PDA

View Full Version : Lực Địch Tam Quânredlabel
08-08-2011, 10:27 AM
Thế LỰC ĐỊCH TAM QUÂN này tuy không có nhiều biến hóa và cạm bẫy như Thế KHƯU DẪN HÀNG LONG nhưng chỉ có 3 Chốt mà cầm hòa đc 2 xe + pháo, mã, chốt. Red thấy cũng hay hay nên post lên , nếu đã có bài rồi mọi người bỏ qua dùm . Thanks.
http://i1092.photobucket.com/albums/i414/anhkhoi2004/LCCHTAMQUN.jpg

Song_Han
27-12-2011, 02:41 PM
Thử giải :
1, Mã 1/2 Tượng 5/7 (dọa sát Tốt 5 - 6 rồi Tốt 7.1)
2, Tốt 6 -5 Tướng 5.1
3, Xe 1.6 Tướng 5.1 (Nếu Tướng 5/1 thì đỏ dùng pháo bình 5 bịt mặt tướng rồi sau đó thoái xe bắt tốt => xanh chậm hơn)
4, Xe 1-4 Tốt 3.1
5, Pháo 7-5 Tốt 5 -6
6, Xe 4/7 Tốt 7 -6
7, Tướng 4.1 Tướng 5/1 (Hòa cờ)
----

Quocvuong82
27-12-2011, 02:50 PM
Thế cờ đi vài nước là hoà mà. Bên đỏ còn mã, tốt lụt
Bên xanh còn tốt, 2 tượng, Hoà chắc.