PDA

View Full Version : Ngày xưa....Hà Nội !alex_ferguson
10-08-2011, 03:20 PM
http://cC2.upanh.com/26.335.33546771.ThL0/baocap14.jpg

http://cC6.upanh.com/26.335.33546695.9fR0/baocap1.jpg

http://cC2.upanh.com/26.335.33546701.sah0/baocap3.jpg

http://cC5.upanh.com/26.335.33546704.Ook0/baocap4.jpg

http://cC6.upanh.com/26.335.33546705.K4b0/baocap6.jpg

http://cC7.upanh.com/26.335.33546706.zlJ0/baocap7.jpg

http://cC1.upanh.com/26.335.33546710.iTI0/baocap8.jpg

http://cC3.upanh.com/26.335.33546712.EPl0/baocap9.jpg

http://cC6.upanh.com/26.335.33546725.6o40/baocap12.jpg

http://cC0.upanh.com/26.335.33546729.5Bl0/baocap13.jpgSt

alex_ferguson
10-08-2011, 03:21 PM
http://cC9.upanh.com/26.335.33546778.Xs0/baocap18.jpg

http://cC2.upanh.com/26.335.33546781.ln0/baocap20.jpg

http://cC5.upanh.com/26.335.33546784.7LA0/baocap21.jpg

http://cC7.upanh.com/26.335.33546796.hwE0/baocap22.jpg

http://cC9.upanh.com/26.335.33546808.5Bl0/bc4.jpg

http://cC2.upanh.com/26.335.33546831.aC80/bc5.jpg

http://cC3.upanh.com/26.335.33546842.9Iv0/bc6.jpg

http://cC7.upanh.com/26.335.33546846.QGC0/bc7.jpg

http://cC6.upanh.com/26.335.33546855.Ld0/bc9.jpg

http://cC4.upanh.com/26.335.33546863.FZt0/bc10.jpg

St

alex_ferguson
10-08-2011, 03:22 PM
http://cC4.upanh.com/26.335.33546873.0yM0/bc11.jpg

http://cC4.upanh.com/26.335.33546883.gS0/bc12.jpg

http://cC3.upanh.com/26.335.33546892.oEn0/bc13.jpg

http://cC7.upanh.com/26.335.33546896.4Pl0/bc14.jpg

http://cC3.upanh.com/26.335.33546902.KXu0/bc15.jpg

http://cC9.upanh.com/26.335.33546908.os0/bc16.jpg

http://cC4.upanh.com/26.335.33546913.XuK0/bc17.jpg

http://cC6.upanh.com/26.335.33546915.lAe0/bc18.jpg

http://cC1.upanh.com/26.335.33546920.u1E0/bc19.jpg

http://cC5.upanh.com/26.335.33546924.oEn0/bc20.jpg

St

alex_ferguson
10-08-2011, 03:23 PM
http://cC1.upanh.com/26.335.33546930.8Si0/bc21.jpg

http://cC4.upanh.com/26.335.33546933.2m30/bc22.jpg

http://cC2.upanh.com/26.335.33546941.Yh0/bc23.jpg

http://cC4.upanh.com/26.335.33546943.qqD0/bc24.jpg

http://cC1.upanh.com/26.335.33546950.5Bl0/bc25.jpg

http://cC9.upanh.com/26.335.33546958.Owr0/bc26.jpg

http://cC5.upanh.com/26.335.33546964.2Z90/bc27.jpg

http://cC7.upanh.com/26.335.33546976.uXB0/bc28.jpg

http://cC2.upanh.com/26.335.33546981.zN50/bc29.jpg

http://cC4.upanh.com/26.335.33546983.09x0/bc30.jpg

St

alex_ferguson
10-08-2011, 03:24 PM
http://cC1.upanh.com/26.335.33546990.Oh20/bc31.jpg

http://cC3.upanh.com/26.335.33546992.S5m0/bc34.jpg

http://cC9.upanh.com/26.335.33546998.Ah10/bc35.jpg

http://cC3.upanh.com/26.335.33547002.TJc0/bc36.jpg

http://cC7.upanh.com/26.335.33547006.VS10/bc38.jpg

http://cC0.upanh.com/26.335.33547009.13Z0/bc39.jpg

http://cC3.upanh.com/26.335.33547012.Iyz0/bc40.jpg

http://cC7.upanh.com/26.335.33547016.hl0/bc41.jpg

http://cC8.upanh.com/26.335.33547027.FbD0/bc42.jpg

http://cC2.upanh.com/26.335.33547031.OHK0/bc43.jpg


St

alex_ferguson
10-08-2011, 03:26 PM
http://cC9.upanh.com/26.335.33547038.MMo0/bc44.jpg

http://cC4.upanh.com/26.335.33547043.2hK0/bc45.jpg

http://cC8.upanh.com/26.335.33547047.zTA0/bc46.jpg

http://cC0.upanh.com/26.335.33547049.Cut0/bc47.jpg

http://cC3.upanh.com/26.335.33547052.3EE0/bc48.jpg

http://cC9.upanh.com/26.335.33547058.TyY0/bc49.jpg

http://cC7.upanh.com/26.335.33547066.Cut0/bc53.jpg

http://cC0.upanh.com/26.335.33547069.TyY0/bc55.jpg

http://cC2.upanh.com/26.335.33547071.ZOW0/bc56.jpg

http://cC1.upanh.com/26.335.33547080.i160/bc57.jpg

St

alex_ferguson
10-08-2011, 03:27 PM
http://cC8.upanh.com/26.335.33547087.qPb0/bc59.jpg

http://cC5.upanh.com/26.335.33547094.8NX0/bc60.jpg

http://cC0.upanh.com/26.335.33547099.b8e0/bc62.jpg

http://cC1.upanh.com/26.335.33547110.rT30/bc63.jpg

http://cC5.upanh.com/26.335.33547114.iCO0/bc64.jpg

http://cC1.upanh.com/26.335.33547120.NsX0/bc70.jpg

http://cC7.upanh.com/26.335.33547126.3fa0/bc73.jpg

http://cC9.upanh.com/26.335.33547128.Oio0/bc76.jpg

http://cC0.upanh.com/26.335.33547129.8zF0/bc83.jpg

http://cC3.upanh.com/26.335.33547132.Rd10/bc85.jpg

St

alex_ferguson
10-08-2011, 03:28 PM
http://cC6.upanh.com/26.335.33547135.xF40/bc86.jpg

http://cC0.upanh.com/26.335.33547139.wOW0/bc87.jpg

http://cC2.upanh.com/26.335.33547141.yUR0/bc88.jpg

http://cC4.upanh.com/26.335.33547143.5jR0/bc89.jpg

http://cC1.upanh.com/26.335.33547150.2m30/bc91.jpg

http://cC5.upanh.com/26.335.33547154.8e90/bc92.jpg

http://cC1.upanh.com/26.335.33547160.De30/bc93.jpg

http://cC5.upanh.com/26.335.33547164.Oh20/bc94.jpg

http://cC7.upanh.com/26.335.33547166.h7D0/bc95.jpg

http://cC5.upanh.com/26.335.33547174.iZh0/bc97.jpg

St

alex_ferguson
10-08-2011, 03:29 PM
http://cC0.upanh.com/26.335.33547179.yx70/bc98.jpg

http://cC6.upanh.com/26.335.33547185.p0R0/bc100.jpg

http://cC4.upanh.com/26.335.33547193.kEk0/bc105.jpg

http://cC1.upanh.com/26.335.33547200.7dq0/bc106.jpg

http://cC4.upanh.com/26.335.33547203.k2z0/bc113.jpg

http://cC8.upanh.com/26.335.33547207.SYZ0/bc115.jpg

http://cC0.upanh.com/26.335.33547209.Axm0/cinema.jpg

http://cC4.upanh.com/26.335.33547213.vAs0/cocuocsonghanoi4.jpg

http://cC5.upanh.com/26.335.33547224.FFE0/cocuocsonghn5.jpg
http://cC0.upanh.com/26.335.33547229.4sW0/sieuthinhanh201001161502yzixngy3ot68291.jpg

http://cC3.upanh.com/26.335.33547232.S5m0/tetlc9.jpg

St