PDA

View Full Version : TTTT KĐ Hội Quán Cờ Nguyễn Minh Nhật Quang - Nguyễn Thanh Tùngbanghuu
28-09-2013, 10:55 AM
TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 28/09/2013

Nguyễn Minh Nhật Quang (TPHCM) Tiên Bại Nguyễn Thanh Tùng ( Đài Chủ )


http://i969.photobucket.com/albums/ae180/guihinh_25092013/P1200331_zps8d7d30ea.jpg (http://s969.photobucket.com/user/guihinh_25092013/media/P1200331_zps8d7d30ea.jpg.html)

Thế trận Phi Tượng đối Trung Pháo

FORMAT WXF
GAME
TIME 60"; 55"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 28-09-2013

START{
1. E3+5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9.8 4. P7+1 P7+1
5. H8+7 C2.3 6. H7+8 H7+6
7. H8+7 H2+1 8. H7+5 E7+5
9. R9+1 R1.2 10. C8.9 R2+7
11. C2.1 R8+9 12. H3-2 C3+7
13. E5-7 R2.8 14. C1+4 R8+2
15. R9.4 H6+5 16. R4+5 H5-3
17. A6+5 R8-4 18. R4.5 H3+2
19. R5.8 H2-4 20. R8.6 H4+3
21. K5.6 A6+5 22. C1.5 K5.6
23. C9.4 H3-2 24. C5.9 R8.3
25. E7+5 R3.5 26. R6.1 E5-7
27. R1+3 E3+5 28. C9.2 K6.5
29. R1-5 R5-2 30. C2-5 R5.4
31. K6.5 H2-4 32. C2+8 A5-6
33. R1.5 K5+1 34. C2-5 H4+2
35. R5.7 H1+2 36. C2-1 H+-4
37. P3+1 H4+5 38. P3+1 R4+3
39. C2-1 H5-4 40. C4.6 H4+6
41. C2.5 R4.5 42. C5.4 H6-7
43. R7.8 H2-4 44. C6+3 H7+8
45. C4-1 K5-1 46. P9+1 A6+5
47. R8.3 H4-6 48. C6.9 E5-3
49. P1+1 E7+5 50. C9.2 H6+5
51. R3-2 H8-6 52. R3.2 H5+4
53. C2.1 E5-7 54. C1+4 A5-6
55. C4+8 K5+1 56. C4-2 H4+5
57. A4+5 R5+2 58. K5.4 R5-2
59. K4+1 E7+9 60. C4.8 H6+5
61. K4.5 H5-3 62. K5.4 H3+4
}END


http://i969.photobucket.com/albums/ae180/guihinh_25092013/P1200328_zps91c5ecec.jpg (http://s969.photobucket.com/user/guihinh_25092013/media/P1200328_zps91c5ecec.jpg.html)
Tùng Phật Tử chiến thắng Quang nhỏ nhưng cả hai sẽ gặp lại nhau ở Giải đồng đội PTSC Marine 2013 vào ngày mai...