PDA

View Full Version : Thư giãn cuối tuần (Tiểu phẩm vui)alex_ferguson
06-08-2011, 03:16 PM
Tổng hợp những tiểu phẩm vui !

X32IDUe9Cqc

fvKYCBt4Zw8

Ra1-qJte9N4

alex_ferguson
06-08-2011, 03:17 PM
3o3LtCqrw7U

j0Q44NHh1Tg

alex_ferguson
06-08-2011, 03:20 PM
9omICrLAIHY

alex_ferguson
06-08-2011, 03:22 PM
5_TwJ3fNJZA

-eQY5Maa3CM

alex_ferguson
06-08-2011, 03:24 PM
fhXcxuamF6Q

alex_ferguson
06-08-2011, 03:25 PM
kweZndkIE8I

40b49nQD8z8

alex_ferguson
06-08-2011, 03:27 PM
rEkYQY35O20

WGWwZaikYEA

alex_ferguson
06-08-2011, 03:27 PM
AZYv1G-umzM

alex_ferguson
06-08-2011, 03:35 PM
HEbH87XHPFo

alex_ferguson
06-08-2011, 03:35 PM
frAd7ERs0jM

alex_ferguson
06-08-2011, 03:36 PM
heTvX6dWDfM

alex_ferguson
06-08-2011, 03:37 PM
oa8ld0__xce

alex_ferguson
06-08-2011, 03:37 PM
35YyX65Efas

alex_ferguson
06-08-2011, 03:39 PM
HKmHJIZfe-Y

alex_ferguson
06-08-2011, 03:40 PM
V-6217rC6vw

alex_ferguson
06-08-2011, 03:42 PM
HtOLhjjsHTg

oaE9NWFuSqU

alex_ferguson
06-08-2011, 03:43 PM
6xq4dy5ImUY

alex_ferguson
06-08-2011, 03:43 PM
OwyQVAxwXd8

alex_ferguson
06-08-2011, 03:44 PM
kfM597BIWkM

alex_ferguson
06-08-2011, 03:45 PM
encSCOu7WhM

8zZWxr1hU_k

alex_ferguson
06-08-2011, 03:46 PM
h9-TsPZf_1I

alex_ferguson
06-08-2011, 03:46 PM
sxdTfQrCD4Q

S7ASzqDsCaQ

alex_ferguson
06-08-2011, 03:47 PM
3dMn2rtVTnk

alex_ferguson
06-08-2011, 03:48 PM
WuJcI2jjw_o

alex_ferguson
06-08-2011, 03:48 PM
b6IHKd8UovI

alex_ferguson
06-08-2011, 03:49 PM
N2aVHdoz3Fo

alex_ferguson
06-08-2011, 03:49 PM
r35BU4T_i_g

alex_ferguson
06-08-2011, 03:50 PM
TA6t5K_n5R8

alex_ferguson
06-08-2011, 03:51 PM
aQB_38Otug0

qqixWXCnaRo

alex_ferguson
06-08-2011, 03:52 PM
JkDO4aRv2Rs

alex_ferguson
06-08-2011, 03:53 PM
rUr50QChp2Y

alex_ferguson
06-08-2011, 03:54 PM
y2tMPTNz_u0

alex_ferguson
06-08-2011, 03:55 PM
uIzKN-e-ghQ

alex_ferguson
08-08-2011, 11:44 AM
yQYRZtsydFc

alex_ferguson
22-08-2011, 12:32 AM
Hi3wb6TYuSU

tsB9qjqKnfs

alex_ferguson
01-09-2011, 01:56 AM
ERZzICofyP0

alex_ferguson
13-09-2011, 12:56 AM
kqSXnIe5DIk

strawberry
13-09-2011, 02:37 AM
yQYRZtsydFc

Em thích nhất vụ Sinh viên quí tộc này đây :)) Lâu lắm rồi mới xem 1 tiểu phẩm thật sự là hài thế này.
Thích đặc biệt là đoạn Thành Trung giảng bài Tam giác vàng.
Và rồi chúng ta phải phát huy giống bạn ấy học tiếng anh thế nào mà để "1 cơn gió bay qua còn biết đấy là cơn gió từ Anh" =))

alex_ferguson
28-09-2011, 12:23 AM
I0TFu8RpBj4

6kHgzDGSXYs

alex_ferguson
21-10-2011, 01:14 AM
kl8TnBbj0lY

DDbwOwDC4Kg

alex_ferguson
16-11-2011, 12:43 AM
U7vTwt0fayE

2ZHWhDCKqFg

alex_ferguson
16-11-2011, 12:45 AM
5ih1Ql1s0wg

zuu6aJpQ0gI

alex_ferguson
16-11-2011, 12:46 AM
6E-wOmVyDTc

alex_ferguson
16-12-2011, 12:26 PM
XNhG5jt4QQQ

alex_ferguson
16-12-2011, 12:29 PM
LlvAfszotpg

7TvllDrNtTs

alex_ferguson
16-12-2011, 12:30 PM
BGc9u0DTZ6Y

alex_ferguson
26-12-2011, 12:36 AM
Y2XvZYpRygo

Q4VL_3dzXtY

alex_ferguson
27-01-2012, 07:19 PM
YZSWQiA91jo

iDvX2JVC58I

alex_ferguson
27-01-2012, 07:20 PM
PlvtH8lasUQ

alex_ferguson
05-02-2012, 11:53 AM
CewynpciwBE

alex_ferguson
26-02-2012, 08:42 PM
GjCxzynm20o

C2TYiQtlPuQ

alex_ferguson
26-02-2012, 08:42 PM
rv5QSwD5HP4

alex_ferguson
11-03-2012, 10:18 AM
Lgd8AsqLHsw

alex_ferguson
05-06-2012, 03:21 PM
DlGZcsmyXLo

7UCWYguvX0M

alex_ferguson
05-06-2012, 03:23 PM
JIGpAHwOA8s

qAz7_hoVYt8

alex_ferguson
05-06-2012, 03:24 PM
IgP41OSXJEQ

UZwUky4d0

alex_ferguson
05-06-2012, 03:25 PM
59vhlJj_sUs

iYr1SdUEwcA

alex_ferguson
05-06-2012, 03:27 PM
zeP7fdIWWs

6FG0544v0Uw

alex_ferguson
05-06-2012, 03:28 PM
0nYpESxiUlk

tvKfKbNaDbQ

alex_ferguson
05-06-2012, 03:29 PM
S1wXVx3eVJ8

alex_ferguson
14-06-2012, 01:31 AM
K_KG0bc_bdo

alex_ferguson
30-07-2012, 08:38 PM
nLhiXV0vvd0

Alz8_qLdA64

alex_ferguson
30-07-2012, 08:39 PM
Alz8_qLdA64

BRI4eORBW1w