PDA

View Full Version : Khoi phục kỳ đài tlkdTuongLong
10-03-2014, 03:36 PM
CLB TPHD rất vui khi kỳ đài TLKD trở lại hoạt động.măc dù trình độ ae clb Tứ Phương Huynh đệ còn bị hạn chế ,nhưng chúng tôi cũng cử một người công đài .kỳ thủ công đài là TẠ VĂN THỊNH.anh TRung xác nhận cho ,clb cám ơn anh .