PDA

View Full Version : Mình không biết chơi cờ, nhưng muốn tập chơioosmileoo
11-10-2013, 02:59 PM
Mình không biết chơi cờ, nhưng muốn tập chơi. Mọi người có thế chỉ cho mình cách nhớ các quân cờ, hoặc có phần mềm cờ tiếng việt nào thì cho mình để mình tập chơi cái. Cám ơn