PDA

View Full Version : TTTT vòng 12 - giải vô địch các clb Hà Nội mở rộng , cúp TLKD 2013 !!!trung_cadan
09-08-2013, 08:20 PM
Vòng 12 :

9h30 thứ 7 ngày 10/08/2013 :

- Kỳ Siêu 2 vs Hà Tây , AEM 1 vs Đông Anh , Kỳ Hữu vs Năm Cửa Ô , Quang Trung 2 vs Khương Thượng .

9h30 chủ nhật ngày 11/08/2013 :

- Hà Đông vs Việt Sơn , Quang Trung 1 vs Kỳ Siêu 1 , Tây Sơn vs Hà Thành , Tứ Phương Huynh Đệ vs Anh Em 2 .

trung_cadan
10-08-2013, 10:51 AM
Kết quả xếp cặp :

Kỳ Hữu vs Năm Cửa Ô :

- Phạm Quốc Hương vs Phùng Quang Điệp
- Hà Văn Tiến vs Đào Duy Sĩ
- Lê Linh Ngọc vs Lưu Khánh Thịnh
- Nguyễn Hoàng Kiên vs Nguyễn Thăng Long

http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2013/08/10/10/57/896194800_1122421550_574_574.jpg

AEM 1 vs Đông Anh :

- Nguyễn Ngọc Tùng vs Trương Kim Dũng
- Lê Quang Bình vs Nguyễn Hữu Ga
- Dương Như vs Nguyễn Đức Thiện
- Đại Ngọc Lâm vs Tô Anh TUấn

http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/original/2013/08/10/10/56/896197009_86780274_574_574.jpg

Kỳ Siêu 2 vs Hà Tây :

- Lê Hùng vs Hoàng Văn Tài
- Lê Việt Hùng vs Nguyễn Đình Hoàng
- Nguyễn Hữu Nghị vs Lại Thành Trung
- Nguyễn Tiến Cường vs Mai Quý Lân

http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/original/2013/08/10/10/58/896200746_1791194348_574_574.jpg

Quang Trung 2 vs Khương Thượng :

- Phí Mạnh Cường vs Phạm Văn Hậu
- Tôn Thất Hưng vs Nguyễn Nhật Tùng
- Đinh Quang HƯng vs Vũ Văn Hiệp
- Vũ Việt Bắc vs Lê Anh Đức

http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/original/2013/08/10/10/57/896198930_2032077797_574_574.jpg

trung_cadan
10-08-2013, 12:21 PM
AEM 1 3-0 Đông Anh : ( HSP 6-2 )

- Nguyễn Ngọc Tùng 2-0 Trương Kim Dũng
- Lê Quang Bình 1-1 Nguyễn Hữu Ga
- Dương Như 2-0 Nguyễn Đức Thiện
- Đại Ngọc Lâm 1-1 Tô Anh TUấn

trung_cadan
10-08-2013, 12:23 PM
Kỳ Siêu 2 3-0 Hà Tây : ( HSP 8-0 )

- Lê Hùng 2-0 Hoàng Văn Tài
- Lê Việt Hùng 2-0 Nguyễn Đình Hoàng
- Nguyễn Hữu Nghị 2-0 Lại Thành Trung
- Nguyễn Tiến Cường 2-0 Mai Quý Lân

trung_cadan
10-08-2013, 12:37 PM
Quang Trung 2 3-0 Khương Thượng : ( HSP 5-3 )

- Phí Mạnh Cường 2-0 Phạm Văn Hậu
- Tôn Thất Hưng 2-0 Nguyễn Nhật Tùng
- Đinh Quang Hưng 1-1 Vũ Văn Hiệp
- Vũ Việt Bắc 0-2 Lê Anh Đức

trung_cadan
10-08-2013, 01:09 PM
Kỳ Hữu 3-0 Năm Cửa Ô : ( HSP 6-2 )

- Phạm Quốc Hương 1-1 Phùng Quang Điệp
- Hà Văn Tiến 2-0 Đào Duy Sĩ
- Lê Linh Ngọc 1-1 Lưu Khánh Thịnh
- Nguyễn Hoàng Kiên 2-0 Nguyễn Thăng Long

trung_cadan
10-08-2013, 01:15 PM
Xếp hạng sau ván 12 bảng A :

1- Năm Cửa Ô : 29 điểm ( HSP 62-34 )
2- AEM 1 : 29 điểm ( HSP 62-34 )
3- Kỳ Hữu 1 : 28 điểm ( HSP 67-29 )
4- Hà Tây : 15 điểm ( HSP 38-58 )
5- Quang Trung 2 : 13 điểm ( HSP 43-53 )
6- Kỳ Siêu 2 : 12 điểm ( HSP 41-55 )
7- Khương Thượng : 11 điểm ( HSP 36-60 )
8- Đông Anh : 7 điểm ( HSP 35-61 )

khanhdung
10-08-2013, 01:51 PM
1. P7+1 e3+5 2. C2.5 h8+7 3. H2+3 r9.8 4. R1+1 p7+1 5. H8+7 h2+3 6. R1.6 a4+5 7. C8.9 r1.2 8. R9.8 h7+6 9. R8+6 c8.7 10. H7+6 h6+7 11. H6+5 h3+5 12. C5+4 r8+3 13. R8.7 r8.6 14. P7+1 c2.3 15. E3+5 h7+5 16. C5-4 r6.3 17. P7+1 c3+7 18. K5+1 r2+7 19. H3+4 r2.1 20. K5.4 c7.6 21. K4.5 r1.3 22. P5+1 p7+1 23. H4+3 c6+4 24. P7.6 c6.5 25. C5.6 c3-1 26. K5-1 c5.2 27. A6+5 c2.7 28. A5+4 c7-3 29. P5+1 p7.6 30. P5+1 c7+6 31. A4+5 c7-1 32. A5-4 c7+1 33. A4+5 p6+1 34. C6+2 r3-2 35. P9+1 p9+1 36. P5.4 p6.5 37. P6.5 c3-2 38. P1+1 p9+1 39. C6+2 p5+1 40. R6+2 c3+3 41. P5+1 ">

ThangSuaChua
10-08-2013, 02:52 PM
vòng 12 Cup TLKD 2013 CLB Kyhuu vs CLB 5 cuao

Pham quốc Hương 1-1 Phùng quang điệp

m H2+3 H2+3 2. P7+1 P7+1 3. H8+7 H8+7 4. C2+4 H7+8 5. C2.7 E3+5 6. C8.9 C2.1 7. R9.8 R9+1 8. E3+5 H8+7 9. R1.2 C8.7 10. A4+5 R1+1 ">mm


Hà Văn Tiến 2-0 Đào duy sĩ

mC2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 H2+3 5. H8+7 C2+4 6. P5+1 C8+4 7. P5+1 E3+5 8. P5.6 C2.3 9. R9.8 R1.2 10. C8+4 C3+3 11. A6+5 C3-4 12. H3+5 C3.5 13. P3+1 C5+2 14. E3+5 P7+1 15. H5+3 E5+7 16. R8+3 H7+6 17. C8-2 C8-2 18. R8.4 H6+4 19. H7+6 R2+5 20. H6+4 H3-5 21. R2+4 R8+3 22. A5-6 R2.5 23. A4+5 P3+1 24. P6.7 R5+2 25. H3-5 R5.7 26. P7.6 R7+2 27. A5-4 R8-2 28. H5+7 E7-5 29. H7+8 H5-3 30. H4+6 R7-5 31. H6+7 R8.4 32. P6+1 A4+5 33. R4+5 H3+1 34. P6+1 H1+2 35. P6+1 H2-3 36. R2.8 H3+1 37. R8+4 ">mm


Lê Linh Ngọc 1-1 Lưu Khánh Thịnh

m C2.5 H2+3 2. H2+3 R1+1 3. R1.2 C8.7 4. H8+9 E7+5 5. C8.7 R1.6 6. R9.8 C2.1 7. C5.6 P3+1 8. P7+1 P3+1 9. R2+4 R6.4 10. A6+5 R4+4 11. R2+4 P7+1 12. E3+5 H3+4 13. C6+3 R4-1 14. R8+6 C1.3 15. C7+5 C7.3 16. R8.5 R4.6 17. R2.6 R9+2 18. P5+1 A6+5 19. H3+5 H8+6 20. R5-1 R6-1 21. H5+7 H6+7 22. R5.6 C3.4 23. R+.8 R9.6 24. R8-5 H7+9 25. P1+1 H9-7 26. P9+1 P9+1 27. H7+5 R+.5 28. H5+3 R5.7 29. P1+1 R7.8 30. P5+1 R6.9 31. R8.5 R9+2 32. P5+1 E5-7 33. H9+7 R9-1 34. R6+1 C4.5 ">mm


Nguyễn Hoàng Kiên 2-0 Nguyễn Thăng Long

m C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. H8+9 H2+3 5. C8.7 R1.2 6. R9.8 C8+4 7. R8+6 C2.1 8. R8.7 R2+2 9. R7-2 E3+5 10. P3+1 H3+4 11. P3+1 E5+7 12. H3+2 C8.6 13. R2+2 C6-5 14. R2.4 C6.5 15. R7.6 C5+5 16. A4+5 E7-5 17. R4+1 C1+4 18. H2-3 H4+2 19. C7.6 C5-2 20. P7+1 H2+1 21. E7+9 C1.2 22. C6.8 C2.9 23. H3+1 R2+5 24. R6.3 R8+2 25. P7+1 A4+5 26. R3+2 E5+3 27. H1+3 E3-5 28. K5.4 C5.7 29. R4+5 H7-8 30. R3.5 R2.5 31. E3+5 ">mm

khanhdung
10-08-2013, 08:40 PM
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1 3. R1.2 r9.8 4. R2+6 h2+3 5. P5+1 p3+1 6. H8+7 a4+5 7. R9+1 e3+5 8. R9.6 r1.4 9. R6+8 a5-4 10. H7+5 c2+1 11. R2-2 c8+2 12. P3+1 c2+2 13. P7+1 a4+5 14. P3+1 e5+7 15. R2-3 e7+5 16. C8.7 h3-4 17. C7.9 c8-1 18. P7+1 e5+3 19. R2.8 c2-4 20. P5+1 p5+1 21. C9+4 c2.1 22. C5+3 e7-5 23. C9.3 h7+5 24. R8.2 c8-2 25. H5+3 r8.7 26. H-+4 r7+2 27. R2+5 h5+7 28. E7+5 c8.7 29. C5-2 r7.6 30. H4-6 r6+2 31. C3.1 h7-9 32. R2.1 r6.4 33. H6+5 c7.6 34. R1.4 c1.3 35. R4.7 h4+2 36. R7.8 c3-1 37. A6+5 ">

trung_cadan
10-08-2013, 08:56 PM
Cám ơn Khánh và Thắng , lần sau cố gắng dùng biên bản mới của TLKD để mọi người dễ theo dõi nhé !!!

khanhdung
11-08-2013, 12:21 AM
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
1242192710220919001026251016796763641707162607087262082826361913646567483638777838376947656613167082464542451666624278773738280880707767434489882243
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D85792
www.dpxq.com

khanhdung
11-08-2013, 12:34 AM
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
775760421927000117100100103040302625000179672324252401212735212457373040897970510919123237172434171032307975807075553010191050413554725254423432102041305552707252517242666542525171
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D85792
www.dpxq.com

trung_cadan
11-08-2013, 11:21 AM
Kết quả xếp cặp :

Hà Đông 1-2 Việt Sơn : ( HSP 4-4 )

- Lê Kim Loan 2-0 Lê Sơn
- Nguyễn Phi Liêm 0-2 Nguyễn Thế Tuấn
- Trần Thị Hạnh 2-0 Nguyễn Hiền Giang
- Hoàng Xuân Chính 0-2 Nguyễn Thế Trí

http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2013/08/11/10/39/897297915_1496966248_574_574.jpg

Quang Trung 1 1-2 Kỳ Siêu 1 : ( HSP 4-4 )

- Vũ Hữu Cường 2-0 Phạm Đình Huy
- Đỗ Mạnh Hùng 1-1 Lê Hải Ninh
- Lê Quang Hưng 0-2 Hoàng Văn Linh
- Chu Tuấn Hải 1-1 Đỗ Xuân Trường

http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2013/08/11/10/35/897291824_131130461_574_574.jpg

Tây Sơn 3-0 Hà Thành : ( HSP 6-2 )

- Nguyễn Anh Quân 0-2 Thịnh Văn Trung
- Trần Trung Kiên 2-0 Đàm Minh Tuấn
- Phạm Tuấn Linh 2-0 Tô Xuân Thiết
- Nguyễn Trường Sơn 2-0 Vũ Hồng Sơn

http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/original/2013/08/11/10/34/897293730_69213855_574_574.jpg

Tứ Phương Huynh Đệ 0-3 Anh Em 2 : ( HSP 2-6 )

- Tạ Văn Thịnh 0-2 Bùi Mạnh Hảo
- Trần Minh Nhật 0-2 Phạm Cao Nghiên
- Lê Quang Minh 0-2 Nguyễn Duy Thái
- Ngô Quang Dũng 2-0 Triệu Thanh Tuấn

http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2013/08/11/10/38/897295803_1355642574_574_574.jpg

reporter
11-08-2013, 12:12 PM
Trận Quang Trung 1 - TÂy Sơn là đinh ở vòng này. Mong thông tin cập nhật về trận đấu trên và các trận khác.

trung_cadan
11-08-2013, 12:13 PM
Quang Trung 1 vs Kỳ Siêu , hiện Quang Trung dẫn trước 1 bàn ở bàn tướng .

Các trận khác hiện chưa có kết quả rõ rệt , được bàn nào em đã cập nhật phía trên !!!

bocucphidao
11-08-2013, 03:18 PM
Tây Sơn 3-0 Hà Thành (HSP:6-2)
Ván 1: Nguyễn Anh Quân 0-2 Thịnh Văn Trung
="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. H8+7 C2+4 6. P5+1 C8+4 7. P5+1 E3+5 8. P5.6 A4+5 9. A6+5 R1.4 10. H3+5 P3+1 11. P7+1 E5+3 12. P6.7 R4+6 13. H5+6 H3+4 14. H7+8 R4.3 15. H8+6 R3-2 16. H6+4 C2.5 17. E7+9 A5+6 18. R2+2 R8+1 19. R9.6 H7+6 20. R6+3 R8+4 21. C8.6 E7+5 22. R6.8 A6+5 23. K5.6 C5.4 24. K6.5 C4.5 25. R8+6 E5-3 26. R2.4 H6+4 27. R8-5 C8+3 28. P3+1 R8+3 29. R8.7 R3+1 30. E9+7 H4+3 ">

bocucphidao
11-08-2013, 03:27 PM
Ván 2: Trần Trung Kiên 2-0 Đàm Minh Tuấn
"1. E3+5 C8.4 2. P7+1 H2+1 3. C8.6 R1.2 4. H8+7 C2.3 5. H2+4 H8+7 6. P9+1 R2+4 7. R9.8 R2+5 8. H7-8 R9+1 9. C2.3 R9.6 10. R1+1 P3+1 11. P7+1 R6+3 12. C3+4 R6.3 13. C3+3 A6+5 14. H8+9 H1+3 15. R1.2 H7+8 16. R2+3 R3.6 17. H4+2 C4.8 18. R2.3 C3.5 19. A6+5 C5+4 20. R3.5 R6.5 21. R5.7 H3-1 22. H2+3 H8+6 23. H3+2 H6+8 24. R7+3 E3+5 25. R7.5 R5.3 26. R5.2 ">

Ván 3: Phạm Tuấn Linh 2-0 Tô Xuân Thiết

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. C8.6 C8+4 5. H8+7 R1.2 6. R9.8 C2+4 7. P7+1 C2.3 8. P3+1 R2+9 9. H7-8 R8+4 10. H8+9 C3.2 11. C6.7 E3+5 12. P5+1 C2-1 13. H3+5 C8+2 14. P5+1 C2-1 15. P5.6 C8.5 16. R2+5 C5-2 17. C5+4 H3+5 18. R2-2 C5-1 19. H9+7 C5.4 20. H7+5 ">

Ván 4:NGuyễn Trường Sơn 2-0 Vũ Hồng Sơn

"1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1 3. H2+3 R9.8 4. H8+7 C2+2 5. R1.2 H2+3 6. R2+6 E7+5 7. R9+1 P7+1 8. R9.6 C8.9 9. R2.3 R8+2 10. C5.4 A4+5 11. P7+1 P3+1 12. P3+1 C2.3 13. P3.2 H7-8 14. H3+4 R1.2 15. C4.2 H8+6 16. C2+5 H6+7 17. H4+3 E5-7 18. H3+1 E7+9 19. R6.3 K5.4 20. C8-1 E9-7 21. C8.4 C3+3 22. R3+8 R2+4 23. P2+1 R2.6 24. C2+2 K4+1 25. C4.6 P3+1 26. R3-7 A5-4 27. C2-1 H3+2 28. C6.3 C3.6 29. R3+6 K4+1 30. C3+6 A4+5 31. C3.1 C6-2 32. R3-1 E3+5 ">

Do hôm nay trang web nhà mình bị lỗi hay sao ấy, mình không post được bằng cách mới!

trung_cadan
11-08-2013, 09:20 PM
Xếp hạng sau ván 12 bảng B :

1- Tây Sơn : 34 điểm ( HSP 75-21 )
2- Quang Trung 1 : 26 điểm ( HSP 61-35 )
3- Kỳ Siêu 1 : 25 điểm ( HSP 58-38 )
4- AEM 2 : 21 điểm ( HSP 48-48 )
5- Việt Sơn : 15 điểm ( HSP 47-49 )
6- Tứ Phương Huynh Đệ : 9 điểm ( HSP 32-64 )
7- Hà Thành : 8 điểm ( HSP 31-65 )
8- Hà Đông : 6 điểm ( HSP 31-65 )

Nguyễn Huy Tùng
11-08-2013, 11:01 PM
Vũ Hữu Cường 2 - 0 Phạm Đình Huy

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897963647973102226256254192760421713646573745462747665550908727408587454767054587072625425245828243455567278565778285747694703043433000333232241285854756779416266655041585383845373
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D85792
www.dpxq.com


Chu Tuấn Hải 1 - 1 Đỗ Văn Trường

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774712427967102289790010797210171907708209191719071980707270827066652324192770626755504147676270294742826763604226252425472582866353705165645172646372536353273586063523
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D85792
www.dpxq.com

skeleton
12-08-2013, 10:30 AM
Vòng 12 giải vô địch các CLB TLKĐ: Kỳ Siêu 2 vs Hà Tây

Lê Hùng 2-0 Hoàng Văn Tài
"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. H8+7 H2+3 5. R9+1 P3+1 6. R9.6 E3+5 7. R2+4 C8+2 8. P3+1 P7+1 9. R2.3 C8.7 10. R6+5 H7+6 11. R6.7 R1.3 12. P7+1 C7+3 13. R3-2 R8+5 14. P7+1 R8.3 15. C5-1 C2+4 16. C5.7 C2.3 17. E7+9 R+.2 18. C7+2 R2+2 19. R7+1 R3.2 20. C7+1 R-+6 21. H7-5 R++1 22. R3.6 R-.5 23. R7.6 A6+5 24. R+-4 R5-1 25. P7+1 R2-4 26. P7+1 H6-8 27. P7+1 R2.6 28. R-.5 R6.5 29. P7.6 E5+3 30. R5.8 R-.6 31. P6.5 K5+1 32. R8+6 K5+1 33. R6+5 ">

Lê Việt Hùng 2-0 Nguyễn Đình Hoàng
"1. C8.5 H2+3 2. H8+7 R1.2 3. R9.8 P7+1 4. P7+1 H8+7 5. H2+1 P9+1 6. C2.3 H7+8 7. R1+1 P9+1 8. P1+1 R9+5 9. R8+4 C8.9 10. R1.6 E3+5 11. R6+3 R9+1 12. R6.2 C2+2 13. P7+1 P3+1 14. H7+6 P7+1 15. R2.3 P3+1 16. R8.7 C2+1 17. R3.2 C9+3 18. C3-1 C9.4 19. C3.1 H8+6 20. R2.4 R9.8 21. R4.2 R8-1 22. H1+2 C4+1 23. R7+3 C4.7 24. C5+4 A4+5 25. H2+4 C7-2 26. E3+5">

Nguyễn Hữu Nghị 2-0 Lại Thành Trung
"1. C2.5 H8+7 2. P3+1 R9.8 3. H2+3 P3+1 4. R1.2 H2+3 5. H8+9 P1+1 6. R9+1 P1+1 7. P9+1 R1+5 8. R9.6 R1.7 9. R6+7 E7+5 10. C5.7 A4+5 11. E3+5 R7-1 12. R6.7 C8.9 13. R7-1 C2+4 14. R2+9 H7-8 15. R7-1 R7+2 16. R7.5 H8+7 17. R5-2 C9+4 18. H3+1 R7.9 19. H9+8 P7+1 20. H8+6 H7+6 21. R5.4 H6-7 22. C8.9 C2.5 23. A6+5 C5-3 24. C9+7 A5-4 25. H6+5 R9.4 26. R4+4 R4-4 27. H5+3">

Nguyễn Tiến Cường 2-0 Mai Quý Lân
"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. C8.6 R8+5 8. E7+9 R8.4 9. A4+5 C9.7 10. R3.4 A4+5 11. H8+7 R4+1 12. R9.8 R1.2 13. R8+6 C2.1 14. R8.7 R2+2 15. H7+8 R4.2 16. H8+9 R+-3 17. P7+1 E7+5 18. C6+4 R+.3 19. P7+1 R2+2 20. H9+7 C1+5 21. K5.4 C1.7 22. C5+4 H7+5 23. R4.5 R2.6 24. A5+4 R6+3 25. K4.5 P9+1 26. C6-2 A5+4 27. C6.9 C-+5 28. C9+5 K5+1 29. P7.6 R6.4 30. R5.2 E3+1 31. R2+2 K5-1 32. H7+9 C-.1 33. H9+7 C1-6 34. H7-6 K5.4 35. H6+8 K4.5 36. P6+1 ">

***_HaoNam_***
12-08-2013, 10:44 PM
E trông ván cờ cứ thiếu thiếu sao ý .mong các Bác Post đủ để mấy e gà như e dc xem mà học hỏi.