PDA

View Full Version : Tài sản lớn nhất là lòng quyết tâmcotuongsonghong.vn
07-03-2014, 08:40 PM
Bạn muốn chơi cờ hay: bạn hãy kiên trì luyện tập từ đơn giản đến phức tạp, sau khi nhận một lượng khá các kinh nghiệm rời rạc, bạn cần có 1 người huấn luyện viên giúp bạn hệ thống hóa lại theo hệ thống chương trình rồi tiếp tục ôn theo mô hình của huấn luyện viên. Thời gian trôi qua, kiến thức cờ tướng của bạn cao lên nhiều lúc nào không hay bởi tốc độ lên dần đều.
Người xưa có câu: phát cây rừng mà đi sau khi đi qua sẽ tạo ra hình bóng lối đi... nhiều lượt đi lại sẽ thành lối mòn... tiếp tục tu sửa lối mòn, phát cây làm rộng lối mòn sẽ có đường mòn... tiếp tục nâng cấp cải tạo, mở rộng, đầu tư sẽ tạo ra con đường.
Người ta chỉ dạy nghề nào đó với mục đích ai thành thạo cũng có thể tự nuôi sống bản thân. Song có người giàu người nghèo với cùng nghề đó, có nhiều lý do chính và lý do phụ, một trong các lý do chính là lòng quyết tâm. Lòng quyết tâm chỉ có khi bạn đã làm thử và thất bại nhiều lần sau đó bạn nhận thức được rằng thành công nhỏ hay thất bại trước hết là do mình kiểm soát vấn đề chưa rộng, chưa bao quát hết vấn đề nên có nhiều sơ hở, không việc gì là không thể làm được, sau đó là các yếu tố khách quan cản trở thành công, bạn hãy coi như mình đã thành công và tìm cách giải quyết những yếu tố cản trở bạn: thiếu kiến thức thì học thêm, thiếu tiền đầu tư thì bắt đầu từ quy mô nhỏ, thiếu quan hệ thì từng bước mở rộng mối quan hệ mới và quản trị duy trì các mối quan hệ đã có, thiếu sức khỏe thì ăn nhiều ngủ nhiều, .... cuối cùng bạn chỉ thấy đọng lại là thiếu thời gian và lòng quyết tâm mà thôi!

VINHCAN_TO
08-03-2014, 05:43 AM
Bài viết này em đọc cảm thấy rất hay và sâu sắc.Cám ơn anh về bài viết rất hữu ích.thanhks!