K4z5K4y1P4z5H4y5R5y1K4x1K5y1P7x1R5x1K4y1R5z3R4y4R3z5P7x1R5y7P7z6K5y1R4x4K5x1R4y3R5z3P6z5R3x2R4y2R3z5P5z4E3x5P4x1E5x7P4x1K5y1P4z3R5x4K4y1R5y4R4x5K5x1P3z4K5z4R4z8E7y9R8y3K4x1R8x1K4y1R8z1R5z6K4z5R6y3~e03i06a13b14n15f22n23n48g66m67h76k77l84b87~&StartPos=0&RedFirst=True

taituthattinh
29-07-2011, 10:25 PM
Nước thứ 3,Đỏ không thể M5.6 như thế cờ Thủy Lô Hoa,nếu vậy thì xanh sẽ X6/9; 4.Tg-5 T3.1
http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=P4z5A4y5P5x1K4x1H5x6R6y9K6z5E3x1~e03i06a13b14n15f22n23n48g66m67h76k77l84b87~&StartPos=0&RedFirst=True

taituthattinh
29-07-2011, 11:22 PM
Nước thứ 13, nếu Đỏ đi C7-6 thì Xanh dễ cầm hòa.
http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=P4z5A4y5P5x1K4x1H5x4P3z4K6z5P4x1K5x1R6z5K5z4K4z5K4y1P4z5H4y5R5y1K4x1K5y1P7x1R5x1K4y1R5z3R4y4R3z5P7z6R5y6P6z5R5y1R4x3K5y1R4x1K5x1P5z4R5x3P4z3E3x5P3x1E5y7~e03i06a13b14n15f22n23n48g66m67h76k77l84b87~&StartPos=0&RedFirst=True

taituthattinh
29-07-2011, 11:32 PM
Nước thứ 16,nếu Xanh đi Tg/1
http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=P4z5A4y5P5x1K4x1H5x4P3z4K6z5P4x1K5x1R6z5K5z4K4z5K4y1P4z5H4y5R5y1K4x1K5y1P7x1R5x1K4y1R5z3R4y4R3z5P7x1R5y7P7z6K5y1R4x4K5x1R4y3K5y1P6z5R5z3R4x3K5x1R4y4R3x6K4y1R3z5P5z4E3x5P4x1E5y7P4x1K5y1R4z8~e03i06a13b14n15f22n23n48g66m67h76k77l84b87~&StartPos=0&RedFirst=True