PDA

View Full Version : Đấu tríredlabel
11-08-2011, 08:33 PM
Hôm nay sưu tầm đc thế cờ này Red thấy cũng vui vui nên post lên , nếu có bài rồi mọi người thông cảm nhé .
http://i1092.photobucket.com/albums/i414/anhkhoi2004/UTR.jpg
Đỏ đi tiên , mời các Bác cùng xã stress nào. Thân chào./.

Congaco_H1R5
11-08-2011, 08:41 PM
Bài này có rồi bạn redlabel
Nhưng không sao , bài sưu tầm trùng lặp là chuyện bình thường
http://www.thanglongkydao.com/thong-tin-tu-cac-trang-khac/3017-nguoi-lai-do-pha-co-cuu-nguy-cho-quan-huyen.html

xuan2009
12-08-2011, 02:53 PM
Theo đường dẫn: http://www.thanglongkydao.com/thong-tin-tu-cac-trang-khac/3017-nguoi-lai-do-pha-co-cuu-nguy-cho-quan-huyen.html
Thì tôi thấy đây là một giai thoại và lời giải thế cờ trên của giai thoại này là:

Hòa như thế này nè bác Thắng !

1. Xe 5 bình 4 Pháo 4 bình 6
2. Xe 4 tấn 2 Xe 3 bình 6
3. Tướng 4 tấn 1 Chốt 7 bình 6
4. Tướng 4 thối 1 Mã 9 thối 7
5. Tướng 4 bình 5 Chốt 3 bình 4
6. Tướng 5 bình 6 Tiền Chốt tấn 1
7. Tướng 6 bình 5 Tiền Chốt bình 5
8. Tướng 5 tấn 1 Chốt 6 tấn 1
9. Tướng 5 tấn 1 Mã 7 thối 6
10. Xe 4 thối 1 Pháo 3 bình 6
11. Xe 4 tấn 1 Chốt 4 bình 5
12. Tướng 5 bình 4 Tượng 5 tấn 3
13. Tướng 4 thối 1 Tướng 6 bình 5
14. Xe 4 bình 5 Tướng 5 bình 6
15. Xe 5 tấn 1 Sĩ 4 thối 5
16. Xe 5 bình 4 Tướng 6 bình 5
17. Xe 4 tấn 2 Chốt 5 tấn 1
18. Xe 4 thối 4 Chốt 1 tấn 1
19. Xe 4 bình 7 Tượng 3 tấn 1
20. Tướng 4 thối 1 Chốt 5 tấn 1
21. Xe 7 thối 1 Chốt 1 tấn 1
22. Xe 7 thối 1 Chốt 1 tấn 1
23. Xe 7 bình 5 Tướng 5bình 4
24. Xe 5 bình 6 Tướng 4 bình 5
25. Xe 6 tấn 3 Chốt 1 bình 2
26. Xe 6 bình 5 Tướng 5 bình 4
27. Xe 5 thối 4 Tướng 4 thối 1
28. Xe 5 bình 8 Tượng 1 thối 3
29. Xe 8 bình 6 Sĩ 5 tấn 4
30. Tướng 4 bình 5 Tượng 3 thối 1
31. Tướng 5 bình 6 Sĩ 6 tấn 5
32. Xe 6 bình 8 Sĩ 5 thối 6
33. Xe 8 tấn 7 Tướng 4 thối 1
34. Xe 8 thối 1 Sĩ 6 tấn 5
35. Xe 8 tấn 2 Tướng 4 tấn 1
(trích trong quyển "Những thế cờ tinh túy")
sau 35 nước, hình cờ như sau :

http://bee.net.vn/dataimages/201002/original/images272438_do2.jpg
Trong lời giải của giai thoại tôi thấy có viết “sau 35 nước, hình cờ như sau :” và dưới đó là Hình 2. Nhưng dò lại tôi phát hiện đây là hình sau nước 28.
Chúng ta không bàn đến tính đúng sai và xuất xứ của giai thoai mà chỉ nói đến thế cờ trên. Chắc gì cách giải trên đã giải đúng. Vậy theo lời mời của “chủ thớt” mời các bạn cùng “xã stress nào”.
Đây là ý kiến cá nhân có gì các bạn góp ý. CHÀO.

haccongtu
25-08-2011, 06:11 AM
bác xuân cơi lại đi nha , nước thứ 3 trong khi c chưa đưa quân vào sau tg ăn chót được .
để mình nguyên cứu thử coi . hihì


Nguyên văn bởi trannhien View Post
Hòa như thế này nè bác Thắng !

1. Xe 5 bình 4 Pháo 4 bình 6
2. Xe 4 tấn 2 Xe 3 bình 6
3. Tướng 4 tấn 1 Chốt 7 bình 6
4. Tướng 4 thối 1 Mã 9 thối 7
5. Tướng 4 bình 5 Chốt 3 bình 4
6. Tướng 5 bình 6 Tiền Chốt tấn 1
7. Tướng 6 bình 5 Tiền Chốt bình 5
8. Tướng 5 tấn 1 Chốt 6 tấn 1
9. Tướng 5 tấn 1 Mã 7 thối 6
10. Xe 4 thối 1 Pháo 3 bình 6
11. Xe 4 tấn 1 Chốt 4 bình 5
12. Tướng 5 bình 4 Tượng 5 tấn 3
13. Tướng 4 thối 1 Tướng 6 bình 5
14. Xe 4 bình 5 Tướng 5 bình 6
15. Xe 5 tấn 1 Sĩ 4 thối 5
16. Xe 5 bình 4 Tướng 6 bình 5
17. Xe 4 tấn 2 Chốt 5 tấn 1
18. Xe 4 thối 4 Chốt 1 tấn 1
19. Xe 4 bình 7 Tượng 3 tấn 1
20. Tướng 4 thối 1 Chốt 5 tấn 1
21. Xe 7 thối 1 Chốt 1 tấn 1
22. Xe 7 thối 1 Chốt 1 tấn 1
23. Xe 7 bình 5 Tướng 5bình 4
24. Xe 5 bình 6 Tướng 4 bình 5
25. Xe 6 tấn 3 Chốt 1 bình 2
26. Xe 6 bình 5 Tướng 5 bình 4
27. Xe 5 thối 4 Tướng 4 thối 1
28. Xe 5 bình 8 Tượng 1 thối 3
29. Xe 8 bình 6 Sĩ 5 tấn 4
30. Tướng 4 bình 5 Tượng 3 thối 1
31. Tướng 5 bình 6 Sĩ 6 tấn 5
32. Xe 6 bình 8 Sĩ 5 thối 6
33. Xe 8 tấn 7 Tướng 4 thối 1
34. Xe 8 thối 1 Sĩ 6 tấn 5
35. Xe 8 tấn 2 Tướng 4 tấn 1
(trích trong quyển "Những thế cờ tinh túy")
sau 35 nước, hình cờ như sau :

shield
25-08-2011, 10:50 AM
Các bác cho em hỏi, bên đen không đi theo phương án của bác trannhien mà đi:

1. X 5-4, X 3-6
2. Tg .1, P 4-6
3. X 4.2, C 7-6
4. X 4/3, P3-6 (tới đây có thể Tướng ăn lên thì Mã 9 chiếu lòng vòng rồi về mã giao chân)
5. X4.3, T5.3
6. X4.1, Tg 4-5
7. X4.2, C4-5 ....

Đến đây thì em thấy đen thắng, em newbie, các bác cho ý kiến nhé.
Thanks

redlabel
25-08-2011, 12:03 PM
Các bác cho em hỏi, bên đen không đi theo phương án của bác trannhien mà đi:

1. X 5-4, X 3-6
2. Tg .1, P 4-6
3. X 4.2, C 7-6
4. X 4/3, P3-6 (tới đây có thể Tướng ăn lên thì Mã 9 chiếu lòng vòng rồi về mã giao chân)
5. X4.3, T5.3
6. X4.1, Tg 4-5
7. X4.2, C4-5 ....

Đến đây thì em thấy đen thắng, em newbie, các bác cho ý kiến nhé.
Thanks
Ở nước thứ 4 Đỏ không đi nước X4/3 đâu bạn mà đi tg4/1 , mời Bạn thử lại nhé.

shield
25-08-2011, 12:36 PM
Thanks bac Red, em đi lai theo nuoc cua bac thi ra thế này:
1. X 5-4, X 3-6
2. Tg .1, P 4-6
3. X 4.2, C 7-6
4. Tg 4/1, M 9/7
5. Tg 4-5, C 3-4
6. Tg 5-6, C4.1
7. T 6-5, C4-5
8. Tg 5.1, C 6.1
9. Tg 5.1, M 7/6
10. X 4/1, P 3-6
11. X 4.1, C 4-5
12. Tg 5-4, T 5.3
13. Tg 4/1, C 5.1
14. X 4.1, Tg 6-5
15. X 4.2 ... Hòa

hoangchung
09-09-2011, 04:11 PM
Như thế cờ trên máy tính nhà em nó báo là đỏ thắng. Còn theo hình số 2 nếu đến lượt đỏ đi thì đỏ thắng , còn đên lượt đen đi thì huề. Các bác xem lại có xem.