PDA

View Full Version : Công đài lần 12 Ngõ Xưa cafe (25/07/2015)lamtaydai123
28-07-2015, 02:02 AM
https://www.youtube.com/watch?v=wQDn1Dz5-7U

lamtaydai123
28-07-2015, 04:32 PM
Mình nhìn nhận trận đấu khá là ngang tài, ngang sức...