PDA

View Full Version : Đờn Ca Tài Tử Bá Đạo Chưa Từng ThấyGió
01-03-2014, 06:10 PM
_-LRX3sVEbQ#t=146

huyenmapu
01-03-2014, 06:17 PM
Quyết tâm học bài Đờn Ca Tài Từ này từ bi giờ vì em đã thuộc bảng chữ số :tlnghiengnga

chungkute
02-03-2014, 09:16 AM
:nemgach và em đã thuộc bảng chữ số