PDA

View Full Version : Ai biết số hóa sách cờ bằng CCBridge chỉ giáo giùm với ?langtucotuong
21-04-2014, 09:39 AM
Từ trước đên giờ toàn làm file CBL bằng cách đi từng nước rùi lưu vào thư viện. nhưng rất lâu mãi mà chả xong quyển nào,nghe nói có cách làm nhanh hơn nhiều. Ai có kinh nghiệm trong việc này mong chỉ giúp hộ mình với?