PDA

View Full Version : Nhúng code iframe trong 4rumdthavn
27-01-2015, 01:03 AM
chọn cặp thẻ:
<iframe>url</iframe> để nhúng iframe trang web - video - ván cờ lên forum

Ví dụ:

http://cotuongup.com/

Congaco_H1R5
27-01-2015, 07:21 AM
Thử phát xem nào
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/tau-lan-dieu-khien-tu-xa-ra-song-huong-528988.html