PDA

View Full Version : [Anh Em Club] 2015 - Cúp Thăng Long Kỳ Đạo - Cúp Bạcbsx
31-05-2015, 03:03 AM
Tập hợp thông tin về đội Anh Em 2 tại cúp Bạc - Thăng Long Kỳ Đạo 2015

Lãnh đội: Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên:

1. Bùi Mạnh Hảo (C)

2. Phạm Văn Tiến (VC)

3. Triệu Thanh Tuấn

4. Nguyễn Duy Thái

5. Nguyễn Việt Tuấn

6. Đỗ Sỹ Đăng

7. Nguyễn Xuân Long

8. Phan Đức Quyền


Vòng 1: Anh Em 2 3-5 Tứ Phương Huynh Đệ

Nguyễn Trung Kiên (TPHD) 2 - 0 Đỗ Sỹ Đăng (AE2)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-1-bang-A-trang-13-14-giai-dong-doi-TLKD-phia-Bac-2015%3Fp%3D507832
www.dpxq.com


Phan Đức Quyền (AE2) 2 - 0 Nguyễn Đức Thành (TPHD)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7967636469471022262512021907001009197062171580815948815166651014656414646755627477575111252411712423746623227279556779781565604219130201134301616561646122327874324220424342304142447464476564848959616557536687534340304434413234323040324271415951
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-1-bang-A-trang-13-14-giai-dong-doi-TLKD-phia-Bac-2015/page14
www.dpxq.com


Nguyễn Tiến Dũng (TPHD) 1 - 1 Triệu Thanh Tuấn (AE2)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251002774770627967807019277282666570748979747967798286273560427967868535438525090812220838001017371014373162434743504138781454313325156947838446458485454454506746151433630304445423246564506046654050635322236463145478582353585453525453857565730214434414064464607064545251545170715161504063620618394818267354413253833041547342606252415061642645644445648384645684545644544450414443717343734152
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-1-bang-A-trang-13-14-giai-dong-doi-TLKD-phia-Bac-2015%3Fp%3D507828
www.dpxq.com


Nguyễn Duy Thái (AE2) 0 - 2 Bùi Sơn Tùng (TPHD)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
69471022262520421927636409087062666564650868656668666274666774556768304179675536170723246838003025243624898880813830413027158131882822147774241628261608070312150300404100081519262531394948143546453937080743447475444575354535251519091519090867463536465437270717727947692728484728245433415147487959484924441747444319155952153508383345364647485258353743232907231337271319072946474566382848384748
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-1-bang-A-trang-13-14-giai-dong-doi-TLKD-phia-Bac-2015%3Fp%3D507833
www.dpxq.com

Pandora
07-06-2015, 06:00 AM
Vòng 2: Anh Em 2 7-1 Kỳ Hữu 2


- Phan Đức Quyền ( AEM 2 ) 2-0 Mai Quý Lân ( KHU 2 )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
17570001192760427967015159481002091903046665515657376364191556666947646515656665476512226755706226255041553462747747805034227222897974552735021435432225290755476547252747295053374727267970415046452646707414264544535674545686495930414717460617102002105026385080
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-2-bang-B-trang-16-giai-dong-doi-TLKD-phia-Bac-2015%3Fp%3D507947
www.dpxq.com


- Nguyễn Anh Tú ( KHU 2 ) 0-2 Đỗ Sĩ Đăng ( AEM 2 )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774710227967636489797252262570627973204219273041736380822735003017151214090714343554627007374344544260424645343659485255666536663730413047443041694782626353646515126263124240305354665654747062441423247424562624446566674666564627634314175525271925294729264629474644424443131938131617272243443443644544644527233040868516182333181333311373472573794859455738575657394857583133797534377525335362745357252937397455573741303738553638583644483750415948442549592537
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-2-bang-B-trang-16-giai-dong-doi-TLKD-phia-Bac-2015%3Fp%3D507950
www.dpxq.com


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/05/31/16/11/3160379832_1507036392_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3160379832)

- Triệu Thanh Tuấn ( AEM 2 ) 2-0 Nguyễn Vũ Giáp ( KHU 2 )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
79872324175710221927708209190010191583847773808157476364730382740304204266651214656414641510221047433041046410224345816164842243898861698868696887687486687686747657748684444364456564524645727565694030274652644434757434748674466574664544664557456445443445263424
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-2-bang-B-trang-16-giai-dong-doi-TLKD-phia-Bac-2015%3Fp%3D507947
www.dpxq.com


- Nguyễn Mạnh Cường ( KHU 2 ) 1-1 Bùi Mạnh Hảo ( AEM 2 )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897923246665102219070304172722140908204208383041797314062728003038304130675572827370627047433041556370624344040528688286656486666947062746450506072806162807160607280616686727086454403044341626280726360715242515030816594825350311304034441624545366645352125263426042676224434442413245444362426250416263646663434050445483841123354523444546545352624465848543456272458572794959666959587971585971795958797158597179595879716544715148576964446364548555363747253738394851615352504063424152
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-2-bang-B-trang-16-giai-dong-doi-TLKD-phia-Bac-2015%3Fp%3D507950
www.dpxq.com

Pandora
07-06-2015, 06:03 AM
Vòng 3: Anh Em 2 3-5 Đông Anh- Phạm Quốc Hương ( DAN ) 2 - 0 Nguyễn Việt Tuấn ( AEM 2 )
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807026256364192710228988604288580001170712164645727609190131678831364777706088763666273566767767168619127646354786666987624107086070084846064766066667477073585123244544434447422042484241201211
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-3-trang-24-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015%3Fp%3D508287
www.dpxq.com- Phan Đức Quyền ( AEM 2 ) 0 - 2 Phạm Đắc Chí ( DAN )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7967636419077262694770828979807077751022172700100919204206051211752570796779110125221019071962221907010507152226272383847958827415342666341305352303666959483531034330415877697977566465564474554333656613217971330340300306313821025547485747280210388849597151445241521022304006665241574888872234875766565727567627295958422476732919734341524857191858591816464528363948168659498485344250414223405045443628493986262304413204122442432326364434281623268575343352413938515448597565262154592111591911161912
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-3-trang-24-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015/page24
www.dpxq.com


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/06/06/09/48/3161921258_1650808401_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3161921258)


- Lưu Mạnh Hà ( DAn ) 1 - 1 Đỗ Sĩ Đăng ( AEM 2 )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747102279676364897972527971304117372042192700305948121171727082091911211911212037312000262580707270827046457062454443446746525347445343463443332715000615233010112122432524333224143233694706861413868444848384231533323453101353614030152332222344131444561434211143243121243656372223111323221323223223033424211124340300303100013130010030310001313001003031
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-3-trang-24-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015%3Fp%3D508285
www.dpxq.com- Triệu Thanh Tuấn ( AEM 2 ) 2 - 0 Nguyễn Văn Vịnh ( DAN )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7737636426257062192780707967728227351002171323242524707535432042436212621343304129470030394862664345827206057574092930356987747686856656675564655543353643647271645271515244515489694224696536346564344464544443545343454645
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-3-trang-24-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015%3Fp%3D508285
www.dpxq.com

Pandora
07-06-2015, 12:21 PM
Cơ hội bị loại từ vòng gửi xe đang hiển hiệnTTTT Vòng 4 Bảng A : Kỳ Anh 2-0 Anh Em 2 : ( HSP 6-2 )

- Đàm Minh Tuấn ( KAN ) 2-0 Nguyễn Việt Tuấn ( AEM 2 )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279676364262580701927102217151211666511616564616467550010091910141918604289882324252414242735504118287275282442248828204255437515436270736254223447071512694712020737022228682232373432356454
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-4-trang-28-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015%3Fp%3D508370
www.dpxq.com


- Phan Đức Quyền ( AEM 2 ) 0-2 Phí Mạnh Cường ( KAN )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807066652324190710220908030408587282898870745851304188382042383100303111120247576364575364655363627069476566636582526748303848697082594838181715223015147470113118142625242547256667254767680726141131337079495968695958797858577876
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-4-trang-28-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015%3Fp%3D508370
www.dpxq.com


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/06/07/15/27/3162283129_65048987_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3162283129)

- Ngô Văn Khánh ( KAN ) 1-1 Đỗ Sĩ Đăng ( AEM 2 )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
192723246665102277476042796770510908000108582214171272128979808179741426745426472947013158558171553512193948313527355132543471313433304167553111556319094939426063551119393819155543242547250969254715183837696748572042435567685534683834533835333518135332413235325041323613173738174759484727464527254544256536336566060566863303
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-4-trang-28-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015%3Fp%3D508370
www.dpxq.com


- Triệu Thanh Tuấn ( AEM 2 ) 1-1 Phí Trọng Hiếu ( KAN )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-4-trang-28-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015/page28
www.dpxq.com

taotung
07-06-2015, 01:37 PM
Thể thức loại như thế nào ẩy nhỉ anh Hùng, em lười tìm thông tin quá :binglaklu

Pandora
07-06-2015, 05:29 PM
Lấy 3 hạng đầu của bảng đi tiếp vào cúp Vàng. Giờ tình hình khó vì Đông Anh có bổ sung bàn tướng, lực lượng của họ ổn. TPHĐ đều hơn. Kỳ Anh cũng đánh tốt. Khó phết vì các đối thủ trực tiếp AE2 đang toàn thua.

Pandora
23-06-2015, 04:29 AM
Vòng 5, vẫn trôiTTTT vòng 5 bảng A : Hà Thành 1-1 Anh Em 2 : ( HSP 4-4 )

- Phan Đức Quyền ( AEM 2 ) 2-0 Bùi Đình Quang ( HTH )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780701927102289792324666572764645304117132042136300300919121459483036274636264544434446546243474322431914262963034322141229256947254512224547797670760343403043477656656456062212
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-trang-30-31-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015%3Fp%3D508634%26posted%3D1
www.dpxq.com


- Tô Xuân Thiết ( HTH ) 2-0 Triệu Thanh Tuấn ( AEM 2 )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262572327987706289798384774763641927121317100010091960427975504119148050273532333948101229071232252423241413030435436254473732027555040506053336375754625750624313434150
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-trang-30-31-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015%3Fp%3D508633
www.dpxq.com


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/06/13/10/08/3163871570_1131046333_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3163871570)

- Phạm Văn Tiến ( AEM 2 ) vs Đinh Quang Vinh ( HTH )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897910222625636479737282736382811927304117070010091981616353627453637462635362741913646553511211071711171310221047176166694774552715100246457077674666695948777646655563515369668685666817076382070343444544766615238261533368882311888948576616333116133130413011324041321360424454413113018939012002210301
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-trang-30-31-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015%3Fp%3D508633
www.dpxq.com


- Trần Khắc Phong ( HTH ) 2-0 Nguyễn Xuân Long ( AEM 2 )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262512221747706219277282798780708979100209193041777363647363604279706270474370624303001019100210273582863554100229478384060584856665646547656270654770820504232463682425034340305433252668382232331430400403022338282636282082742000745503135543132343352322323422214224142234322131
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-trang-30-31-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015%3Fp%3D508642
www.dpxq.com

Pandora
23-06-2015, 04:31 AM
Vòng 6, liệu TPHĐ có phải quá mạnh so với AE2?TTTT vòng 6 bảng A : Anh Em 2 0-2 Tứ Phương Huynh Đệ : ( HSP 2-6 )

- Phan Đức Quyền ( AEM 2 ) 2-0 Nguyễn Tường Long ( TPHD )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807017371022897963641927001009193041262520427973121627351666191022106987102235237282230282817371413071706270372722340221813147435041434440502133706225243426271741321710304133123111242326141000646587656274464566161224422444147466454466455948166614138384232224426746452446256676443476756547
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-6-bang-A-trang-34-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015/page34
www.dpxq.com


- Nguyễn Trung Kiên ( TPHD ) 2-0 Đỗ Sĩ Đăng ( AEM 2 )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
666572621747204259481022192770827757807079670010262512168685707467551626554362526564747564545257485722434743304169477555544455578959575949590304091910192719636444544030190726160728161543451545464582612816617345447385443485665444664534334526160426180423180623350618252418262423838423228485222185753948757633437666435326455363665663626465626165666151456435544224443424025433644351415041334160423433304021314364416264523343426031214030625452445473446343536355735455345352341354331321332130312102
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-6-bang-A-trang-34-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015/page34
www.dpxq.com


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/06/14/15/35/3164233979_692401418_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3164233979)

- Nguyễn Việt Tuấn ( AEM 2 ) 0-2 Bùi Sơn Tùng ( TPHD )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-6-bang-A-trang-34-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015/page34
www.dpxq.com


- Nguyễn Tiến Dũng ( TPHD ) 2-0 Bùi Mạnh Hảo ( AEM 2 )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
79676364262570621927625417071252091910227787204289797262694754668788664707476267273530413543003088088081432252220803222547073000030181820121000621258252797652552528413019100605767767695948551510150515070030417773232428381505000305353837838473134132131040411011414003434220111069891020404120214140212435752464757948596082646240414948
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-6-bang-A-trang-34-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015/page34
www.dpxq.com

Pandora
23-06-2015, 04:32 AM
Vòng 7, hiện tượng lạTTTT vòng 7 bảng A : Anh Em 2 0-2 Kỳ Hữu 2 : ( HSP 0-8 )

- Phan Đức Quyền ( AEM 2 ) 0-2 Võ Hồng Sơn ( KHU 2 )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774710227967808189798131171531341525342419070010091970821913725247272042251524341512343767483041272322301211301123251030482711321343322443443735594803046947525379595313445413175453301059541016545535385554162625652627535140306560303154552747495947465553383660802445531336161316461680813130818030318081313081808270517116662947452671703031808141527071313081805041717030318081413270713130472966695958264571703031707131307170303181614264485769685859455770405778594968694948178748387857
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-7-trang-36-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015/page37
www.dpxq.com


- Mai Quý Lân ( KHU 2 ) 2 - 0 Phạm Văn Tiến ( AEM 2 )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-7-trang-36-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015/page37
www.dpxq.com


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/06/20/10/00/3165788230_1397371021_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3165788230)

- ( Bỏ cuộc ) 0-2 Nguyễn Vũ Giáp ( KHU 2 )
- Nguyễn Mạnh Cường ( KHU 2 ) 2-0 ( Bỏ cuộc )

Pandora
23-06-2015, 04:44 AM
Vòng 8, hãy chơi vì niềm vuiVòng 8 Bảng A: Đông Anh 2 - 0 Anh Em 2 (HSP 5 - 3)

Phạm Quốc Hương ( DAN ) 2 -0 Bùi Mạnh Hảo ( AEM 2 )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
192723246665102279677062171322341363204209191232191330411333342677760010898810178828261433130304675572741310413055361719280819293648744469471422101744474829471729178070766670770838504166677774271524251725742438352234354534264555264759483238150347684959247448374224636062545958688703248779676941522443304165647478585954425558
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-8-trang-39-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015%3Fp%3D509295%26posted%3D1
www.dpxq.com


Triệu Thanh Tuấn ( AEM 2 ) 2 - 0 Phạm Đắc Chí ( DAN )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-8-trang-39-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015%3Fp%3D509295%26posted%3D1
www.dpxq.com


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/06/21/15/32/3166141677_404374436_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3166141677)

Nguyễn Văn Vịnh ( DAN ) 1 -1 Đỗ Sĩ Đăng ( AEM 2 )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
174710221927706209190010666523241913204279672234131572766775762629072425152512328988838446452646274634462526466526666364776780706765707565623262474330416664754564624543
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-8-trang-39-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015%3Fp%3D509295%26posted%3D1
www.dpxq.com


Phan Đức Quyền ( AEM 2 ) 0 -2 Đỗ Văn Quý ( DAN )

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774710227967708289798070173700101927120226251016091916262907636419132042132302012333016167483041797372527370827047432243334370623757625457524152436361416303422003004142002040412021414021204041202454352719264619383556
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91577-TTTT-vong-8-trang-39-Giai-dong-doi-khu-vuc-phia-Bac-Thang-Long-Ky-Dao-2015%3Fp%3D509295%26posted%3D1
www.dpxq.com

Pandora
23-06-2015, 04:46 AM
Kết quả đây


Bảng xếp hạng sau vòng 8 đây:

http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2015/06/22/00/37/3166242166_1802999747.jpg

Tình hình là thứ hạng của cả 2 bảng đều nhảy nhót liên hồi, hứa hẹn 2 vòng cuối cùng rất hấp dẫn trong cuộc đua tới các vị trí cúp bạc năm nay!!!

reporter
18-09-2015, 11:51 AM
Chiều mai, ANH EM 1 đối đầu với ĐÔNG ANH ở trận lượt về.

Sáng CN, chúng ta sẽ có trận đấu với ứng cử viên vô địch Kỳ Hữu 1.

Chúc các tuyển thủ thi đấu tốt!:win

FGYan
18-09-2015, 03:24 PM
Anh Bình post sang topic cup Bạc rồi!

reporter
18-09-2015, 04:46 PM
Anh Bình post sang topic cup Bạc rồi!

Ớ, mắt mũi kèm nhèm quá... Hihi.