PDA

View Full Version : Sống hết mình6789
09-09-2011, 01:26 AM
U1u2o5UDd44

alex_ferguson
09-09-2011, 02:00 AM
uầy đoạn kết hay quá ! Mình mà được như vậy thì cũng ráng mà chạy ...:D

6789
09-09-2011, 02:13 AM
uầy đoạn kết hay quá ! Mình mà được như vậy thì cũng ráng mà chạy ...:D

Thằng chạy trong clip vẫn bình thường, anh mà có phần thưởng thế chạy nhanh hơn nhiều :)):)):))

huyenmapu
09-09-2011, 02:24 AM
Các anh của em thì em đây nghĩ không cần mất sức mà chạy cũng vẫn có đoạn kết hay vầy thui ah ;)) ( chỉ cần các bác đứng cạnh pé Sam và đá lông nheo một cái ;;) là pé Sam chạy đến cuối đường rùi các bác lĩnh thưởng úi chà chà ngay ý mừ =))=))=)) )

hung vi
09-09-2011, 11:57 AM
Ôiii...Mệt nhưng cũng phải cố ...Ước gì được lên đỉnh Bà Nà như thế hii hii:)):)):))

Congaco_H1R5
09-09-2011, 12:05 PM
Các anh của em thì em đây nghĩ không cần mất sức mà chạy cũng vẫn có đoạn kết hay vầy thui ah ;)) ( chỉ cần các bác đứng cạnh pé Sam và đá lông nheo một cái ;;) là pé Sam chạy đến cuối đường rùi các bác lĩnh thưởng úi chà chà ngay ý mừ =))=))=)) )

Không nhất thiết phải là "Pé Sam" - huyenmapu cũng tốt rồi