PDA

View Full Version : [MV] - Đạo làm con (300 ca, nghệ sĩ thể hiện.)Tây Phương Thất Bại
21-10-2015, 10:54 PM
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ, kính cha
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con!

NRDl_ZJBUW8