PDA

View Full Version : Giới thiệu 1 ván cờ hay !!!TCNguyen
21-08-2011, 10:40 AM
Một ván pháo mã vần xe tuyệt đỉnh b-)

Star {1. P7+1 P3+1 2. P7+1 E3+5 3. P7+1 H2+4 4. P7.6 R1.3 5. C8.7 R3+6 6. C2.5 H4+6 7. H2+3 A4+5 8. P6.5 H8+9 9. R1.2 R9.8 10. P+.4 C8+4 11. P4+1 C2.6 12. A6+5 C6.7 13. E7+9 C7+4 14. E3+1 C8+2 15. A5+6 P9+1 16. R9+1 C8-2 17. R9.8 C8.5 18. H3+5 R8+9 19. R8+8 R3-6 20. R8.7 E5-3 21. H5-3 C7.5 22. H3+5 E3+5 23. C7-2 P7+1 24. H8+7 H9+8 25. C7+1 H8+7 26. E9-7 H7+9 27. A6-5 R8-4 28. H5+7 R8+1 29. H-+5 R8.9 30. C5.9 P7+1 31. C9+4 P9+1 32. C7+2 P7+1 33. C9+3 K5.4 34. C7.6 K4.5 35. C6.8 K5.4 36. H7+9 A5+6 37. H9+7 K4.5 38. H7+9 P7.6 39. H9+8 K5+1 40. H8-7 K5.4 41. H5+6 H9+7 42. K5.6 P6+1 43. H7+8 K4+1 44. C8-2 R9.4 45. C8.6 E5+3 46. A5+4 P9+1 47. C9.4 A6-5 48. C4-3 P9.8 49. A4-5 P8.7 50. C4-4 H7-5 51. C6+1 H5-4 52. C6-1 R4.3 53. K6.5 R3+2 54. C4.6 R3.4 55. P9+1 P7.6 56. P9+1 P6.5 57. P9.8 P5+1 58. P8.7 P5.4 59. P7+1 R4.3 60. P7+1 R3-6 61. H8-7 P4+1 62. H7+8 H4+6 63. A5+4 H6-4 64. H6+8 H4-3 65. H+-9 }
Kết quả: Red win !!!