PDA

View Full Version : Giao hữu cờ tướng 2 CLB Ninh Bình vs Đông Anh !!!dinhhoang_208
26-07-2015, 03:36 AM
Ngày hôm qua 25/7, clb cờ tướng Ninh Bình đã mời clb Đông Anh đến thành phố Ninh Bình giao hữu cờ tướng giữa 2 clb. Sau đây, admin trung_cadan và mod đẹp zai dinhhoang_208 xin gửi 1 hình ảnh trong chuyến giao hữu tới các bạn!!!Hình ảnh nơi thi đấu giao hữu sáng 26/7 The Reed Hotel

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/26/3174619641_598101127_574_574.jpg

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/26/3174619670_1478052962_574_574.jpg

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/26/3174619681_33608939_574_574.jpg

Các anh em CLB Ninh Bình

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/26/3174619728_1668529344_574_574.jpg

Hình ảnh thi đấu

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/27/3174619763_1648036986_574_574.jpg

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/27/3174619776_1541917782_574_574.jpg

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/27/3174619791_891078581_574_574.jpg

Kết quả ván thứ nhất

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/27/3174619800_341390652_574_574.jpg

dinhhoang_208
26-07-2015, 04:04 AM
Hình ảnh giao lưu tối 25/7

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/51/3174627390_914466913_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/50/3174627151_494289382_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/50/3174627164_121110883_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/50/3174627238_1770482627_574_574.jpg

Bàn cờ rất đẹp

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/50/3174627219_1136118669_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/50/3174627238_1770482627_574_574.jpg

Kết quả ván thứ 1:

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/50/3174627279_2064571466_574_574.jpg

Kết quả ván thứ 2:

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/50/3174627349_1446466128_574_574.jpg

Kết quả ván thứ 3:

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/51/3174627371_1596635985_574_574.jpg

Kỳ thủ CLB Ninh Bình

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/50/3174627177_865241789_574_574.jpg

Kỳ thủ CLB Đông Anh

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/50/3174627177_865241789_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/50/3174627177_865241789_574_574.jpg

Chủ tịch CLB Ninh Bình

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/50/3174627177_865241789_574_574.jpg

Từ các bạn trẻ

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/50/3174627340_1369216756_574_574.jpg

Cho tới người cao tuổi

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/09/50/3174627325_175765345_574_574.jpg

dinhhoang_208
26-07-2015, 04:21 AM
Hình ảnh khu du lịch sinh thái nằm trong Quần thể di sản thế giới Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/10/08/3174632588_1784279906_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3174632588)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/10/08/3174632626_1453909058_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/10/08/3174632640_1187986741_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/10/08/3174632663_301357604_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/10/08/3174632676_1764332537_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/10/08/3174632691_187742540_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/10/08/3174632706_1985771013_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/10/08/3174632876_1525859392_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/10/08/3174632745_1790192230_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/10/08/3174632706_1985771013_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/10/08/3174632829_2052772054_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/10/08/3174632857_1597325639_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/10/08/3174632899_549029084_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/07/26/10/09/3174632939_836557168_574_574.jpg