PDA

View Full Version : Cờ thếhongphongf
12-09-2011, 11:33 AM
Có ván cờ này em chưa tìm ra nước giải, mong mọi người giúp đỡ
Không biết bên Đỏ tiên có thắng không.?!
Thanks
http://i169.photobucket.com/albums/u203/hoducky2004/Capturesdrfgsd.jpg

hongphongf
12-09-2011, 02:07 PM
Sao không thấy đáp án nhỉ! Chờ lâu quá....
Như thế này được không mọi người:
1. X2.6 - S5/6
2. P3.3 - S6.5
3. P3-8 - S5/6
4. P3.4 - S6.5
5. P3/8 - S5/6
6. T7-6 - P5-7
7. X2-4 - Tg5-6
8. X1/2 - T4.1
9. P3-6 - T5-4
10. Tg6.1... Đỏ thắng

xuan2009
12-09-2011, 04:12 PM
Sao không thấy đáp án nhỉ! Chờ lâu quá....
Như thế này được không nọi người:
1. X2.6 - S5/6
2. P3.3 - S6.5
3. P3-8 - S5/6
4. P3.4 - S6.5
5. P3/8 - S5/6
6. T7-6 - P5-7
7. X2-4 - Tg5-6
8. X1/2 - T4.1
9. P3-6 - T5-4
10. Tg6.1... Đỏ thắng

Bạn có vẻ nôn nóng và sốt ruột. Cứ bình tỉnh để mọi người suy nghỉ. Nhiều khi phải vài ba ngày mới có người “rờ” đến. Đánh cờ rất nên học tính kiên nhẫn.
Nếu đánh như bạn nước thứ 6 XANH sẽ không đi 6. … P5-7 mà đi 6. …. P5.4 thì ĐỎ thua chắc. Theo tôi thì như thế này(chưa xét biến)

1. X1.1 S5/6 2. Pt.3 S6.5 3. Pt-8 S5/6 4. P3.4 S6.5 5. P3/8 S5/6 6. B7-6 P5.3 7. X1-4 Tg5.1 8. X2-6 P5-4 9. B6-5 B3-4 10. X4-6 Bt.1 11. P3-6 B4.1 12. X6/5 B4.1 13. X6/3 B5-4 14. Tg6.1 B1-2 15. B5.1 B9.1 16. P8/4 B9.1 17. P8-5 Tg5-6 18. P5/5 B9-8 19. Tg6-5 Tg6-5 20. Tg5-4 Tg5-4 HÒA.

FEN: 1r2k4/4a3R/4c4/6C1p/2P3C2/p8/2p4R1/3p5/4p4/3K5

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=R1x1A5y6Cxx3A6x5Cxz8A5y6C3x4A6x5C3y8A5y6P7z6C5x3R1z4K5x1R2z6C5z4P6z5P3z4R4z6Pxx1C3z6P4x1R6y5P4x1R6y3P5z4K6x1P1z2P5x1P9x1C8y4P9x1C8z5K5z6C5y5P9z8K6z5K6z5K5z4K5z4~b02a05f14i18c23j34g36n39j43g46g57i62g67g77h85&RedFirst=True
Có gì sơ sót mong được góp ý và thông cảm. CHÀO.

hongphongf
12-09-2011, 06:17 PM
ở nước thứ 14 nên chăng rút pháo 8 về 4, giữ tốt không cho qua sông trước đã rồi tính sau có được không nhỉ?!

xuan2009
12-09-2011, 06:44 PM
ở nước thứ 14 nên chăng rút pháo 8 về 4, giữ tốt không cho qua sông trước đã rồi tính sau có được không nhỉ?!
Như thế cũng chẳng ích lợi gì vì thực chất cờ đã HÒA từ sau khi Tướng Đỏ ăn Xe XANH (14. Tg6.1). Đấy là theo tôi, không biết có nhầm lẫn gì không. CHÀO.