PDA

View Full Version : ( HCT-VN ) Chuyên Đề Tiên Nhân Chỉ Lộngocanh87th
04-08-2015, 12:57 AM
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/08/04/06/47/3176636735_1265939416_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/ngocanh8787th/3176636735)


Tiên nhân chỉ lộ được nổi lên như là một thế cờ tướng khai cuộc chứa nhiều biến ảo nhất trong các thế cờ tướng khai cuộc. Đồng thời, sự biến ảo, tiềm ẩn nhiều điều kì bí cũng đến từ chính cái tên của thế cờ “Tiên nhân chỉ lộ”. Chúng ta hãy cùng xem xét tới thế cờ này nhé.

ngocanh87th
04-08-2015, 01:00 AM
“Tiên nhân chỉ lộ” là gì?

Đây là thế cờ tướng khai cuộc mà nước đi đầu tiên của bên đi tiên là đưa Tốt tại lộ 3 hoặc Tốt tại lộ 7 lên một nước. Trước kia người ta hay gọi thế cờ này là Tiến Binh cục. Thế nhưng, cái tên “Tiên nhân chỉ lộ” từ đâu mà có?

Chuyện kể rằng, người ta vốn thấy bàn cờ với 5 quân Tốt ở trên như một bàn tay với 5 ngón tay. Nay nước đầu tiên đưa một quân Tốt lên cũng như một ngón tay đang chỉ thẳng sang thế trận của đối phương. Thế cờ ấy mang lại rất nhiều thành công vang dội cho các kỳ thủ nên các danh thủ đã ví nó như là tay của một vị tiên đang chỉ thẳng đến thắng lợi. Và từ đó cái tên “Tiên nhân chỉ lộ” ra đời.

Sự biến ảo của thế cờ tướng “Tiên nhân chỉ lộ”.

Dễ thấy khi nhìn vào thế cờ này, chúng ta có thể nghĩ rằng đây là một thế cờ khai cuộc quá thụ động, để cho đối thủ bên Hậu chiếm được Tiên, có được quyền chủ động triển khai các thế khai cuộc rất mạnh khác như Pháo đầu, hoặc lên Mã,....

Thế nhưng, các danh thủ cờ tướng sau nhiều năm rèn luyện, đúc kết rút ra kinh nghiệm qua hàng ngàn ván đấu, đã đưa ra một nhận xét rằng: Thế cờ này - “Tiên nhân chỉ lộ” là một thế cờ có rất ưu điểm và mặt mạnh tiềm ẩn không ngờ. Bởi thế trận khai cuộc này đầy biến hóa, tưởng nhu mà lại cương, tưởng cương hóa là nhu, khiến cho đối phương bối rồi khi chống đỡ.

Ví dụ như “Tân Đông Bắc Hổ” Triệu Quốc Vinh một ngôi sao rực sáng trên kỳ đàn Trung Hoa, rất sở trường kiểu nước đi này. Mỗi lần gặp phải các đối thủ kình địch khác, ông thường sử dụng lối đánh này và cũng đã mang về rất nhiều chiến thắng vang dội.

Tuy nhiên, thế cờ tướng khai cuộc này chỉ khuyên dùng cho các danh thủ cờ tướng bởi nếu là người mới chơi, còn chưa vững các thế cờ thì mất đi nước Tiên là một tổn thất rất to lớn khó lòng gượng lại được.

“Tiên nhân chỉ lộ” là một trong những sáng tạo của giai đoạn cờ tướng ở thế kỷ 20. Và đến nay vẫn được nghiên cứu và phát triển thêm, nhằm luôn giữ vững và khẳng định vai trò một thế cờ tướng khai cuộc biến ảo và tinh vi nhất.

Sưu Tầm : Nguyễn Tuấn Anh - bài viết đang trong quá trình hoàn thiện , mong các bạn yêu cờ chú ý theo dõi..

ngocanh87th
04-08-2015, 11:59 PM
TIÊN NHÂN CHỈ LỘ VS LIỄM PHÁO
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/08/05/05/54/3176856833_373079840_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/ngocanh8787th/3176856833)

Gồm Các Chương
I- Chương 1 : Tiên pháo đầu đối bên hậu lên mã trái
Gồm 3 cục chính
1. Đen lên Mã Trái
2.Đen thoái Pháo Lộ 3
3.Đen ra xe trái

II- Chương 2 : Đen Phi Tượng Phải
Gồm Các Tiết
A-Tiết 1 : Tiên Dùng Pháo Bắt Chốt Đầu
Gồm 2 cục chính :
1. Đen lên Mã quỳ
2. Đen lên Mã trái chèn Pháo


B-Tiết 2
Pháo đầu đối Phi Tượng
Gồm các cục chính :
1. Đen lên Mã quỳ
2. Cục 2 Đen Hoành Xe Trái
3. Cục 3 Xe Đen Kị Hà Giữ Chốt
4. Cục 4 - Đỏ Tiến Xe Ép Mã

C- Tiết 3 - Đỏ Lên Sĩ
Gồm các cục chính :
1.Cục 1 - Đen Tiến Tốt 7
2. Cục 2 - Tiên Đi Lưỡng Đầu Xà


D-Tiết 4 - Đen Hoành Xe Trái
Gồm các cục chính :
1.Cục 1 - Tiên Dùng Pháo Bắt Chốt Đầu
2.Cục 2 - Hậu Hậu Hoành Xe Chiếm Lộ 2


IV- Chương 4 - Thuận Pháo
Gồm các cục chính
1.Cục 1 - Tiên Chơi Thiên Mã Hành Không
2
3.

ngocanh87th
05-08-2015, 12:15 AM
Chương 1 : Tiên pháo đầu đối bên hậu lên mã trái

Gồm 3 cục chính
1. Đen lên Mã Trái
2.Đen thoái Pháo Lộ 3
3.Đen ra xe trái

Cục 1 - Đen lên mã trái


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277477062796780818979811119277282091920421713232479751031674863642524222748270020191482866665868465642024142484246463111363622444
0020252422274827202427356364
||||NẾU ĐÊN ĐÂY ĐEN CHỌN X1-3 THÌ ƯU HƠN CHÚT
646575658684242331231343624347431424
||||||ĐẾN ĐÂY NẾU ĐEN C7.1 \u003F\u003F\u003F VỀ SAU SẼ KÉM THẾ
6562234414174425
23248979242519078070797522217525102225157282473770743948742429476364171622341636345315355041060503043606001006046042
||BIẾN 2 - ĐEN C3.1
||||||THẾ TRẬN PHỨC TẠP
||||||||ĐEN GIỮ PHÁO LÀ CHÍNH XÁC
1002171222290929721229251232666500100726
||||||NẾU ĐEN M2.1 THÌ MẤT THẾ
6364897980707975204219277282757062702735706209192225354362434743304146451022174700304544303619132324
||||BIẾN 3 : ĐEN C7.1
||||||CÂN BẰNG
232427152225290725266665
||||||||ĐẾN ĐÂY NẾU ĐEN C3.1 SẼ LÉP
PHƯƠNG ÁN 1 : ĐEN X9.1
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92382-Chuyen-De-Tien-Nhan-Chi-Lo%3Fp%3D513545
www.dpxq.com

ngocanh87th
10-08-2015, 10:20 AM
Cục 2 - Đen Thoái Pháo Lộ 3


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222774770627967232489792425190780707975222117110002752502222522722247172212090860420838707438321216694774246665504132361613
||||Mã bên đen bị chẹt , các quân bên cánh phải bên đen khó phát huy nên Tiên ưu hơn
0919022247272535272122217535728266657074294760421112102219296364||||BIẾN 2 : TIÊN CHỌN X9-8||||||CÂN BẰNG||||BIẾN 1 : ĐỎ X2-7
0001091921293948292767887071111310021929271729250111136360420605727425157484151171118876||||BIẾN 3: ĐEN X1.1||||||TIÊN LINH HOẠT HƠN
72827571017147276042131217188867711112621117||||||ĐẾN ĐÂY NẾU ĐEN P8-9 THÌ TIÊN VẨN CHỦ ĐỘNG HƠN||||||||TIÊN CHỦ ĐỘNG
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/editpost.php%3Fdo%3Dupdatepost%26p%3D513987
www.dpxq.com

ngocanh87th
11-08-2015, 02:42 PM
Cục 3 - Đen ra xe trái

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277477062796780701927232427352425355420421712103154627080897931127972252609191224191380811323223247432443234381614363
||||TIÊN HƠN QUÂN , ƯU THẾ
72822735204266657074897974341715100247373414091903046947304125241424152502143727221225151402152524141914021435230030||||||ĐEN CHỌN P8-9||||ĐEN NHỈNH HƠN CHÚT
241419140214252214227972||||ĐẾN ĐÂY NẾU ĐEN KO M1.2 MÀ ĐI X3-2 THÌ SẼ CHẾT QUÂN
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/editpost.php%3Fdo%3Dupdatepost%26p%3D514102
www.dpxq.com

ngocanh87th
17-08-2015, 02:45 PM
Chương 2 : Đen Phi Tượng Phải

Tiết 1 : Tiên Dùng Pháo Bắt Chốt Đầu

Gồm 2 cục chính :
1. Đen lên Mã quỳ
2. Đen lên Mã trái chèn Pháo

Cục 1: Đen Lên Mã Qùy

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277472042474330412947103143440010193880810919815179675153666553338988101446453335170714193819354544747082883831123834
10164474708274761614170714193819
||||||||ĐẾN ĐÂY NẾU ĐEN X2.6 THÌ TIÊN ƯU HƠN
6364796710144645727525241424384670828988646588387545383124446665441417078384313545443533
||PHƯƠNG ÁN 2 : ĐEN C7.1
||||ĐỎ VẨN GIỮ TIÊN
67467082252414243857
||||NGOÀI RA NƯỚC 10 , TIÊN CÒN PHƯƠNG ÁN SAU
09198384898880837967706217148333464533341413625438467262881810123948626606052220181434141914201014341213343113194839
||||||PHƯƠNG ÁN 3 : ĐỎ X9-8
||||||||GIẰNG CO
17137062898880707987727646457606384662544627060988081013080913190919707566656465191131431113
||||||||PHƯƠNG ÁN 4 : TIÊN PHI PHÁO QUÁ HÀ
||||||||CÂN BẰNG
PHƯƠNG ÁN 1 : ĐEN X9.1
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/editpost.php%3Fdo%3Dupdatepost%26p%3D514524
www.dpxq.com

ngocanh87th
18-08-2015, 02:34 PM
Cục 2 : Đen lên Mã trái chèn pháo

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277472042474330412947706243448070796772821938103109190010898870761707101938197666881822121938636438266465443465553436555625246274
||||||PHƯƠNG ÁN 1 : ĐEN P8-9
103119380010091910144645624389797278666563646746787525241424171164651121707219104130212030411011243420004152
||||PHƯƠNG ÁN 2 : ĐEN M2.4
||TIÊN ƯU THẾ
43647975
||||||||MÃ ĐEN BỊ KẸT
7545191041302120304120503110507041504442
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/editpost.php%3Fdo%3Dupdatepost%26p%3D514595
www.dpxq.com

ngocanh87th
18-08-2015, 03:08 PM
Tiết 2
Pháo đầu đối Phi Tượng


Cục 1 : Đen Lên Mã Qùy

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277472042796723248979242519071031797531234743304129472535091970624353728217128070757062701913234446453545134300101242604243441017444517074542
1727233527227222
||NẾU TỚI ĐÂY TIÊN CHỌN : P8-7 \u003F\u003F\u003F
||||ĐEN PHẢN TIÊN
12022227
||||||TỚI ĐÂY NẾU TIÊN KHÔNG CHẤP NHẬ PHẾ PHÁO MÀ ĐI P8-9 THÌ HẬU PHẢN TIÊN
091930411737312347432515294770624353807079740030394863647464303364637273
||PHƯƠNG ÁN 2 : TIÊN X9-8
||||ĐEN ƯU THẾ
||PHƯƠNG ÁN 1 : TIÊN X2.4
708239488070797531234743726275708270191323354345
||||||ĐÉN HÌNH NÀY NẾU ĐEN KHÔNG M4.3 MÀ M8.9 THÌ SẼ BỊ LÉP
||||ĐEN LÉP
175763640919003019132335434580812947815145555161394870825525726225260304868561516665
||||PHƯƠN ÁN 3 : TIÊN P8-4
||||||TIÊN GIỮ ƯU THẾ
||TIẾN XE TRÓC MÃ LÀ NC TÍCH CỰC CỦA BÊN TIÊN
2947706243036254
||||NẾU KO TIẾN XE TRÓC MÃ MÀ TIÊN T7.5 , ĐEN SẼ LIN HOẠT HƠN
||||||ĐEN CÓ CẶP MÃ NHỊ LINH HOẠT
0030294780813948815143836364091951561913233547255666836364657572227263666566677970824645
||||PHƯƠNG ÁN 4 : ĐEN X1-4
||ĐEN X6.5 LÀ CHÍNH XÁC .
7082191323358353
||||||NẾU ĐEN M8.9 THÌ BỊ KÍCH XE NÊN LÉP
7062435372820919636429470030191323353948807075706270464582625755646547656266674625264625
||PHƯƠNG ÁN 5 : ĐEN M8.7 CHÈN PHÁO
||||TIÊN ƯU
17113123474325152947706243458070797300303948303366657282737062700605221219291505
||PHƯƠNG ÁN 6 : TIÊN PHI PHÁO P8.6
ĐEN ƯU
797400303948727366656364746473436414707414123032060515051110PHƯƠNG ÁN 7 : TIÊN X2.5||||TIÊN ƯU THẾ
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92382-HCT-VN-Chuyen-De-Tien-Nhan-Chi-Lo
www.dpxq.com

ngocanh87th
20-10-2015, 05:08 PM
Cục 2 Đen Hoành Xe Trái ( Tiết Pháo Đầu vs Phi Tượng Cuộc )www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222774720427967232489792425190780814743304117471031091931434743815146455154694725351915003059488384666570827976827476163536
43457082
||TỚI ĐÂY NẾU TIÊN P5/2 THÌ ĐEN M8.9 , ĐEN ƯU
79758131752531330605030407150405171000100905636466656465256570620504727147171020694722325948716165555041
||||PHƯƠNG ÁN 2 : TIÊN X2.4 \u0027\u0027bình cờ\u0027\u0027
PHƯƠNG ÁN 1 : TIÊN P5.4 \u0027\u0027 đen phản tiên \u0027\u0027
||||||BÌNH CỜ
39481031173731232545001045433343474330410919101907196364
||MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN KHÁC CỦA BÊN TIÊN VỀ SAU VẨN BÌNH ỔN
0919813139483041797531337525636417371002373900101910021047373313060570622947222066656465256562743929||PHƯƠNG ÁN 3 : TIÊN X8-9||TIÊN DỄ ĐI
10311737312325753335666523150605001007151015191535154743||||||ĐẾN ĐÂY NẾU ĐEN M2.4 \u0027\u0027sẽ lép do đỏ nhiều chốt hơn \u0027\u0027
636475257062173722240726242625263135464535452656102256537278537378681916001016262234263634553656||||PHƯƠNG ÁN 4 : ĐEN C7.1 \u0027\u0027tiên ưu \u0027\u0027||||||TIÊN ƯU
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92382-HCT-VN-Chuyen-De-Tien-Nhan-Chi-Lo
www.dpxq.com

ngocanh87th
09-11-2015, 02:16 PM
Cục 3 Xe Đen Kị Hà Giữ Chốt

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262512227747204279672324897924251907808109198131394831354743304117371002438370826947001019100210830310020305353479750223472582747545
đen đổi xe ổn định thế cờ
25157974001007260304264515161918
nếu đen chọn c3-2 \u003F\u003F\u003F
Hai bên giằng co
||bên đỏ nhiều chốt , còn bên đen lại chiếm ưu thế
||||PHƯƠNG ÁN 1 : TIÊN P8-6 . \u0027\u0027hai bên giằng co\u0027\u0027
17571031438370822947001019103110666572628385353679761031852531436788432425226222||||ĐỎ NHIỀU CHỐT NHƯNG ĐEN CÓ THẾ NÊN 2 BÊN GIẰNG COPHƯƠNG ÁN 2 : TIÊN P8-4 \u0027\u0027 ĐỎ NHIỀU CHỐT NHƯNG ĐEN CÓ THẾ NÊN 2 BÊN GIẰNG CO||\u0027\u0027
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92382-HCT-VN-Chuyen-De-Tien-Nhan-Chi-Lo%3Fp%3D522122
www.dpxq.com

ngocanh87th
09-11-2015, 02:38 PM
Cục 4 - Đỏ Tiến Xe Ép Mã

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262512227747204279672324897924251907808109198131394831351737304119118384
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92382
www.dpxq.com

ngocanh87th
09-11-2015, 02:52 PM
Phướng Án 1

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222774720427967232489792425190780810919813139483135173730411911838447437082294703044313353111121002131931347975827475453424
ĐEN PHẢN TIÊN
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92382
www.dpxq.com

ngocanh87th
09-11-2015, 03:09 PM
Phương Án 2

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277472042796723248979242519078081091981313948313517373041191183847974636474737082734372624313103137316465
ĐEN TUY ÍT QUÂN NHƯNG CÓ 2 CHỐT QUA SÔNG
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92382
www.dpxq.com

ngocanh87th
09-11-2015, 03:40 PM
Phương Án 3

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277472042796723248979242519078081091981313948313517373041191183844743708269470304666572627976626111122224765610313731613112130020
BÌNH CỜ
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92382
www.dpxq.com

ngocanh87th
09-11-2015, 03:45 PM
Phương Án 4

[
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277472042796723248979242519078081091981313948313517373041191183844743708229470304666535311113313479768274765610024645001013100210
103137313431464531345646NẾU ĐEN CHỌN M2.4 \u003F\u003F\u003FĐỎ ƯU
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92382
www.dpxq.com

ngocanh87th
09-11-2015, 03:48 PM
Tiết 3 - Đỏ Lên Sĩ

Cục 1 - Đen Tiến Tốt 7

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222774720423948
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92382
www.dpxq.com


Cục 2 - Tiên Đi Lưỡng Đầu Xà

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277472042394870626665807079677282173710021927001027353041
103119272324||CỤC 2
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/editpost.php%3Fdo%3Dupdatepost%26p%3D522132
www.dpxq.com

ngocanh87th
14-12-2015, 10:37 PM
Tiết 4 - Đen Hoành Xe Trái
Cục 1 - Tiên Dùng Pháo Bắt Chốt Đầu

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277472042796780814743304189791031174731434743
||Phương Án 1
294710314344001019388151091963648988||PHƯƠNG ÁN 2 : T7.5
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92382
www.dpxq.com


Cục 2 - Hậu Tiến Chốt 3

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222774720427967808119272324252422278979818217154743504115051002797370624344636409072726075726665751030444040020050220240405
||||||PHƯƠNG ÁN 1
276717678182091910028685706285847270191230416665||||||||PHƯƠNG ÁN 2 : P3-7
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92382
www.dpxq.com


Cục 2 - Hậu Hậu Hoành Xe Chiếm Lộ 2


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222774720427967808119278111897910311707708227358384473703043948
||||||||PHƯƠNG ÁN 1 . C9.1
0001473783843948304137391117694772527975221235541215757252530908151006055473||||PHƯƠNG ÁN 2 - X1.1
304147378384694711147973||PHƯƠNG ÁN 3 - S4.5
3731827479691434
897981111927103117073041273570820737000139481115354331434743838429470131666531347973725243451516||||BIẾN KHÁC
11187975838447577252294701110939220257560200868584857585
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92382
www.dpxq.com

ngocanh87th
14-12-2015, 11:20 PM
Chương 4 - Thuận Pháo
Cục 1 - Tiên Chơi Thiên Mã Hành Không

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262512227747724219277062796723242735242535438070898850418838624347431002383300101747707646451014674625264544766639484050
||||phương án 1 - đen X9-8
885862434743222109191022174722434743||||NẾU ĐỎ ĐI X1-4 \u003F\u003F\u003F||||ĐỎ ƯU||ĐEN ƯU
808189798131797531334362226275254247294720426665103139480010173731520929636465645264||||PHƯƠNG ÁN 2 -X9.1
||||ĐỎ ĐƯA XE TUẦN HÀ BÌNH ỔN
1712624312426042474330414383313479703484838010026947||||||||NẾU ĐẾN ĐÂY ĐỎ CHƠI P8.5 \u003F\u003F||||ĐỎ ƯU||||ĐÊN P5.5 LÀ CHÍNH XÁC
102217272243091920023041||||||NẾU ĐEN M2.3 \u003F||||ĐỎ ƯU
62434743504189791002174700102907101609080223085823355853222343444243535123215153||||||||PHƯƠNG ÁN 3 . ĐEN M7.5
7974022374348070090823354737163639487078||||||||ĐẾN ĐÂY NẾU ĐỎ CHỌN X2.5 \u003F||||ĐEN PHẢN TIÊN||||ĐỐI CÔNG
504189792526091922321711263659483646674642464362604262438050191646441614||||||||PHƯƠNG ÁN 4 - ĐEN S6.5||||||LÊN SĨ ỔN ĐỊNH
43243637243241324742604219136364136300011113||||||NẾU ĐỎ CHỌN, M5/7||||||||ĐỎ VẨN LINH HOẠT||||TIÊN ƯU
2526091926271715273743245041474260421545222389791002797280606665030429473747||||||||PHƯƠNG ÁN 5 . ĐEN C3.1||||ĐEN LÊN SĨ CỦNG CỐ TRUNG LỘ
80811545504147572223897981513948||||NẾU ĐẾN ĐÂY ĐEN CHỌN X9.1 \u003F\u003F\u003F||ĐỎ PHỤC TIẾN XE TRÓC MÃ ĐEN||||ĐEN CHƠI ĐƯỢC
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92382
www.dpxq.comwww_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277472042796723242907242507257062173710311927312309193041897980707975003039487274191222202715303575653565666523354757745446457076575535271527202712104220254754245557760637312726677541307563263631012404010406041020364649390434483746665767
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/editpost.php%3Fdo%3Dupdatepost%26p%3D525159
www.dpxq.com

ngocanh87th
29-12-2015, 06:28 PM
Cục 2 - Đen tiến Chốt 3


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262512227747724279672324897924251907222109191022172700021911252627288081797026272822022247432141594881516947515643413041
||Phương Án 1 : Đen M2.3||||Đen phế Mã tranh tiênTUY ĐỎ NHIỀU QUÂN NHƯNG ĐEN CÓ THẾ TRẬN TỐT HƠN
7062171210224727624112422042191242247972604246452234454443441232||PHƯƠNG ÁN 2 : ĐEN MÃ 8.7||||ĐEN KHÓ CHƠI
07267062261402121112421214222128224320427973
706279752526751510021525261617372223251580813732232215168131326222624743304116130010091910131913PHƯƠNG ÁN 3 : ĐEN M8.7||||ĐỎ VẨN ƯU HƠN CHÚT
75252636394836464727222725271002171262410919807027377074373146361915742469470210||PHƯƠNG ÁN 4 : ĐỎ X2-7||||ĐỎ ƯU
0726412212426042674600102634223446348081||||NẾU ĐỎ M9.7 \u003F||||||ĐEN DỄ ĐÁNH
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92382
www.dpxq.com

anh87th
11-01-2016, 11:27 AM
Cục 3 - Hậu Nhãy Mã Biên

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222774772427967100219270010091923242735242535432223171280818988813188183133181323293948331319132927435527675567
||PHƯƠNG ÁN 1 : ĐEN C3.1
ĐEN HƠI ƯU HƠN CHÚT
1016273570628979161567482324482715162524163624140223352322272342604279732726
PHƯƠNG ÁN 2 : ĐEN X2.6
||ĐEN NHẢY MÃ DÀN XẾP ĐỘI HÌNH
221225241615352715251707122227152324474350416947
NẾU NHƯ ĐEN CHỌN P3-2 \u003F THÌ ĐỎ ƯU
||ĐỎ ƯU
70628979100219270010091910142735808179758131171503042907141359482212352712151915131527150214471714351737355475556364
||PHƯƠNG ÁN 3
ĐEN TIẾN XE TUẦN HÀ
25241415242322121712151912628131
||||NẾU ĐỎ C7.1 THÌ ĐEN PHẢN TIÊN
ĐEN ƯU
170714192719808119272324797581216748223225242124070832387535381847676364
||PHƯƠNG ÁN 4 : ĐỎ P8-9
7974242574248121
||NẾU ĐỎ TẤN X2.5 THÌ ĐEN PHẢN TIÊN
||ĐEN ƯU HƠN
797380817363813166653138394838282735282535436243474330416947253543452221
||||PHƯƠNG ÁN 5 : ĐỎ X2.6
||ĐEN HOÀNH XA CHUẨN BỊ ĐỐI PHÓ VỚI ÁP LỰC BÊN CÁNH TRÁI CỦA ĐỎ
636473638081666581311707141927190304
||NẾU ĐEN C7.1 TÌ CỤC THẾ ỔN ĐỊNH
||XE PHÁO ĐỎ BỊ CÔ NÊN ĐEN ƯU HƠN
||TIÊN ƯU
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92382-HCT-VN-Chuyen-De-Tien-Nhan-Chi-Lo%3Fp%3D527791
www.dpxq.com

anh87th
07-03-2016, 10:00 PM
Cục 4 - Pháo Đỏ chèn Xe


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262512227747724279677062897910021927001009198081171323247975242575252227252781212717636417142123131223221213608259483041
||Phương án 1 - Tiên X2.4||ĐỐI KHÁNG
63641323100019130223132300022735424125244121231322293948Nếu đen B7.1 thì ...||Tiên chiếm ưu
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92382
www.dpxq.com