PDA

View Full Version : Danh sách thành viên câu lạc bộ KỲ VƯƠNG (tạm thời)sieupippo_kaka
04-05-2014, 12:06 PM
Danh sách thành viên:
1: Phan Minh Hiếu (chủ nhiệm) 01299223591
2: Lê Uyên (phó chủ nhiệm) 0903597739
3: Bác Linh (Phó chủ nhiệm) 0907930895
4: A Thanh (thủ quỹ) 0932432505
5: Huỳnh Viết Bình (Phó chủ nhiệm) 0905022859
6: Trương Văn Vĩnh 0913545367
7: A Vinh 0917800435
8: A Tùng 0905735763
9: Nguyễn Phú Quốc 0905631483 (phụ trách box)
10: Đỗ Ngọc Ân 0905889033
Đây là danh sách tạm thời và số điện thoại liên lạc để tiện liên lạc khi các bạn đến tham quan câu lạc bộ!
Sẽ có danh sách mới trong thời gian sớm nhất!
Thân ái chào quyết thắng