PDA

View Full Version : Danh sách các thành viên CLB KỲ SƠN BẰNG HỮUNguu Ma Vuong
13-01-2014, 07:56 PM
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ CỜ TƯỚNG
KỲ SƠN BẰNG HỮU

STT Họ và tên Chỗ ở Trình độ Nghề nghiệp Điện thoại
1 Nguyễn Văn Chiến Vân Hà Đại học GĐ Cty TNHH Lâm sản Trọng Đôn 0162679 1873
2 Trần Văn Đỗ Vân Nội Cử nhân CĐ GĐ Cty may mặc xuất khẩu-Tùng Linh 096455 2829
3 Nguyễn Thịnh Vân Hà Đại học GĐ Cty TNHH thép Việt Mỹ 091266 4726
4 Tô Văn Tuấn Thuỵ Lâm Đại học Giáo viên 090206 1973
5 Đàm Văn Long Vân Hà Nghệ nhân Nghệ nhân đồ gỗ mỹ nghệ 0169715 3663
6 Nguyễn Văn Dũng Cổ Loa Cử nhân Kinh doanh tài chính bất động sản 094495 3195
7 Nguyễn Tuấn Khi Liên Hà Đại học Kỹ sư tin học truyền thông 0169881 1511
8 Dương Đình Trung Thái Nguyên Cử nhân Kinh doanh 097532 6848
9 Phạm Đắc Trí Việt Hùng Đại học Sinh viên đại học 098696 3996
10 Nguyễn Văn Vịnh Thị Trấn 12/12 Kinh doanh bán hàng 098682 8081
11 Hoàng Hà Phan Hà Tây Cử nhân Kinh doanh 097607 4082
12 Nguyễn Văn Xuân Vân Hà Kinh doanh đồ gỗ mỹ nghe 0975561370…… …… …… …… ……
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ CỜ TƯỚNG
KỲ SƠN BẰNG HỮU

STT Họ và tên Chỗ ở Trình độ Nghề nghiệp Điện thoại
1 Nguyễn Văn Chiến Vân Hà Đại học GĐ Cty TNHH Lâm sản Trọng Đôn 0162679 1873
2 Ngô Văn Đỗ Vân Nội Cử nhân CĐ GĐ Cty may mặc xuất khẩu-Tùng Linh 096455 2829
3 Nguyễn Thịnh Vân Hà Đại học GĐ Cty TNHH thép Việt Mỹ 091266 4726
4 Tô Văn Tuấn Thuỵ Lâm Đại học Giáo viên 090206 1973
5 Đàm Văn Long Vân Hà Nghệ nhân Nghệ nhân đồ gỗ mỹ nghệ 0169715 3663
6 Nguyễn Văn Dũng Cổ Loa Cử nhân Kinh doanh tài chính bất động sản 094495 3195
7 Nguyễn Tuấn Khi Liên Hà Đại học Kỹ sư tin học truyền thông 0169881 1511
8 Dương Đình Trung Thái Nguyên Cử nhân Kinh doanh 097532 6848
9 Phạm Đắc Trí Việt Hùng Đại học Sinh viên đại học 098696 3996
10 Nguyễn Văn Vịnh Thị Trấn 12/12 Kinh doanh bán hàng 098682 8081
11 Hoàng Hà Phan Hà Tây Cử nhân Kinh doanh 097607 4082
12 Nguyễn văn Xuân Vân Hà Kinh doanh đồ gỗ mỹ nghe…0975561370… …… …… …… ……
Đề nghị các thành viên có tên ở trên 9h sáng thứ tư ngày 15/1/2014 có mặt tại CUNG ĐÌNH KỲ ĐẠO Nam Hồng Đông Anh để họp gặp mặt bàn phương hướng kế hoạch hoạt động và đề xuất làm lô gô của clb

Nguu Ma Vuong
14-01-2014, 07:03 PM
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ CỜ TƯỚNG
KỲ SƠN BẰNG HỮU

STT Họ và tên Chỗ ở Trình độ Nghề nghiệp Điện thoại
1 Nguyễn Văn Chiến Vân Hà Đại học GĐ Cty TNHH Lâm sản Trọng Đôn 0162679 1873
2 Trần Văn Đỗ Vân Nội Cử nhân CĐ GĐ Cty may mặc xuất khẩu-Tùng Linh 096455 2829
3 Nguyễn Thịnh Vân Hà Đại học GĐ Cty TNHH thép Việt Mỹ 091266 4726
4 Tô Văn Tuấn Thuỵ Lâm Đại học Giáo viên 090206 1973
5 Đàm Văn Long Vân Hà Nghệ nhân Nghệ nhân đồ gỗ mỹ nghệ 0169715 3663
6 Nguyễn Văn Dũng Cổ Loa Cử nhân Kinh doanh tài chính bất động sản 094495 3195
7 Nguyễn Tuấn Khi Liên Hà Đại học Kỹ sư tin học truyền thông 0169881 1511
8 Dương Đình Trung Thái Nguyên Cử nhân Kinh doanh 097532 6848
9 Phạm Đắc Trí Việt Hùng Đại học Sinh viên đại học 098696 3996
10 Nguyễn Văn Vịnh Thị Trấn 12/12 Kinh doanh bán hàng 098682 8081
11 Hoàng Hà Phan Hà Tây Cử nhân Kinh doanh 097607 4082
12 Nguyễn văn Xuân Vân Hà Kinh doanh đồ gỗ mỹ nghe…0975561370 …… …… …… ……
Đề nghị các thành viên có tên ở trên 9h sáng thứ tư ngày 15/1/2014 có mặt tại CUNG ĐÌNH KỲ ĐẠO Nam Hồng Đông Anh để họp gặp mặt bàn phương hướng kế hoạch hoạt động và đề xuất làm lô gô của clb

Tu Ma Y 2005
18-01-2014, 12:11 AM
Vậy là giải tán CLB ĐA rồi à ?

Nguu Ma Vuong
18-01-2014, 08:24 AM
Clb cờ Đông Anh Vẫn hoạt động bình thường mà sao lại giải tán clb kỳ sơn bằng hữu thành lập để tham gia vào hiệp hội cờ tướng yên phong và từ sơn bắc ninh gồm các clb ĐỒNG KỴ,ĐA HỘI,THỊ TRẤN CHỜ HIỆP HOÀ BẮC GIANG CLB ĐÌNH BẢNG với danh nghĩa CLB CỜ cả huyện ĐA thì ko thể tham gia được (ko đúnh vùng miền thời xưa.Anh đừng hiểu lầm là tách ko sinh hoạt clb cờ ĐA nhé mọi sh tại clb cờ ĐA vãn bỉnh thường ko có thay đổi vói lại có 1 số thành viên chua có điều kiện tham gia clb cờ ĐA lên chỉ tham gia với quy mô nhò thôi anh đừng hiểu sai nhé

0989001982
24-03-2014, 12:59 AM
Em ơi,sao ko có tên của anh em trong Thụy lâm vậy?

cotuongsonghong.vn
24-03-2014, 08:53 AM
Chúc các bạn ( các thành viên sáng lập) thành công, giữ gìn đuợc những gì truớc đây đã lập lên và duy trì tới cùng. Đúng là có thông tin về tình hình clb Đông Anh thông tin đủ loại, thông tin tốt chiếm đa số.

Nguu Ma Vuong
24-03-2014, 08:35 PM
0989001982 là anh Sơn hả sao anh ko điện cho em tuấn để liên lạc vậy