PDA

View Full Version : Một số hình ảnh khai mạc giải đồng đội ĐAtrauvangmienque
07-10-2013, 10:40 PM
http://i.upanh.com/riijcahttp://i8.upanh.com/2013/1007/14/57736736.dsc5906.120x1.jpg
http://i3.upanh.com/2013/1007/14/57736749.dsc5907.120x1.jpghttp://i5.upanh.com/2013/1007/14/57736778.dsc5908.120x1.jpg
http://i4.upahttp://i.upanh.com/riijca
http://i.upanh.com/riijit
http://i.upanh.com/riifaz
http://i.upanh.com/riifag
http://i.upanh.com/riifpqnh.com/2013/1007/14/57736786.dsc5909.120x1.jpg

cotuong1979
22-10-2013, 09:56 AM
Anh ơi không có lịch thi đấu cụ thể nhể

trung_cadan
22-10-2013, 11:15 AM
Bác trauvang điện cho em để biết cách up ảnh lên diễn đàn nhé !!!