PDA

View Full Version : Bèo dạt mây trôi - Hòa Minzy



Tây Phương Thất Bại
04-08-2015, 04:04 PM
1 bài hát dân ca với giọng hát của Hòa Minzy mà Tây Phương rất thích!


UGPKbAdoWvk

Tây Phương Thất Bại
04-08-2015, 04:41 PM
Không liên quan nhưng cho hỏi Tây Phương Thất Bại đã tự cung chưa zậy
:tlkdcuoi

Tự cung là gì vậy Oze???:botay