PDA

View Full Version : TTTT Kỳ Đài Newlink : Trần Thanh Tân - Tăng Thanh Túbanghuu
26-01-2014, 10:09 AM
TTTT Kỳ Đài Newlink 09h00 CN 19/01/2014

Trần Thanh Tân (KTQG) Tiên Bại Tăng Thanh Tú (Đài chủ)


http://vietnamchess.vn/images/stories/xiangqi/2014/Newlink26012014_1.jpg
Đài chủ Tăng Thanh Tú vừa đoạt chức vô địch Giải Cần Thơ mở rộng 2014 về , liệu KTQG trẻ Trần Thanh Tân có xô ngã được ngôi Đài chủ của anh ?


Thế trận Tiên Nhân Chỉ Lộ đối Liễm Pháo

FORMAT WXF
GAME
TIME 54"; 1:03"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 26-01-2014

START{
1. P7+1 C2.3 2. H2+3 P3+1
3. H8+9 P3+1 4. C2.1 H8+7
5. R1.2 R9.8 6. R2+4 C3-1
7. C8+6 R1+2 8. R2.7 R1.3
9. R7+3 C8.3 10. E7+5 R8+8
11. R9.8 C++5 12. R8+7 C+.7
13. H9+7 R8.3 14. H7+8 E7+5
15. C8.9 R3-4 16. R8+2 C3.9
17. R8-2 C9+5 18. P5+1 C9-2
19. H8+7 A6+5 20. C9.7 R3.6
21. R8-4 P7+1 22. C7.9 C9.8
23. C9+1 P9+1 24. H7+9 P9+1
25. R8+4 R6-2 26. A6+5 C7.8
27. H9-7 P9+1 28. C1-2 R6+2
29. P3+1 P7+1 30. E5+3 R6.3
31. E3-1 P9+1 32. E3+1 C+.5
33. A5+6 H7+6 34. E1-3 R3+5
35. K5+1 R3-1 36. K5-1 C8+5
37. H7-6 R3-4 38. C1+5 R3+5
39. K5+1 R3-1 40. K5-1 C5.9
41. R8.7 R3.7 42. H6+5 C9+2
}END

http://vietnamchess.vn/images/stories/xiangqi/2014/Newlink26012014_2.jpg
Kết quả Tăng Thanh Tú thêm một lần nữa giành chiến thắng giữ vững ngôi vị Đài chủ