PDA

View Full Version : BPM 1 Phi đao Nguyễn Hoàng Kiên VN vs Ngô Tông Hàn Singapordqhuydhtn
26-10-2014, 10:23 PM
[BIẾN MỚI]
05 ván Bình phong Mã 1 Phi đao

:loaloa1


https://www.youtube.com/watch?v=iRWmj33wrN0&list=PLCsLwDA3ChNgVuqCdbKMe_qS-_RLbZB_I&index=13

dqhuydhtn
29-10-2014, 08:33 PM
05 BÀN TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẤN TỐT 7 PHI TẢ TƯỢNG


https://www.youtube.com/watch?v=m6WZsvXMejE&index=14&list=PLCsLwDA3ChNgVuqCdbKMe_qS-_RLbZB_I

redtn2002
17-12-2014, 09:27 PM
# 1 lúc 7 '34 Ngô Tông Hàn lùi Xe bắt Mã. Nếu Nguyễn Hoàng Kiên chạy mã 7.6 thì ăn được 1 trong 2 xe, tàn ấy thắng nhỉ. Hoặc có đòn Xe 6.1 Sau đó Xe 9-6 rồi nhảy Mã chiếu bắt lại Xe, ưu lớn.
Liệu biên bản nhầm không bạn, vì đòn đó tương đối dễ nhìn, trình tá HN ít khi sót lắm.