PDA

View Full Version : TTTT KĐ Hội Quán Cờ : Lại Việt Trường - Diệp Khải Hằngbanghuu
24-08-2013, 10:18 AM
TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 17/08/2013

Lại Việt Trường (Hà Nội ) Tiên Hòa Diệp Khải Hằng ( Đài Chủ )


http://i1275.photobucket.com/albums/y454/guihinh_15082013/P1190281_zpsdad3724f.jpg (http://s1275.photobucket.com/user/guihinh_15082013/media/P1190281_zpsdad3724f.jpg.html)

Thế trận Bán Đồ Liệt Thủ Pháo

FORMAT WXF
GAME Lai Viet Truong(vs)Diep Khai Hang
TIME 42"; 34"
RED Lai Viet Truong;;;
BLACK Diep Khai Hang;;;
DATE 24-08-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 C8+4 4. P3+1 C2.5
5. H8+9 H2+3 6. R9.8 P3+1
7. A4+5 R1+1 8. P7+1 P3+1
9. C8.7 H3-5 10. P5+1 C5+3
11. R8+3 C8+1 12. K5.4 C8.5
13. R2+9 H7-8 14. R8.4 H5+7
15. C7+7 A4+5 16. E7+5 E7+5
17. C7-3 P7+1 18. P3+1 E5+7
19. H3+2 R1.3 20. C7.1 H7+9
21. H2+1 E7-9 22. R4+3 P3.4
23. R4.5 R3+6 24. H9-8 R3-1
25. R5.9 R3.6 26. K4.5 R6.7
27. K5.4 R7.9 28. R9.6 R9.6
29. K4.5 R6.7 30. K5.4 C5.9
31. E3+1 P4.5 32. R6.2 H8+7
33. R2-2 H7+9 34. R2.1 H9+7
35. R1.3 R7.1 36. E1-3 R1.6
37. K4.5 P5.6 38. R3-2 R6.2
39. H8+7 R2.3 40. H7-9 }END


http://i1275.photobucket.com/albums/y454/guihinh_15082013/P1190279_zpsed05a0a5.jpg (http://s1275.photobucket.com/user/guihinh_15082013/media/P1190279_zpsed05a0a5.jpg.html)
Hòa nhau ván cờ tiêu chuẩn , 2 kỳ thủ bước vào ván cờ nhanh. Kết quả Lại Việt Trường xuất sắc giành chiến thắng đoạt ngôi Đài chủ Hội Quán Cờ !

mtuan2
24-08-2013, 12:58 PM
Cờ nhanh Lại Việt Trường 1-0 Diệp Khải Hằng

FORMAT WXF
GAME Lai Viet Truong(vs)Diep Khai Hang
RED Lai Viet Truong;;;
BLACK Diep Khai Hang;;;
DATE 24-08-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 C8+4 4. P3+1 C2.5 5. H8+7 H2+3 6. H3+4 C8+1 7. H4+6 C8.3 8. R2+9 H7-8 9. H6+8 K5+1 10. R9+1 C5+4 11. C5.6 H3-1 12. H8+7 R1.2 13. R9.2 K5.6 14. R2+7 K6+1 15. R2-5 K6-1 16. R2.5}END

Nhờ anh em chuyển dùm ván cờ thành dạng HTML của TLKD. Xin cảm ơn.