PDA

View Full Version : Hà Nội xưa và nay...alex_ferguson
15-08-2011, 03:56 AM
A. QUẬN BA ĐÌNH

1.Phủ Chủ tịch (Trước là Phủ toàn quyền Đông Dương)

http://cC4.upanh.com/26.585.33803773.TFe0/1437741354cad5fcf249o1.jpg

Bức tượng này trước Phủ Chủ Tịch đã bị phá

http://cC3.upanh.com/26.585.33803992.0rq0/n4531736925414862597737722.jpg


Phía sau bức tượng

http://cC7.upanh.com/26.585.33803826.fvz0/hanoimonument.jpg

http://cC7.upanh.com/26.585.33803736.7Ew0/1385019483f10478f8c2b.jpg

http://cC6.upanh.com/26.585.33804055.UiD0/143683731172d127b8dbo1.jpg

http://cC3.upanh.com/26.585.33804052.NNa0/110777351l.jpg


Lối vào Văn phòng chính phủ

http://cC5.upanh.com/26.585.33804054.Nhm0/143683061921a9738aeeo.jpg

http://cC0.upanh.com/26.585.33804059.Oh20/15071263776b35ddc1e2o.jpg

http://cC2.upanh.com/26.585.33804061.3v70/img0146.jpg

st

alex_ferguson
15-08-2011, 04:11 AM
2. Bộ Tư pháp

http://cC6.upanh.com/26.585.33803745.Ai70/1385905706be07cee981b1.jpg

http://cC7.upanh.com/26.585.33803886.fkk0/toanha.jpg


3.Trường Chu Văn An

http://cC9.upanh.com/26.585.33803888.wCd0/truongbe1baa3ohe1bb99naylachuvanan.jpg

http://cC9.upanh.com/26.585.33803728.oYU0/12747796498765truongthptchuvanan1.jpg

4. Chùa Một Cột

http://cC7.upanh.com/26.585.33803686.MMo0/01363.jpg

http://cC5.upanh.com/26.585.33803814.D0k0/cohanoichuamotcot1.jpg

http://cC3.upanh.com/26.585.33803812.FFE0/chuamotcot.jpg

st

alex_ferguson
15-08-2011, 04:31 AM
5.Chùa Trấn Quốc

http://cC8.upanh.com/26.585.33803887.WwT0/tranquoc1940.jpg

http://cC0.upanh.com/26.585.33804259.NLC0/cothap.jpg


6. Đền Quán Thánh

http://cC5.upanh.com/26.585.33803774.AF0/14377522867a6b665c51o.jpg

http://cC7.upanh.com/26.585.33803766.biE0/1436955423f5bee860feo.jpg

http://cC6.upanh.com/26.585.33803865.bAS0/n4531736925414862366332229.jpg

http://cC0.upanh.com/26.585.33803829.Kyy0/hanoi36.jpg

http://cC0.upanh.com/26.585.33804219.CYI0/denquanthanh1.jpg

7. Cửa Bắc

http://cC3.upanh.com/26.585.33803772.BUu0/143774106034fa216cbeo.jpg

http://cC2.upanh.com/26.585.33804231.4Gw0/6chinhdiencuabac.jpg

http://cC3.upanh.com/26.585.33804232.Rhj0/thanhcuabac1000.jpg

st

alex_ferguson
16-08-2011, 12:40 AM
8. Nhà Thờ Cửa Bắc

http://cC5.upanh.com/26.585.33803874.2fO0/nhathocuabachani.jpg

http://cC6.upanh.com/26.585.33803875.g850/nhthgioxcabc2.jpg

http://cC4.upanh.com/26.585.33803853.Fvb0/kientrucphaptaihanoi2.jpg


9.Tháp nước Hàng Đậu

http://cC6.upanh.com/26.585.33803885.CMc0/thapnc6b0e1bb9bchane1bb99i1.jpg

http://cC5.upanh.com/26.585.33803884.Ric0/thapdau2.jpg


Rất ít người biết Hà nội còn có tháp nước thứ hai xây cùng năm (1894) và giống hệt tháp nước Hàng Đậu – tháp nước Đồn Thuỷ nằm trong khu nhượng địa (concession), phố Phạm Ngũ Lão và Đinh Công Tráng ngày nay

http://cC4.upanh.com/26.633.33852703.0IK0/308176292693d4d4afff.jpg

http://cC9.upanh.com/26.633.33852708.B8z0/3083382699fc2bb5b21b.jpg

st

alex_ferguson
16-08-2011, 12:50 AM
10. Cột cờ Hà Nội

http://cC0.upanh.com/26.633.33852699.s6w0/13856646703c03681289b.jpg

http://cC0.upanh.com/26.633.33852709.Ihp0/cotcohanoi.jpg

http://cC9.upanh.com/26.633.33852828.ofi0/n4531736925414862335439974.jpg

Cách đây chỉ 20 năm, nếu trèo lên cột cờ Hà Nội này, người ta có thể quan sát được toàn bộ 4 quận nội thành Hà Nội.

alex_ferguson
16-08-2011, 12:58 AM
B. QUẬN HOÀN KIẾM

I. HỒ HOÀN KIẾM, TRÀNG TIỀN VÀ CÁC PHỐ SÁT ĐÓ

1.Tòa nhà Báo Hà Nội Mới

http://cC8.upanh.com/26.633.33852827.2ja0/1389781920d3d6b35961b.jpg

http://cC5.upanh.com/26.633.33852824.FuG0/592714461.jpg

2. Trụ sở Công an Quận Hoàn Kiếm ngay cạnh bờ hồ

http://cC9.upanh.com/26.633.33852958.GTA0/1437708144981ecdffa1o.jpg

http://cC7.upanh.com/26.633.33852956.y5l0/143660934347f553ff30o.jpg

http://cC5.upanh.com/26.633.33852964.wkX0/1438744684952efe3f79o.jpg

3. Hồ Gươm

http://cC4.upanh.com/26.633.33853013.q7F0/00550.jpg

http://cC2.upanh.com/26.633.33853011.WHV0/077001.jpg

http://cC6.upanh.com/26.633.33853015.gCc0/512745341d33e14169b.jpg

http://cC2.upanh.com/26.633.33853041.Oav0/hg06.jpg

st

alex_ferguson
19-08-2011, 01:47 AM
4. Cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn

http://cC8.upanh.com/26.795.34018767.oOe0/840001.jpg

http://cC1.upanh.com/26.795.34018770.5Bl0/2901157234633ec815cco.jpg

http://cC2.upanh.com/26.795.34018771.gz0/hg21.jpg

http://cC5.upanh.com/26.795.34018774.Kfh0/n4531736925414862291368572.jpg


5. Tháp Hòa Phong

http://cC3.upanh.com/26.795.34018902.JjP0/4e40992dmd.jpg

http://cC9.upanh.com/26.795.34018908.Oh20/2330275423f3e1fb1967.jpg

http://cC0.upanh.com/26.795.34018919.TwS0/images3103586b.jpg


6. Đền Bà Kiệu

http://cC3.upanh.com/26.795.34018912.enr0/denbakieu.jpg

http://cC7.upanh.com/26.795.34018906.NCx0/14377896428edaac44a2o.jpg

http://cC6.upanh.com/26.795.34018915.yUR0/hn998.jpg

http://cC5.upanh.com/26.795.34018904.5A0/517626981.jpg

alex_ferguson
19-08-2011, 01:53 AM
7.Rạp công nhân trên phố Tràng Tiền

http://cC3.upanh.com/26.795.34019062.h8Q0/874384804d2bdcf696do.jpg

http://cC6.upanh.com/26.795.34019065.2B30/cinema.jpg

http://cC2.upanh.com/26.795.34019071.PKg0/default1.jpg

http://cC5.upanh.com/26.795.34019074.1s0/img1783.jpg

8.Phố Tràng Tiền và Nhà hát lớn

http://cC4.upanh.com/26.795.34019153.Jsr0/3780010.jpg

http://cC6.upanh.com/26.795.34019155.yEG0/881001.jpg

http://cC7.upanh.com/26.795.34019156.bA0/9220012.jpg

http://cC0.upanh.com/26.795.34019159.A8Z0/143686322109dcf7d3a3o.jpg

http://cC1.upanh.com/26.795.34019160.sFS0/hanoiruepaulbert.jpg

http://cC2.upanh.com/26.795.34019161.9vR0/images2932266a.jpg

http://cC3.upanh.com/26.795.34019162.5Bl0/n4531736925414862552552448.jpg

hatito
19-08-2011, 10:05 AM
Kẻ thắng không bị ai phán xét ! Còn kẻ thua thì chẳng được ai quan tâm ! Không có lý do cho thất bại .Người ta biết một loại cây nào đó nhờ quả của nó chứ không nhờ rễ của nó.
@: nhân đọc chữ ký của Alex: Chợt nhớ ra bài văn của học sinh cấp 1 con đứa bạn, viết về ước mơ của một quả táo (cô cho điểm 10), đố alex đoán được ước mơ 1 quả táo đó như thế nào ? :-$. chắc chắn không phải là nằm trên 1 cái đĩa pha lê đâu nha. :))