PDA

View Full Version : 3 tuổi đánh trống bài "I hate myself for loving you"6789
17-09-2011, 06:09 PM
d0ONLzFWYe4

nhachoaloiviet
17-09-2011, 07:18 PM
Chú bé này tài năng không dưới Tommy Lee hic. Bi h xuất hiện nhiều nhân tài quá!

vodich
17-09-2011, 10:17 PM
thằng nhóc khá thật!

hung vi
18-09-2011, 12:24 AM
Hay quá, đúng là Thiên Tài ko đợi tuổi