PDA

View Full Version : CLB Định Công chính thức hoạt động !!!Vua_Lu
11-09-2011, 11:30 PM
Do kinh phi con han hep nen sau vai lan keu goi,ngay hom nay 11/9/2011 cac thanh vien trong CLB da bat dau dong kinh phi de CLB duoc phat trien tren moi phuong dien.Duoi day la danh dach nhung anh em da tai tro cho CLB: NGUYEN THE HUNG:2.000.000, PHAM VAN PHONG:1.000.000,VU DUC TRONG:1.000.000,NGUEN VAN TINH:1.000.000,TRAN THE PHONG:1.000.000 Danh sach van dang tiep tuc,xin cam on cac ban da ung ho cho CLB .Dai dien CLB CONG _LU

trung_cadan
11-09-2011, 11:32 PM
Công nhớ viết bài tiếng Việt có dấu em nhé , chỉnh sửa sớm giúp anh !!!

Vua_Lu
12-09-2011, 01:04 AM
Do kinh phí còn hạn hẹp , nên sau vài lần kêu gọi . Ngày hôm nay (11 - 9- 2011) các thành viên trong CLB đã bắt đầu tài trợ , để CLB phát triển trên mọi phương diện . Dưới đây là danh sách các thành viên tài trợ cho CLB :
Nguyễn Thế Hưng : 2.000.000
Phạm Văn Phong : 1.000.000
Vũ Đức Trọng : 1.000.000
Nguyễn Văn Tình : 1.000.000
Trần Thế Phong : 1.000.000
Danh sách thành viên tham gia tài trợ vẫn đang tiếp tục , xin cảm ơn các anh em đã ủng hộ . Thay mặt CLB Định Công - Công Lủ.