PDA

View Full Version : Thơ thẩnClb co tuong B3 Cau Dien
18-10-2013, 03:21 PM
Tập thể Câu lạc bộ
Coi nhau như anh em
Nhiều khi có tranh luận
Nếu có việc quan trong
Hiếu hỷ hay tâm sự
Anh em cùng sẻ chia