PDA

View Full Version : TTTT Kỳ Đài Newlink 09h00 CN 28/07/2013banghuu
28-07-2013, 12:23 PM
TTTT Kỳ Đài Newlink 09h00 CN 28/07/2013

Đinh Tiến Lộc (TLSG) - Trần Anh Duy (Đài chủ)


http://i1316.photobucket.com/albums/t603/guihinh_20072013/P1170510_zps95250f19.jpg (http://s1316.photobucket.com/user/guihinh_20072013/media/P1170510_zps95250f19.jpg.html)


Thế trận Trung Pháo Quá Hà Xa đối Bình Phong Mã Cao Xa Bảo Mã

FORMAT WXF
GAME Dinh Tien Loc(vs)Tran Anh Duy
TIME 1:15"; 55"
RED Dinh Tien Loc;;;
BLACK Tran Anh Duy;;;
DATE 28-07-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1
5. R2+6 C8.9 6. R2.3 R8+2
7. C8.6 C9-1 8. H8+7 C9.7
9. R3.4 C7.2 10. P5+1 A4+5
11. P5+1 C++1 12. P5.6 E3+5
13. R9+1 P3+1 14. P6+1 H3+4
15. R4-3 P3+1 16. P6.7 P3+1
17. C6+2 P3+1 18. H3+5 H4+2
19. P7.8 P3.4 20. P8+1 R1.4
21. R4+1 C2.3 22. C5.4 H2-3
23. P8.7 H3+4 24. P7+1 R8+4
25. H5-4 R8+2 26. R9.8 H4+2
27. C4+7 R4+6 28. C4-1 P4+1
29. P7.6 P4+1 30. K5+1 P4.3
31. R8+1 P7+1 32. R4.8 R4.5
33. R-.5 R5+1 34. K5+1 H2+3
35. K5.6 K5.6 36. H4+5 K6+1
37. R8.3 E5+7 38. R3+1 R8-3
39. H5+3 R8-1 40. R3.2 H7+8
41. K6-1 H3-2 42. E3+5 H2-4
43. K6.5 H4-3 44. P6.7 P3.4
45. K5.6 H8+7 }END

http://i1316.photobucket.com/albums/t603/guihinh_20072013/P1170506_zps5f0982df.jpg (http://s1316.photobucket.com/user/guihinh_20072013/media/P1170506_zps5f0982df.jpg.html)
Trần Anh Duy thêm 1 lần chiến thắng giữ thành công ngôi Đài chủ....