PDA

View Full Version : VÔ ĐỀtrongky
04-08-2009, 12:12 PM
Một trời xa mưa tan tan gió
Ghềng Ráng sóng xô biển nhạt nhoà
Bên Em muốn níu thời gian lại
Thế mà....thấm thoắt sáu năm qua..

quai_nhan
04-08-2009, 01:22 PM
Ku này bị thất tình rồi[-X

chieunguyen
04-08-2009, 01:58 PM
trung_cadan có vẻ yêu thơ,đáng quý!không như thằng ku sonomi bên gamevietnam thằng đó ghét thơ,ai có thơ nó nhắc nhở,sau thù vặt,viết bài nhiều không vừa ý nó,nó quay ra kê kích,nói đểu ngay.BoongGoong cũng dính chưởng bên đó,rõ là tích cực mà vẫn bị nó nhuc mạ,khổ thân thằng em! nhưng vẫn chịu khó pot bài bên đó,dùng khổ nhục kế hả?chẳng cần vậy nữa đâu,bởi vì thanglongkydao nổi tiêng lắm rồi! bên gamevietnam bây giờ vắng teo mọi người qua hết bên này,đông vui hơn,được tôn trọng hơn,nhiều cái hơn!!!