PDA

View Full Version : Thông Báo Chuyển Địa Điểm CLB Cờ Tướng Minh LâmGió
16-10-2013, 11:03 AM
Clb cờ tướng Minh Lâm đã chuyển địa điểm mới, địa chỉ số 8B Nguyễn Lương Bằng - P2 - Đà Lạt. Kính mời các quý hữu khắp nơi tới gặp gỡ và giao lưu cùng chúng tôi, hân hạnh được đón tiếp!http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/10/16/09/56/954021055_1305644697_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dinhta6789/954021055)
Bản đồ tới clb Minh Lâm

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/10/16/09/57/954021414_662459233_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dinhta6789/954021414)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/10/16/09/56/954021169_1244357206_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dinhta6789/954021169)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/10/16/09/57/954021272_251028359_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dinhta6789/954021272)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/10/16/09/57/954021557_404605321_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dinhta6789/954021557)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/10/16/09/57/954021653_106562899_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dinhta6789/954021653)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/10/16/09/57/954021754_1250241122_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dinhta6789/954021754)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/10/16/09/58/954021885_343566792_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dinhta6789/954021885)