PDA

View Full Version : CLB ImportLink với Giải Vui Là Chính lần 3 2011hung_namdong
10-09-2011, 07:37 AM
Tôi xin mở ra Topic này nhằm giúp anh em CLB ImportLink có thêm sân chơi mới và cùng nhau chia sẻ và bình luận những ván đấu của các thành viên CLB ImportLink đang tham gia Giải đấu này.Đồng thời tại Topic này cũng sẽ lưu giữ Biên Bản Ván Đấu của các thành viên ImportLink trong quá trình tham gia Giải.
Rất mong nhận được sự góp ý và chia sẻ của các anh em trên diên đàn.


Xin Cám Ơn!

hung_namdong
10-09-2011, 07:43 AM
Tường Thuật Ván Đấu Lượt Đi
Giải Vui Là Chính 2011

Vũ Hồng Sơn gặp Nguyễn Ngọc Hùng

1 - 0

1. P3+1 C8.7 2. C8.5 H2+3 3. H8+7 P3+1 4. H2+1 H8+9 5. R9.8 R9.8 6. R1.2 R8+4 7. C2.4 R8.6 8. A4+5 R1.2 9. R8+6 E3+5 10. R2+7 C7+3 11. R2-3 C7-1 12. R8.7 R2.3 13. R2.8 C2.1 14. R8+3 H3-5 15. R7.6 C1-2 16. C5+4 C7+3 17. E7+5 P9+1 18. R8-3 P7+1 19. R8.2 R6+2 20. P5+1 H9+7 21. P1+1 P9+1 22. R2.1 H7-9 23. P5+1 C1.2 24. H1+2 R6-1 25. H7+5 C7-1 26. H5+4 C2+5 27. H4+5 E7+5 28. R1+3 R3+2 29. H2+4 C2-3 30. R1.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="5

hung_namdong
10-09-2011, 07:45 AM
Tường Thuật Ván Đấu Lượt Đi
Giải Vui Là Chính 2011

Phạm Văn Huy gặp Bùi Mạnh Hảo

1 - 0

1. E3+5 C8.4 2. P7+1 H8+7 3. H2+1 P9+1 4. P1+1 P9+1 5. H1+2 P7+1 6. H8+7 H2+1 7. R9+1 P1+1 8. R9.1 C2.3 9. R++3 R9+5 10. R1+4 R1.2 11. C8.9 R2+4 12. H2+1 A4+5 13. H1+3 C3.7 14. R1+2 P5+1 15. R1.3 E3+5 16. C2+7 C7.8 17. R3.5 E5-3 18. R5.3 E3+5 19. H7+6 P5+1 20. P5+1 R2.4 21. H6-7 R4+2 22. P5+1 C8+7 23. E5-3 R4.6 24. A6+5 R6.7 25. E7+5 R7.3 26. P5+1 R3+1 27. P5+1 R3.5 28. R3+3 R5.8 29. A5+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="57">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">

hung_namdong
10-09-2011, 07:48 AM
Tường Thuật Ván Đấu Lượt Đi
Giải Vui Là Chính 2011

Phan Anh Tuấn gặp Phạm Văn Huy

0 - 1

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 C2+4 5. H8+7 H2+3 6. H7+8 R9+1 7. H8+7 R9.4 8. H7+5 E7+5 9. A6+5 C2.7 10. C5.6 R4.8 11. R2.1 R1.2 12. C8.7 H3+4 13. E7+5 H7+6 14. P5+1 R8+4 15. P7+1 E5+3 16. C6+7 E3+5 17. C6-3 R2+7 18. R9.6 H4+6 19. C7+2 H++8 20. C6-5 R8.5 21. R1.2 R5.8 22. R2+2 C7+3 23. E5-3 H8+6 24. A5+4 R8+2 25. H3+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="49">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2

hung_namdong
10-09-2011, 07:53 AM
Tường Thuật Ván Đấu Lượt Đi
Giải Vui Là Chính 2011

Phùng Minh Dũng gặp Dương Đình An
( Lượt Đi )

0 - 1

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 A4+5 4. P7+1 E3+5 5. P3+1 R1.4 6. H8+9 R4+7 7. C8+1 R4-2 8. A4+5 R4.7 9. R2+2 C6.7 10. C8-1 H8+9 11. C5.6 R7.3 12. E3+5 R3-1 13. C8+2 R9.8 14. R2+7 H9-8 15. C8.7 R3.2 16. C6.7 H3-4 17. R9+1 P3+1 18. C+.4 P3+1 19. R9.6 R2+3 20. R6+2 R2.3 21. C4-2 P3.4 22. R6+1 R3-3 23. H3+4 H4+3 24. P1+1 H8+9 25. C4.1 R3.6 26. C1+4 P1+1 27. H9+7 C7.6 28. H4+6 H3+4 29. H7+6 P7+1 30. C1-1 R6+2 31. R6.5 H9+7 32. C1+4 R6-2 33. H6+8 R6.5 34. R5.6 R5+2 35. R6+2 C6+1 36. H8-7 R5-1 37. R6+2 R5.9 38. C1.2 R9.8 39. C2.1 P7+1 40. R6.8 C2.4 41. R8-3 H7+6 42. R8.4 R8+4 43. A5-4 H6+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="86">

Dương Đình An gặp Phùng Minh Dũng
( Lượt Về )

1 - 0

1. C2.4 P7+1 2. H2+1 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. C8.5 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. R9.8 R1.2 9. R8+6 C9.7 10. R3.4 E3+5 11. R4+2 C2-1 12. C4+7 A5-6 13. R4.3 H3-5 14. R3.4 C2.6 15. R8+3 H5-3 16. P1+1 C6+6 17. H7-5 C6+1 18. C5.9 A6+5 19. C9+4 R8+7 20. C9+3 A5-4 21. H5+4 C6.9 22. P3+1 R8.6 23. H4+3 C9+1 24. A6+5 R6.7 25. E7+5 R7.5 26. H1-3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="51"

internazionale
14-09-2011, 10:07 PM
Huy đánh tốt thật,thắng như chẻ tre còn An dạo này lên tay phết,ván 2 đánh với Dũng vitsay áp dụng Sĩ Giác Pháo ghê gớm quá :D.Nước thứ 12 có chiêu bay Pháo công thành thật là bất ngờ,xứng đáng là Tiểu Lý Phi Đao đấy hehe.Chúc mừng,chúc mừng nhé !.Huy và An cố gắng lọt vào vòng tứ kết giải này nhé.

internazionale
14-09-2011, 10:10 PM
Hai ván Vũ Hồng Sơn vs Hung_namdong và Phạm Văn Huy vs Bùi Mạnh Hảo chắc diễn ra cùng lúc lại ngồi cạnh nhau thì phải,copy y xì nhau kể cả đoạn sát cục nữa.Anh Hùng xem lại đi nhé hehe :D

langtu_8x0
14-09-2011, 10:36 PM
Huy đánh tốt thật,thắng như chẻ tre còn An dạo này lên tay phết,ván 2 đánh với Dũng vitsay áp dụng Sĩ Giác Pháo ghê gớm quá :D.Nước thứ 12 có chiêu bay Pháo công thành thật là bất ngờ,xứng đáng là Tiểu Lý Phi Đao đấy hehe.Chúc mừng,chúc mừng nhé !.Huy và An cố gắng lọt vào vòng tứ kết giải này nhé.
Anh Lân nói vào Tứ kết hay Bán kết là có thưởng nhỉ?:)

hung_namdong
14-09-2011, 10:37 PM
Bùi Mạnh Hảo gặp Nguyễn Ngọc Hùng
3 - 0 ( Lượt Đi )

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 R1+1 5. H8+9 E7+5 6. C8.7 P3+1 7. R9.8 C2.1 8. P9+1 R1.4 9. A4+5 A4+5 10. R2+6 R4+3 11. R2.3 R9.7 12. C5+4 C6+4 13. C5-2 H7+5 14. R3+3 E5-7 15. R8+7 E7+5 16. H9+8 R4+1 17. H8+9 R4.1 18. H9-8 R1+1 19. E3+5 R1.2 20. P7+1 C6-4 21. C7+3 E5+3 22. R8.7 E3-5 23. R7-1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="45

Nguyễn Ngọc Hùng gặp Bùi Mạnh Hảo
3 - 0 ( Lượt Về )

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 C8+4 5. H8+7 C2+4 6. H7+6 C2.7 7. C8.7 E7+5 8. R9.8 H2+1 9. H6+5 C8.5 10. H3+5 R8+9 11. H++3 A4+5 12. H3-4 R8-3 13. R8+5 C7.9 14. C7+1 R8.5 15. H4-5 C9.3 16. H5+6 C3.7 17. R8-2 C7-1 18. C5+2 R1.2 19. H6+4 H1-3 20. R8+6 K5.4 21. E7+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="41">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

hung_namdong
14-09-2011, 10:38 PM
Nguyễn Ngọc Hùng 0 - 1 Hoàng Hải

1. C2.5 C2.5 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 C8.7 4. C8.6 H8+9 5. H8+7 P3+1 6. R9.8 R9+1 7. R8+4 R9.4 8. A4+5 C7+4 9. P7+1 R4+3 10. E3+1 R1.2 11. R8+5 H3-2 12. R2+4 H2+3 13. H7+6 R4.7 14. P9+1 A4+5 15. H6+7 C5.6 16. R2.4 P9+1 17. C6.8 H9-7 18. C8+6 H7+5 19. H7+5 E3+5 20. C5.7 C7.8 21. E7+5 H3+2 22. C8+1 H2+1 23. C7.9 P3+1 24. R4-1 C8+1 25. E1-3 R7.2 26. C8.9 R2+3 27. C--2 C6.7 28. H3-2 C8-3 29. P5+1 H1+2 30. C-+6 R2-4 31. C--1 P3+1 32. H2+1 R2+2 33. R4+1 C8.3 34. P1+1 P3.4 35. P1+1 C7+7 36. H1+2 R2+2 37. K5.4 R2.5 38. C-.8 K5.4 39. P5+1 C3+5 40. K4+1 C3-1 41. K4-1 C7.4 42. A5-6 C3+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="

hung_namdong
14-09-2011, 10:40 PM
Đề nghị các thành viên ImportLink tham gia Giải Vui Là Chính lần III là Dương Đình An,Phạm Văn Huy và Thịnh Văn Trung.Post Biên Bản các ván đấu của mình vào cả Topic này nữa nhé!

hung_namdong
14-09-2011, 10:52 PM
Hai ván Vũ Hồng Sơn vs Hung_namdong và Phạm Văn Huy vs Bùi Mạnh Hảo chắc diễn ra cùng lúc lại ngồi cạnh nhau thì phải,copy y xì nhau kể cả đoạn sát cục nữa.Anh Hùng xem lại đi nhé hehe :D

Ok Lân!
Anh nhầm,đã sửa lại rồi Lân nhé! ( Soi vừa thôi! b-(b-(b-( )

internazionale
14-09-2011, 10:57 PM
Anh Lân nói vào Tứ kết hay Bán kết là có thưởng nhỉ?:)

Hehe,chú trí nhớ tệ quá.Chú và Huy mà vào đến BK thì là 200K còn gì.CK thì tính sau.Còn riêng chú chỉ cần vào đến tứ kết(giải chỉ còn lại có 8 người thôi đấy) anh cũng động viên chú luôn 100k mua thuốc hút tại trận luôn hehe :D

langtu_8x0
14-09-2011, 11:01 PM
Hehe,chú trí nhớ tệ quá.Chú và Huy mà vào đến BK thì là 200K còn gì.CK thì tính sau.Còn riêng chú chỉ cần vào đến tứ kết(giải chỉ còn lại có 8 người thôi đấy) anh cũng động viên chú luôn 100k mua thuốc hút tại trận luôn hehe :D
Ôi,thế Anh mua thuốc trước cho Em đi là vừa:D

hung_namdong
25-09-2011, 11:21 PM
Giải Vui Là Chính 2011

Nguyễn Ngọc Hùng 1 - 0 Phan Anh Tuấn

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. R2+4 P7+1 5. P7+1 C8.9 6. R2.4 E3+5 7. C8.6 A4+5 8. H8+7 R1.2 9. R9.8 C2+4 10. P3+1 R8+4 11. A6+5 C2.9 12. R8+9 H3-2 13. H3+1 C9+4 14. C5.3 P7+1 15. R4.3 H7+6 16. R3.4 P1+1 17. C3.1 C9.8 18. C6.4 H6-7 19. E7+5 P9+1 20. C1.3 H2+1 21. E5+3 C8.7 22. E3+1 R8.4 23. C4.5 R4.6 24. R4+1 H7+6 25. C5+4 P9+1 26. P5+1 H1+2 27. P5+1 H6-7 28. C5.2 H7+8 29. C3.5 H2+3 30. H7+5 H3+5 31. E3-5 C7.1 32. H5+4 H8+6 33. C2+3 E5+7 34. E1-3 K5.4 35. H4+3 C1.5 36. P5+1 C5.7 37. H3-4 C7.8 38. P5.6 C8+3 39. H4-6 P1+1 40. H6+7 H6+5 41. H7+8 K4.5 42. C2-3 H5-6 43. P7+1 C8-3 44. P7+1 H6-7 45. P7+1 P1.2 46. P7+1 C8.2 47. H8-7 P2.3 48. P6.5 C2.3 49. H7+9 H7+5 50. P5.6 C3.5 51. K5.6 A5+6 52. P7.6 A6+5 53. H9-8 E7+5 54. C2.5 C5.4 55. P-+1 C4-2 56. H8+7 C4-1 57. P+.5 A6-5 58. P6+1 H5+4 59. A5+6 H4-6 60. K6.5 H6-5 61. P6.5 K5.6 62. H7-5 C4-1 63. H5-4 E5-7 64. H4+3 C4.7 65. H3-5 P3+1 66. H5+6 E7+5 67. H6-5 P9+1 68. E3+5 P9.8 69. H5+3 P8.7 70. H3-1 P7.6 71. H1+3 P3.2 72. H3-5 P6.7 73. H5+7 C7+1 74. H7-6 P2.3 75. A4+5 P3.4 76. H6+4 C7-2 77. H4-6 C7+2 78. H6+5 C7.6 79. H5-4 P4.3 80. H4+3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE

hung_namdong
26-09-2011, 07:35 AM
Nhắc nhở các thành viên ImportLink tham gia Giải Vui Là Chính lần III là Dương Đình An,Phạm Văn Huy và Thịnh Văn Trung.Post Biên Bản các ván đấu của mình vào cả Topic này nữa nhé!
__________________

PhungQuangDiep1
26-09-2011, 02:10 PM
clb importlik ko thay noi gi ve chuyen cac thanh vien sap di thi dau giai a2 toan quoc nhi

bocucphidao
26-09-2011, 10:51 PM
Nguyễn Việt Tuấn - Thịnh Văn Trung 1-1
"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 H3-4 12. P5+1 H7+8 13. P5.6 H4+5 14. R4.3 H8-7 15. R3.4 R8+4 16. H6-5 P7.6 17. R4-3 C7+8 18. A4+5 R8+5 19. H5+6 C7.4 20. A5-4 C4.2 21. E7+9 R8-5 22. H6+4 R8.5 23. C5+1 H7+6 24. C8.5 R5+2 25. R4.5 H6+5 26. R9.8 R1+2 27. R8+3 H-+6 28. P6+1 E3+5 29. H4+3 K5.4 30. P6.7 H5-3 31. R8.6 H3-4 32. P7.8 R1.2 33. C5.6 A5+4 34. C6+4 H6-4 35. R6+3 A6+5 36. R6.1 R2+4 37. R1.7 R2.1 38. P1+1 P1+1 39. R7.9 R1.5 40. A4+5 R5-2 41. E9-7 E5-3 42. H3-4 R5.7 43. E7+5 R7-1 44. P1+1 P1+1 45. P1.2 P1.2 46. H4+5 R7.1 47. H5-7 K4.5 48. H7-9 P2+1 ">

hung_namdong
28-09-2011, 10:51 PM
Nguyễn Ngọc Hùng 1 - 0 Hữu Như

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 R9+1 5. C8.6 R9.4 6. A4+5 H2+1 7. R2+4 P1+1 8. H8+7 R4+5 9. R9.8 C2+2 10. P3+1 C5.2 11. R8.9 R4-2 12. C5.4 P7+1 13. R2.3 E3+5 14. P9+1 C++2 15. P9+1 H1+2 16. E3+5 C+.3 17. R9+2 R4+1 18. P9.8 R4.7 19. R9+7 R7+2 20. C4+1 C3+3 21. E5-7 C2-1 22. R9-1 C2.9 23. R9.3 C9+5 24. C4-1 R7+2 25. A5-4 C9+3 26. E7+5 R7-1 27. A4+5 C9-2 28. K5.4 C9-3 29. C4.3 R7.8 30. R3-1 R8+1 31. K4+1 A4+5 32. H7+6 P5+1 33. R3-2 C9.8 34. H6+7 P9+1 35. H7+9 A5+6 36. H9+7 K5.4 37. C3+2 C8+3 38. R3.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="75">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2

hung_namdong
28-09-2011, 10:53 PM
Nguyễn Ngọc Hùng 1 - 0 Doãn Hữu Bình

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+4 H2+3 5. P7+1 E3+5 6. C8.6 A4+5 7. H8+7 C8.9 8. R2+5 H7-8 9. R9.8 R1.2 10. R8+6 H8+7 11. H7+6 C2.1 12. R8.7 C1+4 13. H6+5 H3+5 14. C5+4 C1.7 15. E3+5 H7+8 16. R7-1 H8-7 17. C5-2 R2.4 18. A4+5 P7+1 19. E5+3 H7+5 20. R7.5 H5+7 21. R5.4 R4+5 22. P7+1 C9.8 23. E3-5 H7+8 24. R4-2 H8+7 25. K5.4 C8.6 26. R4.3 R4-2 27. K4+1 R4.6 28. A5+4 H7-9 29. R3+1 R6.4 30. R3.4 C6+1 31. C6+3 H9-7 32. K4.5 C6+1 33. C5.6 R4.2 34. C--1 R2+5 35. K5-1 R2.7 36. C-.3 R7-1 37. R4.3 R7.6 38. P7+1 R6-1 39. C6.5 K5.4 40. P5+1 R6.4 41. A6+5 C6-2 42. R3+2 C6.9 43. C3-1 P9+1 44. C3.1 C9+4 45. C1+3 R4-1 46. R3.6 R4-2 47. P7.6 C9.8 48. C1.2 C8.7 49. C2+4 E5+7 50. C5.6 K4.5 51. P5+1 E7-9 52. C6-1 C7.4 53. P5+1 P1+1 54. C6.5 P1+1 55. P6+1 C4.5 56. P6+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="1

hung_namdong
28-09-2011, 10:55 PM
Nguyễn Tuấn Dũng 3 - 0 Nguyễn Ngọc Hùng
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 R1+1 5. C8.7 R1.4 6. H8+9 R4+3 7. R9.8 C2+2 8. R2+6 C8.9 9. R2.3 R8+2 10. C7+1 C9-1 11. P7+1 R4.3 12. C5.7 R3.6 13. C++4 H7-5 14. R3.5 C9.7 15. C+.3 E7+5 16. C3-3 R6.3 17. C7.6 H5+7 18. R5.4 H7+8 19. R4+2 C7+5 20. E3+5 A6+5 21. R8+4 R8.7 22. C3.7 R3.4 23. A4+5 R7+1 24. C7-1 C2.3 25. C7.3 H8+7 26. R8.3 R4.7 27. R3+1 R7+1 28. H9+7 C3.6 29. H7+5 H7-5 30. P5+1 C6-2 31. R4.2 P3+1 32. H3+5 C6+4 33. P9+1 P9+1 34. R2-5 C6-1 35. H5+3 C6.1 36. P5+1 P3+1 37. C6+3 R7-2 38. H3+4 P3.4 39. C6.1 C1-1 40. R2+6 E5-7 41. C1+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="81">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 41: 2eak1eRC/4a4/6r2/p4H3/c3P4/3p5/8P/4E4/4A4/2EAK4 b - - - 1

hung_namdong
28-09-2011, 10:57 PM
Nguyễn Ngọc Hùng 0 - 3 Nguyễn Tuấn Dũng

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. P7+1 R9.4 5. A6+5 H2+3 6. C8.7 R4+5 7. H8+9 R1+1 8. R2+4 C2+4 9. P9+1 C2.5 10. H9+8 R4.3 11. H3+5 C5+4 12. R2.6 R1.2 13. R9.8 A4+5 14. H8-9 R2+8 15. H9-8 E3+5 16. P3+1 P5+1 17. K5.6 C5.8 18. C5.4 C8+3 19. E7+5 R3.5 20. R6-2 R5.2 21. H8+9 P5+1 22. C7+4 H7+5 23. R6+4 H5+6 24. H9+7 R2+3 25. K6+1 P5+1 26. R6-2 H6+5 27. E3+5 C8-1 28. A5-6 P5.6 29. C4.2 P6+1 30. K6.5 R2-5 31. H7+5 R2.6 32. K5.6 P6.5 33. C2+4 R6.2 34. H5-6 R2+3 35. C2-4 P5.4 36. K6.5 P4.5 37. K5.4 P5.6 38. K4.5 P6+1 39. K5.4 R2.8 40. A4+5 R8.5 41. R6+2 C8-6 42. K4-1 R5-2 43. P7+1 R5.7 44. C7.3 R7.5 45. C3.9 H3+1 46. R6.9 P9+1 47. R9.2 C8.6 48. P7.6 R5+1 49. P9+1 R5.9 50. K4.5 P9+1 51. P9+1 E5-3 52. P6.5 C6.5 53. R2.4 R9+3 54. R4-6 C5.3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="108">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 54: 2e1kae2/4a4/2c6/P8/4P4/8p/9/9/4A4/3AKR2r w - - - 1

huybk158
29-09-2011, 09:28 PM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 C2.5 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 H8+7 4. C8.6 R1.2 5. H8+7 A6+5 6. R9+1 R9.8 7. P7+1 R2+4 8. H7+6 C8+4 9. A6+5 P7+1 10. R9.7 E3+1 11. P9+1 P3+1 12. P7+1 R2.3 13. R7+4 E1+3 14. H6+7 H7+6 15. H7+5 E3-5 16. P5+1 H6+7 17. C6+1 C8+2 18. C5.7 P7+1 19. C7-1 C8-1 20. C6+1 H7-5 21. C6.3 C8-1 22. C3.2 C8.7 23. H3+5 R8+4 24. E7+5 H3+4 25. H5+7 C7-5 26. R2+1 H5+7 27. R2+2 H7-6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="54">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 27: 3ak1e2/4a1c2/4e4/p3p3p/3h1h1r1/P1H4C1/7RP/4E4/2C1A4/4KAE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

hung_namdong
29-09-2011, 09:31 PM
Huy blo Post nhanh thế! b-(b-(b-(

Changtraixula
11-10-2011, 11:34 PM
Ván 1
Triệu Thanh Tuấn 1 - 0 Nguyễn Ngọc Hùng

"1. P3+1 C8.7 2. C8.5 H2+3 3. H8+7 R1.2 4. R9.8 C2+4 5. C2+5 E3+5 6. H2+3 H8+9 7. H3+4 P3+1 8. R1.2 R9.8 9. H4+3 C2-3 10. H3+1 C7.9 11. R8+4 C2.3 12. C5+4 A4+5 13. R8+5 H3-2 14. E3+5 H2+3 15. C5-1 H3+5 16. R2+3 P3+1 17. E5+7 C3+3 18. R2+3 C3+3 19. K5+1 H5-3 20. H7+6 C9+4 21. H6+4 H3+5 22. R2.5 R8+2 23. R5.9 R8+6 24. K5+1 R8.4 25. R9+3 R4-8 26. R9.6 K5.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="52

Ván 2
Nguyễn Ngọc Hùng 0 - 1 Triệu Thanh Tuấn

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P7+1 3. P7+1 C8.6 4. R1.2 H8+7 5. C8.6 C2+6 6. R9+2 C2.7 7. C6+1 R1.2 8. R2+1 C7-2 9. C6.3 H7+6 10. R9.6 H6+7 11. H8+7 P7+1 12. C5-1 R2+7 13. R6+5 E7+5 14. R6-5 A6+5 15. R2+5 P9+1 16. C5.1 C6+4 17. P9+1 C6-1 18. A4+5 C6.1 19. C1.3 R9.6 20. R2.3 R6+8 21. C3+2 P7+1 22. R3-3 C1+4 23. H7+6 R2+2 24. E7+5 R2-1 25. E5-7 R2.3 26. R6.7 R3.4 27. R7.6 R4.3 28. R6.7 R3.2 29. R7.9 C1.2 30. R9.7 P1+1 31. R3.4 R6.7 32. E3+1 R2.4 33. R7.6 R4-1 34. A5+6 R7-1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="68">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 34: 2eak4/4a4/2h1e4/2p1p4/p7p/2