PDA

View Full Version : Theo dõi rating - hệ số Elo các kỳ thủ Thanh Hóa !!!TCNguyen
14-08-2011, 03:18 PM
Xin phép mở Topic này để tiện theo dõi và cập nhật theo thời gian !!! :D

Phỏng đoán sức cờ nếu đánh trên CXQ (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo !!!)

Sau khi để thua Trần Tuấn Ngọc 1-0 tại giải xa luân chiến, anh Hậu bị trừ 20 điểm, Điệp và Hoan mõi người đều hòa trên thế ưu với Trần Tuấn Ngọc và được cộng thêm 10 điểm, Điệp chính thức lên hàng tướng Thanh Hóa, anh Hậu do thời gian gần đây lú vào ma đạo cờ úp nên cờ sáng có phần chểnh mảng, tạm giáng chức từ thiếu tướng xuống đại tá :D

- Giải xa luân chiến 23/08 Nguyên gà và Thắng Tân Thanh Phương với chiến tích thắng Hòa gà công tử mỗi người + 10 điểm !!!

- Anh Đại và Cường Photoshop mỗi người bị trừ - 5 điểm. Hiếu còi Đông Vệ với chiến tích cầm hòa Hòa gà công tử + 50 điểm 8-x

- Hòa gà công tử thắng 2 ván được + 10 điểm, thua 2 ván bị trừ - 20 điểm, và để hòa Hiếu còi Đông Vệ bị trừ - 5 điểm (Do là đấu đồng loạt nên trừ ưu tiên, đáng ra thua top dưới nếu thi đấu 1-1 thì bị trừ nặng hơn), Tổng cộng hòa gà bị trừ mất - 15 điểm hôm nay !!! :)

Xin chia buồn với Hòa gà tạm thời bị bật khỏi top 10 !!! b-)

Bảng xếp hạng 02/10/2011:

1- Thiếu tướng Trần Hữu Bình : ............2425 (GM)
2- Đại tá Cường Tân An: .........2350 (GM)
3- Đại tá Đỗ Ngọc Hân: ...........2340 (GM)
4- Đại tá Vũ Đại Long: .............2330 (GM)
5- Trung tá Thành nghệ sĩ: ...............2320 (GM)
6- Trung tá Hòa gà công tử: ..............2310 (GM)
7- Trung tá Điệp Phú Sơn: ..........2300 (GM)
8- Trung tá Phong - Nghĩa Địa Mù Sương:........2290 (GM)
9- Trung tá Thắng Bỉm Sơn: ..............2275 (GM)
10- Trung tá Hậu Đông Sơn: ...............2270 (GM)
11- Dũng đầu bò: ..............................2260 (GM)
12- Chú Thanh Bỉm Sơn: ...................2250 (M)
13- Chú Toản Bỉm Sơn: .....................2240 (M)
14- Anh Hải cờ úp: ............................2230 (M)
15- Hoan Phú Sơn: ............................2210 (M)
16- Anh Lễ Bỉm Sơn: .........................2220 (M)
17- Chú Hải Bỉm Sơn: ........................2210 (M)
18- Anh Hùng Biên Phòng: .................2200 (M)
19- Dũng đẹp trai: ..............................2180 (M)
20- Anh Võ Chiến Thắng: ................2170 (M)
21- Đông Vĩnh Lộc: ............................2160 (M)
22- Anh Hữu Nghi Sơn: .....................2150 (M)
23- Hiếu Còi Đông Vệ:..........................2140 (M)
24- Anh Dũng chủ tịch: .......................2135 (M)
25- Anh QuangThanhTV: ....................2230 (M)
26- Anh Lâm Giáo Đầu:........................2125 (M)
27- Anh Báu già:..................................2020 (M)
28- Dương Quốc Đại:.......................2115 (M)
29- Thắng Tân Thanh Phương: ............2110 (M)
30- Anh Lượng Công An:.....................2115 (M)
31- TCNguyen gà: ..............................2100 (M)
32- Anh Ngọc Giám Đốc: ....................2090 (M)
33- Chú Hòa Khoá: .............................2080 (M)
34- Anh Công gà:................................2070 (M)
35- Bác Hải Đội Cung:.........................2060 (M)
36- Anh Dương Văn Thắng:.......................2050 (M)
37- Nguyễn Văn Cường:........................2040 (M)
38- Nam Xây dựng:.............................2030 (M)
39- Anh Đạo cận:................................2020 (M)
40- Chú thạch Nga Sơn:.............................2000 (M)
41- Chú Tám (TP KH NM đường Lam Sơn):......2000 (M)
42- Chú Sơn (TP KD NM đường Lam Sơn):......2000 (M)
43- Anh Thế Mập (Mục Sơn):.......................2000 (M)
44- Chú Dân (Đông Cương):.........................2000 (M)
45- Anh Hồng (Đông Cương):.......................2000 (M)
46- Anh Hoàng Sư Phụ:.........................2000 (M)
47- Thầy Hùng giáo viên:.......................2000 (M)
48- Anh Tống Giang:.............................2000 (M)
49- Chú Bình (Đông Cương).....................2000 (M)
50- Chú Quang (Đông Cương)..................2000 (M)

Trần Tuấn Ngọc
14-08-2011, 04:21 PM
Xin phép mở Topic này để tiện theo dõi và cập nhật theo thời gian !!! :D

Sau khi để thua Trần Tuấn Ngọc 1-0 tại giải xa luân chiến, anh Hậu bị trừ 20 điểm, Điệp và Hoan mõi người đều hòa trên thế ưu với Trần Tuấn Ngọc và được cộng thêm 10 điểm, Điệp chính thức lên hàng tướng Thanh Hóa, anh Hậu do thời gian gần đây lú vào ma đạo cờ úp nên cờ sáng có phần chểnh mảng, tạm giáng chức từ thiếu tướng xuống đại tá :D

Bảng xếp hạng 12/08/2011:

1- Đại tướng Trần Hữu Bình : ............2400 (GM)
2- Trung tướng Cường Tân An: .........2350 (GM)
3- Trung tướng Đỗ Ngọc Hân: ...........2340 (GM)
4- Thiếu tướng Vũ Đại Long: .............2330 (GM)
5- Thiếu tướng Điệp Phú Sơn: ..........2320 (GM)
6- Đại tá Hoan Phú Sơn: .................2310 (GM)
7- Đại tá Hậu Đông Sơn: ..................2300 (GM)
8- Thượng tá Bác Kim: ....................2290 (GM)
9- Trung tá Hòa gà công tử: ..............2280 (GM)
10- Trung tá Thành nghệ sĩ: ...............2270 (GM)
11- Thắng Bỉm Sơn: ..........................2260 (GM)
12- Dũng đầu bò: ..............................2250 (GM)
13- Chú Thanh Bỉm Sơn: ...................2240 (M)
14- Chú Toản Bỉm Sơn: .....................2230 (M)
15- Bác kế cầu bố:............................ 2220 (M)
16- Anh Hải cờ úp: ............................2210 (M)
17- Anh Lễ Bỉm Sơn: .........................2200 (M)
18- Chú Hải Bỉm Sơn: ........................2190 (M)
19- Anh Hùng Biên Phòng: .................2180 (M)
20- Dũng đẹp trai: ..............................2170 (M)
21- Đông Vĩnh Lộc: ............................2160 (M)
22- Anh Hữu Nghi Sơn: .....................2150 (M)
23- Anh QuangThanhTV: ....................2140 (M)
24- Anh Dũng chủ tịch: .......................2130 (M)
25- Anh Dương Văn Thắng: ................2120 (M)
26- Thắng Tân Thanh Phương: ............2110 (M)
27- TCNguyen gà: ..............................2100 (M)
28- Anh Ngọc Giám Đốc: ....................2090 (M)
29- Chú Hòa Khoá: .............................2080 (M)
30- Anh Lượng Công An:.....................2070 (M)
31- Anh Công gà:................................2060 (M)
32- Bác Hải Đội Cung:.........................2050 (M)
33- Nam Xây dựng:.............................2040 (M)
34- Anh Đạo cận:................................2030 (M)
35- Anh Hoàng Sư Phụ:.......................2020 (M)
36- Anh Báu già:..................................2010 (M)
37- Hiếu Còi Đông Vệ:..........................2000 (M)
38- Anh Lâm Giáo Đầu:........................2000 (M)
39- Thầy Hùng giáo viên:.......................2000 (M)
40- Anh Tống Giang:.............................2000 (M)

Như vậy Điệp trở thành thiếu tướng trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa hiện nay !!! :D

Rất công phu và tuyệt vời .

huybk158
14-08-2011, 04:34 PM
Cho mình hỏi là hệ số elo này là dựa trên tiêu chí nào để đánh giá vậy ?

TCNguyen
14-08-2011, 09:35 PM
Cho mình hỏi là hệ số elo này là dựa trên tiêu chí nào để đánh giá vậy ?

Xin trả lời bạn là: Hệ số elo này là dựa trên tiêu chí vui là chính !!! :))

phongvanx99
14-08-2011, 09:38 PM
Em thấy điểm elo của ai cũng chẵn hết :D

heronotears
15-08-2011, 12:58 AM
Xem cái giải Quốc Khánh này TCNguyen có qua được vòng loại không để tổ chức xếp lại bảng. :-?

TCNguyen
15-08-2011, 08:23 AM
kaka, ở cÙng bảng với hoà gà công tử, anh Thắng lam kinh và bác Nhượng "bất nhượng tướng quân" thì hơi bị căng đây !!! :D chết rÙi mà bảng xếp hạng hình như là đang thiếu mất ông bạn Phong nghiadiamusuong rÙi :(

quangthanhtv
15-08-2011, 11:38 AM
Xin phép mở Topic này để tiện theo dõi và cập nhật theo thời gian !!! :D

Phỏng đoán sức cờ nếu đánh trên CXQ (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo !!!)

Sau khi để thua Trần Tuấn Ngọc 1-0 tại giải xa luân chiến, anh Hậu bị trừ 20 điểm, Điệp và Hoan mõi người đều hòa trên thế ưu với Trần Tuấn Ngọc và được cộng thêm 10 điểm, Điệp chính thức lên hàng tướng Thanh Hóa, anh Hậu do thời gian gần đây lú vào ma đạo cờ úp nên cờ sáng có phần chểnh mảng, tạm giáng chức từ thiếu tướng xuống đại tá :D

Bảng xếp hạng 14/08/2011:

9- Trung tá Hòa gà công tử: ..............2280 (GM)
10- Trung tá Thành nghệ sĩ: ...............2270 (GM)
11- Thắng Bỉm Sơn: ..........................2260 (GM)


Như vậy Điệp trở thành thiếu tướng trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa hiện nay !!! :D

Hòa gà công tử gần đây lú vào ma rượu, để thua Trần Tuấn Ngọc, bị trừ đi 20 điểm, còn 2260 (GM), xếp ngang hàng với Thắng Bỉm Sơn.

TCNguyen
15-08-2011, 12:44 PM
Nhất trí với bác , đã sửa :))

Anh Bình mới có 1 ván thắng khi thi đấu dưới mầu áo CLB kỳ hữu + 10 điểm :D

Ván cờ như sau:

Trần Hữu Bình 2-0 Nguyễn Hồng Thanh

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. H8+7 C2+4 6. P5+1 C8+4 7. P5+1 E3+5 8. P5.6 A4+5 9. A6+5 H7+6 10. H3+5 H6+7 11. R2+2 R1.4 12. C8.9 P5+1 13. P6.5 P3+1 14. P7+1 E5+3 15. R9.8 R4+6 16. H5+6 H3+4 17. H7+8 R4-1 18. H8+6 E7+5 19. C9+4 H7+5 20. E7+5 R4+1 21. C9.6 R4.6 22. R2.4 R6.7 23. P5+1 E5-3 24. H6+4 R8+1 25. H4-5 R7.5 26. H5+7 R8+1 27. C6.1 A5-4 28. P5.6 R8.9 29. H7+6 K5+1 30. R4+6 K5+1 31. H6-8 ">

TCNguyen
15-08-2011, 04:29 PM
Ông bạn Phong nghiadiamusuong chắc để sau giải 2/9 sẽ xếp hạng nhé :) chắc cũng tầm phải trong top 20-30 đây !!! :D

TCNguyen
22-08-2011, 12:10 PM
Thành nghệ sĩ hôm qua với chiến tích thi đấu đồng loạt với thắng 3 thua 1: cộng 15 điểm thắng và trừ 10 điểm thua trước anh Thanh => còn + 5 điểm :D

Anh Bình tiếp tục có 1 ván hòa dưới mầu áo CLB kỳ hữu + 5 điểm :D

Ván cờ như sau:

NGUYỄN THẾ TUẤN 1-1TRẦN HỮU BÌNH

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9+2 4. P7+1 C2-1 5. R2+1 C2.7 6. C8+2 P9+1 7. H8+7 H8+7 8. H7+6 E7+5 9. R9+1 H7+8 10. R2.4 C8.6 11. H6+5 H3+5 12. C5+4 C7.5 13. C5+2 R1.2 14. C5.2 R2+5 15. E7+5 R2-1 16. R4+5 P7+1 17. C2+1 A6+5 18. R4.3 H8-7 19. R9.2 P7.6 20. C2-2 R9.8 21. R2+6 C6.8 22. R3+1 C8+5 23. H3-5 C8-2 24. H5+7 R2+3 25. R3.2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="35">
<param NAME="movebegin" VALUE="9">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 5: r1eakaeh1/1c7/2h4cr/p1p1p3p/6p2/2P6/P3P1P1P/1C2C1H2/7R1/RHEAKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>


Anh Lưu Quang Thanh thắng Thành nghệ sĩ Top trên nên được +10 điểm và hiện tại đã bằng điểm với anh Hữu Nghi Sơn :D

Xin chúc mừng các kỳ thủ !!!!!!!!!

TCNguyen
22-08-2011, 12:20 PM
Bổ xung mới danh sách 10 người có tên sau: :D

1. Võ Chiến Thắng
2. Nguyễn Văn Cường
3. Dương Quốc Đại
4. Phong - Nghĩa Địa Mù Sương :D
5. Chú thạch Nga Sơn
6. Chú Tám (trưởng phòng kế hoạch nhà máy đường Lam Sơn)
7. Chú Sơn (trưởng phòng kinh doanh nhà máy đường Lam Sơn)
8. Anh Thế Mập (Mục Sơn)
9. Chú Dân (Đông Cương)
10. Anh Hồng (Đông Cương)

quangthanhtv
22-08-2011, 03:34 PM
Phóng viên TCNguyen quá là nhanh nhẹn khi kịp thời cập nhật các thông tin nóng hổi về tình hình cờ Tướng của làng cờ Thanh Hóa.

Vit_say
22-08-2011, 11:35 PM
Anh Bình được 24xx thì kinh khủng chắc phải trên cả Thành Bảo :D

TCNguyen
23-08-2011, 10:36 AM
Thành Bảo chắc phải tầm 2450 đến 2490 !!! :))

TCNguyen
24-08-2011, 12:09 AM
- Giải xa luân chiến 23/08 Nguyên gà và Thắng Tân Thanh Phương với chiến tích thắng Hòa gà công tử mỗi người + 10 điểm !!!

- Anh Đại và Cường Photoshop mỗi người bị trừ - 5 điểm. Hiếu còi với chiến tích cầm hòa Hòa gà công tử + 50 điểm 8-x

- Hòa gà công tử thắng 2 ván được + 10 điểm, thua 2 ván bị trừ - 20 điểm, và để hòa Hiếu còi Đông Vệ bị trừ - 5 điểm (Do là đấu đồng loạt nên trừ ưu tiên, đáng ra thua top dưới nếu thi đấu 1-1 thì bị trừ nặng hơn).

Tổng cộng hòa gà bị trừ mất - 15 điểm hôm nay !!! :)

Xin chia buồn với Hòa gà tạm thời bị bật khỏi top 10 !!! b-)

Hồn_thu_thảo
24-08-2011, 01:19 AM
Thành nghệ sĩ hôm qua với chiến tích thi đấu đồng loạt với thắng 3 thua 1: cộng 15 điểm thắng và trừ 10 điểm thua trước anh Thanh => còn + 5 điểm :D

Anh Bình tiếp tục có 1 ván hòa dưới mầu áo CLB kỳ hữu + 5 điểm :D

Anh Lưu Quang Thanh thắng Thành nghệ sĩ Top trên nên được +10 điểm và hiện tại đã bằng điểm với anh Hữu Nghi Sơn :D

Xin chúc mừng các kỳ thủ !!!!!!!!!

Tướng hòa tá phài trừ mạnh điểm trừ sao lại +5 TCNguyen ơi

quangthanhtv
24-08-2011, 08:26 AM
- Giải xa luân chiến 23/08 Nguyên gà và Thắng Tân Thanh Phương với chiến tích thắng Hòa gà công tử mỗi người + 10 điểm !!!

- Anh Đại và Cường Photoshop mỗi người bị trừ - 5 điểm. Hiếu còi với chiến tích cầm hòa Hòa gà công tử + 50 điểm 8-x

- Hòa gà công tử thắng 2 ván được + 10 điểm, thua 2 ván bị trừ - 10 điểm, và để hòa Hiếu còi Đông Vệ bị trừ - 5 điểm (Do là đấu đồng loạt nên trừ ưu tiên, đáng ra thua top dưới nếu thi đấu 1-1 thì bị trừ nặng hơn).

Tổng cộng hòa gà bị trừ mất - 15 điểm hôm nay !!! :)

Xin chia buồn với Hòa gà tạm thời bị bật khỏi top 10 !!! b-)

- Cho dù ở tốp dưới hay tốp bét, thì Hiếu còi hòa cũng chỉ được + 5 điểm thôi.
- CLB được thành lập từ 16/3/2010, từ thuở khai sơ, được 1 số anh em chung tay góp sức, luôn giang tay đón chào các thành viên mới, tuy nhiên cũng phải nói rằng: đến thời điểm này dám khẳng định, ai muốn gia nhập CLB phải viết đơn (đánh máy), và nộp 300 nghìn phí gia nhập, nộp 2 ảnh 3x4 để làm thẻ, hàng tháng nộp phí 100 nghìn, những quy định trên rất đơn giản đối với những kỳ thủ nhiệt tình.
- Có thể sẽ nghiên cứu cơ chế riêng cho các anh em đang là học sinh, sinh viên, mới ra trường chưa có việc làm.

TCNguyen
24-08-2011, 02:09 PM
Đúng ra là thế này
"- Hòa gà công tử thắng 2 ván được + 10 điểm, thua 2 ván bị trừ - 20 điểm, và để hòa Hiếu còi Đông Vệ bị trừ - 5 điểm (Do là đấu đồng loạt nên trừ ưu tiên, đáng ra thua top dưới nếu thi đấu 1-1 thì bị trừ nặng hơn).

Tổng cộng hòa gà bị trừ mất - 15 điểm hôm nay !!!"

Ở trên em viết nhầm là trừ -10 điểm :D !!!

quangthanhtv
24-08-2011, 03:08 PM
@TCNguyen: Anh vừa viết 1 bài về vấn đề kêu gọi sự ủng hộ của các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh, chú vào góp ý, và có thể quảng cáo thêm cho chủ đề luôn nóng bóng.

TCNguyen
24-08-2011, 08:40 PM
@TCNguyen: Anh vừa viết 1 bài về vấn đề kêu gọi sự ủng hộ của các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh, chú vào góp ý, và có thể quảng cáo thêm cho chủ đề luôn nóng bóng.

Em có xem rồi mà hiện tại thì chưa có ý tưởng gì :-< *-:)

TCNguyen
29-08-2011, 01:46 PM
Hoan gà sau khi bị loại ngay từ vòng đấu bảng, tạm thời bật khỏi Top 10 xuống xếp hạng 25 !!! :(

quangthanhtv
29-08-2011, 03:31 PM
Hoan gà sau khi bị loại ngay từ vòng đấu bảng, tạm thời bật khỏi Top 10 xuống xếp hạng 25 !!! :(

Hoan gà bật xuống hạng 25 liệu có thảm quá chăng. Thật tiếc cho 1 cao thủ khi không gặp vận. Mong Hoan gà coi đây là một thử thách lớn mà ông trời đưa ra, hy vọng Hoan gà đủ bản lĩnh để lấy lại tất cả.

TCNguyen
29-08-2011, 03:59 PM
Danh sách mới cập nhật ngày hôm nay không còn có tên bác Kim Bỉm Sơn và bác Kế Cầu Bố nữa! Vì theo ý kiến chung của một số anh em đó là 2 cây cổ thụ lão làng của làng cờ Thanh Hóa, thời gian gần đây cũng đã không còn thi đấu đỉnh cao nữa! nên đưa ra ngoài để thể hiện sự tôn kính. Các bậc hậu bối không thể xếp hạng sánh ngang để so bì! :)

quangthanhtv
29-08-2011, 05:52 PM
Bảng xếp hạng của TCNguyen liên tục cập nhật, sau khi xem bảng xếp hạng mới, thấy vị trí của Lý Tầm Hoan tụt xuống vị trí 25. Tuy nhiên điểm số vẫn là 2310 (GM), thấy có vẻ không được thỏa đáng lắm.

Thật tiếc khi Hoan gà không thể hiện tốt năng lực của mình khi thất thủ ở vòng loại với vị trí bét bảng. Mặc dù Lý Tầm Hoan khi vào trận rất tự tin khi khẳng định: Giải này là của tôi. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi, gặp cường địch Thành nghệ sỹ với kết quả 1 thua + 1 hòa, gặp 2 kỳ thủ top 2 là Chủ tịch Dũng (1 thắng, 1 thua), và Cường Photoshop (1 thắng + 1 thua). Rất tiếc cho 1 cao thủ xứ Thanh, làm buồn lòng đại sư huynh Bình già.

Mặc dù vậy, theo chủ quan, tôi thấy rằng, chưa chắc là Hoan gà xuống phong độ, mà có thể là lực cờ của các kỳ thủ top 2 đang tiếp cận dần với top 1, có vẻ như hệ thống lý luận cờ đang rõ nét dần + kinh nghiệm thực chiến. Theo tôi, đây là một dấu hiệu khởi sắc cho làng cờ Thanh Hóa.

Chúc cho Lý Tầm Hoan sớm lấy lại vị trí của mình.

TCNguyen
29-08-2011, 08:57 PM
ah, trưa ít time quá nên em quên chưa sửa lại ấy mà, rảnh em sẽ xem xét sửa lại sau! :)

TCNguyen
30-08-2011, 11:41 AM
Đại tướng Trần Hữu Bình khi thi đấu cho clb Kỳ Hữu tại cúp đồng đội clb tlkđ, ở vòng bán kết khi gặp Quang Trung lại tiếp tục lập công cho Kỳ Hữu khi xuất sắc hậu thủ kích bại Lưu Khánh Thịnh bằng thủ pháp phế xe ăn pháo mã góp phần vào thắng lợi 6-2 cho Kỳ Hữu trước Quang Trung ở trận lượt đi! Tiếp tục +10 điểm hệ số ELO cho anh Bình !!! :D

Ván cờ như sau:

Lưu Khánh Thịnh 0-2 Trần Hữu Bình

VALUE="1. H2+3 P7+1 2. P7+1 H8+7 3. H8+7 R9+1 4. E3+5 P3+1 5. P7+1 R9.3 6. C2.1 R3+3 7. H7+6 R3.4 8. H6-7 R4+2 9. R1.2 R4.3 10. H7-5 C8.9 11. R2+4 H7+6 12. C1+4 C2.6 13. H5-3 H2+3 14. P3+1 P7+1 15. R2.3 E3+5 16. R9+1 A4+5 17. C8.6 R1.4 18. A4+5 H6+5 19. H++5 R3.5 20. R9.7 R5.9 21. R3+2 C6+2 22. R7+5 R4+5 23. R3.4 C6.5 24. C1.5 R4+2 25. K5.4 H3+5 26. A5+6 C9.6 27. H3+4 R9+3 28. K4+1 H5+3 29. R7.8 H3+5 30. R8-3 R9-1 31. K4-1 H5+6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="62">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Hôm nay 2/9 ngồi xem anh Bình luận lại ván cờ cùng Hòa gà công tử hiểu thêm được nhiều điều về các nước đi của ván đấu !!! :)

Satthudatinh
31-08-2011, 10:31 AM
Anh Bình gớm mặt thật

TCNguyen
31-08-2011, 12:05 PM
Anh Bình gớm mặt thật

Ai thế nhỉ? :-o

TCNguyen
31-08-2011, 01:37 PM
Xem xét 1 số yếu tố, hôm nay 31/08 lại tạm xét trường hợp của Hoan gà về xếp hạng 15 !!! :)

quangthanhtv
31-08-2011, 03:23 PM
Xét lại cho Hoan gà ở vị trí 15 có lẽ hợp lý hơn. Nhưng đề nghị TCNguyen chỉnh lại điểm của Hoan gà nhé.

Ngoài ra: Theo mình thấy, Thành nghệ sỹ đã có những tích lũy nhất định, và cả Hòa gà nữa, nên đề nghị tăng ELo cho 2 đồng chí này.

TCNguyen
31-08-2011, 09:04 PM
Xét lại cho Hoan gà ở vị trí 15 có lẽ hợp lý hơn. Nhưng đề nghị TCNguyen chỉnh lại điểm của Hoan gà nhé.

Ngoài ra: Theo mình thấy, Thành nghệ sỹ đã có những tích lũy nhất định, và cả Hòa gà nữa, nên đề nghị tăng ELo cho 2 đồng chí này.

*-:) Đã sửa rồi bác nhé !!!o:-) Em quên mất !!! hehe :-B

TCNguyen
02-09-2011, 09:15 PM
Đã bổ xung thêm 3 ván đấu (2 thắng, 1 hòa) của anh Bình trong các lần cộng điểm ELO, chúc anh Bình dành chiến thắng trong 2 ván đấu cuối cùng của trận chung kết Kỳ Hữu gặp Tây Sơn, mang lại chức vô địch lần này cho Kỳ Hữu !!! :)

TCNguyen
04-09-2011, 10:54 PM
Bác Quang Thanh tuy đạt giải 4 nhưng em tạm xếp bác thứ 16 ok không bác? :D

TCNguyen
05-09-2011, 10:44 PM
Chiều nay tỷ thí với Thắng Tân Thanh Phương 2 ván cờ 1 thua 1 hòa, giữ đúng lời hứa lại xếp Thắng trên TC Gà :D

2 ván cờ chớp cực gà như sau :)) nhớ lại cho vui vậy ^^ keke

Trần Công Nguyên - Tiên bại - Nguyễn Tiến Thắng

Star {1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 A4+5 6. H8+7 C8.9 7. R2.3 C9-1 8. C8.9 C9.7 9. R3.4 R1.2 10. R9.8 P7+1 11. R8+6 E3+5 12. P3+1 H7+8 13. R4.3 H8-9 14. R3+1 C2.1 15. R8.7 H3-4 16. R3+1 H9-7 17. R7.9 C1.3 18. H7-5 H7+6 19. P3+1 H6+7 20. C5.7 C3+5 21. H5+7 R2+7 22. H7-5 R2.1}

Red lose !!!

Nguyễn Tiến Thắng - Tiên hòa - Trần Công Nguyên

Star {1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 P7+1 4. R2+4 H2+3 5. P7+1 R1+1 6. C8.7 E3+1 7. H8+9 C2+4 8. C7+1 R9.8 9. R2.4 R1.4 10. P9+1 A6+5 11. R9.8 C2.5 12. H3+5 C5+4 13. A4+5 R8+9 14. R8+7 R8.7 15. R4-4 R7.6 16. K5.4 A5-6 17. R8.7 R4.6 18. K4.5 R6.8 19. R7.4 R8+8 20. R4-7 R8-4 21. R4+3 R8+4 22. R4-3 R8-4 23. H9-8 R8.3 24. H8+9 R3.8 25. H9-8 R8.3 26. H8+7 R3+1 27. R4+3 R3+1 28. R4.5 A6+5 29. C5+4 H7+5 30. R5+3 R3-1 31. R5.1 R3.7 32. R1.7 R7.9 33. R7.9 E1-3 34. R9.3 E7+5 35. P9+1 R9.3 36. P9+1 R3+3 37. P9.8 R3-5}

Draw !!!

TCNguyen
05-09-2011, 10:45 PM
Dạo này mình óanh cớ sáng và úp đều gà kinh :( cờ úp Điệp chấp 3 cái trên mà thua tới 6-2 =))

quangthanhtv
06-09-2011, 08:49 AM
Đại tướng Trần Hữu Bình khi thi đấu cho clb Kỳ Hữu tại cúp đồng đội clb tlkđ, ở vòng bán kết khi gặp Quang Trung lại tiếp tục lập công cho Kỳ Hữu khi xuất sắc hậu thủ kích bại Lưu Khánh Thịnh bằng thủ pháp phế xe ăn pháo mã góp phần vào thắng lợi 6-2 cho Kỳ Hữu trước Quang Trung ở trận lượt đi! Tiếp tục +10 điểm hệ số ELO cho anh Bình !!! :D

Ván cờ như sau:

Lưu Khánh Thịnh 0-2 Trần Hữu Bình

VALUE="1. H2+3 P7+1 2. P7+1 H8+7 3. H8+7 R9+1 4. E3+5 P3+1 5. P7+1 R9.3 6. C2.1 R3+3 7. H7+6 R3.4 8. H6-7 R4+2 9. R1.2 R4.3 10. H7-5 C8.9 11. R2+4 H7+6 12. C1+4 C2.6 13. H5-3 H2+3 14. P3+1 P7+1 15. R2.3 E3+5 16. R9+1 A4+5 17. C8.6 R1.4 18. A4+5 H6+5 19. H++5 R3.5 20. R9.7 R5.9 21. R3+2 C6+2 22. R7+5 R4+5 23. R3.4 C6.5 24. C1.5 R4+2 25. K5.4 H3+5 26. A5+6 C9.6 27. H3+4 R9+3 28. K4+1 H5+3 29. R7.8 H3+5 30. R8-3 R9-1 31. K4-1 H5+6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="62">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Hôm nay 2/9 ngồi xem anh Bình luận lại ván cờ cùng Hòa gà công tử hiểu thêm được nhiều điều về các nước đi của ván đấu !!! :)

Ván này bên Tiên đánh Khởi Mã cục, giai đoạn khai cuộc có vẻ hơi bị động.

Hôm vừa rồi Quangthanhtv đấu với Bùi Ngọc Hóa vòng tứ kết cũng đi hơi giống Lưu Khánh Thịnh đi, khi Hòa gà bình Xe 9 sang lộ 3 để công phá, mình đã nghĩ khá lâu rồi quyết định phi Tượng 7 tấn 9 và tượng 3 tấn 5 để trấn giữ.

TCNguyen
30-09-2011, 09:13 AM
Hiếu còi Đông Vệ sau khi chiến thắng chủ tịch Nguyễn Mạnh Dũng tại giải đền Lê vừa qua đã vươn lên xếp hạng 23, trên chủ tịch Dũng 1 bậc!

Anh Quang Thanh với việc giành giải 3 giải đền Lê tạm lui xuống xếp thứ 25!

Anh Báu già với thành tích đạt hạng tư đã vươn lên vị trí số 27!

Anh Đại Gà với việc bị loại ngay từ vòng bảng giải đền Lê đã tụt xuống thứ 28 trên bảng xếp hạng! :D

TCNguyen
30-09-2011, 09:28 AM
Anh Lượng Công An gần đây liên tiếp thắng TCNguyen gà vươn lên xếp vị trí thứ 30! :)

TCNguyen
02-10-2011, 12:42 PM
Sau trận đại chiến ngày 02/10 giữa Thành và Điệp, với chiến thắng 1-0 Thành nghệ sĩ đã leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng chung cuộc, Điệp Phú Sơn tạm thời tụt xuống xếp hạng thứ 7 sau Hóa gà công tử! :)

thangcaca
05-10-2011, 10:44 AM
bảng xếp hạng dạo này thay đổi liên tục ý nhỉ?

TCNguyen
28-07-2012, 09:39 AM
lâu rồi ko có ai vào xếp hạng hộ cái nhẩy !!! :D

gianghd1606
07-08-2012, 09:46 PM
Xếp hạng cờ úp luôn đi Nguyên, xếp Thắngcc cầu bố hạng ruồi.

TCNguyen
28-04-2013, 12:42 PM
Xin phép mở Topic này để tiện theo dõi và cập nhật theo thời gian !!! :D

Phỏng đoán sức cờ nếu đánh trên CXQ (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo !!!)

Sau khi để thua Trần Tuấn Ngọc 1-0 tại giải xa luân chiến, anh Hậu bị trừ 20 điểm, Điệp và Hoan mõi người đều hòa trên thế ưu với Trần Tuấn Ngọc và được cộng thêm 10 điểm, Điệp chính thức lên hàng tướng Thanh Hóa, anh Hậu do thời gian gần đây lú vào ma đạo cờ úp nên cờ sáng có phần chểnh mảng, tạm giáng chức từ thiếu tướng xuống đại tá :D

- Giải xa luân chiến 23/08 Nguyên gà và Thắng Tân Thanh Phương với chiến tích thắng Hòa gà công tử mỗi người + 10 điểm !!!

- Anh Đại và Cường Photoshop mỗi người bị trừ - 5 điểm. Hiếu còi Đông Vệ với chiến tích cầm hòa Hòa gà công tử + 50 điểm 8-x

- Hòa gà công tử thắng 2 ván được + 10 điểm, thua 2 ván bị trừ - 20 điểm, và để hòa Hiếu còi Đông Vệ bị trừ - 5 điểm (Do là đấu đồng loạt nên trừ ưu tiên, đáng ra thua top dưới nếu thi đấu 1-1 thì bị trừ nặng hơn), Tổng cộng hòa gà bị trừ mất - 15 điểm hôm nay !!! :)

Xin chia buồn với Hòa gà tạm thời bị bật khỏi top 10 !!! b-)

Bảng xếp hạng 02/10/2011:

1- Thiếu tướng Trần Hữu Bình : ............2425 (GM)
2- Đại tá Cường Tân An: .........2350 (GM)
3- Đại tá Đỗ Ngọc Hân: ...........2340 (GM)
4- Đại tá Vũ Đại Long: .............2330 (GM)
5- Trung tá Thành nghệ sĩ: ...............2320 (GM)
6- Trung tá Hòa gà công tử: ..............2310 (GM)
7- Trung tá Điệp Phú Sơn: ..........2300 (GM)
8- Trung tá Phong - Nghĩa Địa Mù Sương:........2290 (GM)
9- Trung tá Thắng Bỉm Sơn: ..............2275 (GM)
10- Trung tá Hậu Đông Sơn: ...............2270 (GM)
11- Dũng đầu bò: ..............................2260 (GM)
12- Chú Thanh Bỉm Sơn: ...................2250 (M)
13- Chú Toản Bỉm Sơn: .....................2240 (M)
14- Anh Hải cờ úp: ............................2230 (M)
15- Hoan Phú Sơn: ............................2210 (M)
16- Anh Lễ Bỉm Sơn: .........................2220 (M)
17- Chú Hải Bỉm Sơn: ........................2210 (M)
18- Anh Hùng Biên Phòng: .................2200 (M)
19- Dũng đẹp trai: ..............................2180 (M)
20- Anh Võ Chiến Thắng: ................2170 (M)
21- Đông Vĩnh Lộc: ............................2160 (M)
22- Anh Hữu Nghi Sơn: .....................2150 (M)
23- Hiếu Còi Đông Vệ:..........................2140 (M)
24- Anh Dũng chủ tịch: .......................2135 (M)
25- Anh QuangThanhTV: ....................2230 (M)
26- Anh Lâm Giáo Đầu:........................2125 (M)
27- Anh Báu già:..................................2020 (M)
28- Dương Quốc Đại:.......................2115 (M)
29- Thắng Tân Thanh Phương: ............2110 (M)
30- Anh Lượng Công An:.....................2115 (M)
31- TCNguyen gà: ..............................2100 (M)
32- Anh Ngọc Giám Đốc: ....................2090 (M)
33- Chú Hòa Khoá: .............................2080 (M)
34- Anh Công gà:................................2070 (M)
35- Bác Hải Đội Cung:.........................2060 (M)
36- Anh Dương Văn Thắng:.......................2050 (M)
37- Nguyễn Văn Cường:........................2040 (M)
38- Nam Xây dựng:.............................2030 (M)
39- Anh Đạo cận:................................2020 (M)
40- Chú thạch Nga Sơn:.............................2000 (M)
41- Chú Tám (TP KH NM đường Lam Sơn):......2000 (M)
42- Chú Sơn (TP KD NM đường Lam Sơn):......2000 (M)
43- Anh Thế Mập (Mục Sơn):.......................2000 (M)
44- Chú Dân (Đông Cương):.........................2000 (M)
45- Anh Hồng (Đông Cương):.......................2000 (M)
46- Anh Hoàng Sư Phụ:.........................2000 (M)
47- Thầy Hùng giáo viên:.......................2000 (M)
48- Anh Tống Giang:.............................2000 (M)
49- Chú Bình (Đông Cương).....................2000 (M)
50- Chú Quang (Đông Cương)..................2000 (M)

Lâu ngày xem lại cái bảng xếp hạng top 50 này cũng hay phết =))