PDA

View Full Version : Xin hỏi cờ này là cờ gì? chơi như thế nào?Xuannam
03-03-2014, 04:09 PM
Bàn cờ như hình này chơi kiểu gì vậy
3406

zzz
03-03-2014, 10:14 PM
Trông như cờ Fischer bên cờ vua ấy nhỉ, nếu bạn dẫn cái link có cái ảnh này thì biết đâu có bài giới thiệu về loại cờ này luôn?

Sau khi search cái hình thì biết được đây là cờ tướng Hàn Xẻng, có tên Janggi (tượng kỳ theo cách phiên âm Hàn). Cờ này có khác biệt như tốt thì đi như tốt sang sông ở cờ tướng, tượng thì đi như tượng trong cờ úp (tức có thể vượt qua hà), đặc biệt tên của tướng bên xanh là Sở, tên của tướng đỏ là Hán (Hán Sở tranh hùng :D), chi tiết khác bạn có thể tham khảo bài trên wiki (https://en.wikipedia.org/wiki/Janggi).