PDA

View Full Version : [Video] Giới thiệu các sát pháp nổi tiếngtinhlahan702
21-06-2014, 10:28 AM
Thân chào anh em.
Xin lần lượt giới thiệu đến anh em một số sát pháp nổi tiếng trong quá trình tìm hiểu của mình.
Mình cờ không cao, chỉ là ham thích muốn tìm hiểu.
Chúc anh em cao cờ và vui vẻ.

ĐẠI ĐAO UYỂN TÂM

SxKI93tS1lw

tinhlahan702
22-06-2014, 05:07 PM
THIÊN LÝ CHIẾU DIỆN


https://www.youtube.com/watch?v=OJRX3nVBLwc&list=UUSiwq2WkdGK6QxZVn178png

tinhlahan702
25-06-2014, 08:46 AM
TRÙNG PHÁO


https://www.youtube.com/watch?v=L4sn01mzoXc&list=UUSiwq2WkdGK6QxZVn178png&index=1