PDA

View Full Version : Sưu Tầm Các Tàn Sát Chiêu Thực Chiến Của Các Danh Thủngocanh87th
29-10-2015, 10:04 AM
Tàn Số 1
Lương Hồng (Quảng Tây ) vs Trương Bân (Thiên Tân )
Giải cờ tướng Nam Ninh mở rộng lần thứ 7 - 2015

www_dpxq_com
500,350
9973693949594754639937999999864499502430404120325599289999999999
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7361325163532442535128215442
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D575
www.dpxq.com

ngocanh87th
29-10-2015, 10:35 AM
Tàn Số 2

Thái Hựu Nghiễm (Quảng Đông) 1 - 0 Vương Vĩnh Phú (Quảng Tây)
Giải cờ tướng Nam Ninh mở rộng lần thứ 7 - 2015


www_dpxq_com
500,350
6399695949392974379947648625064633024250403020627299359983432303
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
74625041474335454645333763833777838072706270405070825051826351528082
Tiên phế Xe tạo sát
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92640
www.dpxq.com

ngocanh87th
29-10-2015, 10:44 AM
Tàn Số 3

Phùng Thành Quý (Quảng Tây) 0 - 1 Trần Kiến Xương (Quảng Tây)

Giải cờ tướng Nam Ninh mở rộng lần thứ 7 - 2015


www_dpxq_com
500,350
9999994849396562249977999999064699999950314199996399769999998644
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
62504150243431413444415144545141774741315434
||phế Mã tạo sát
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92640-Suu-Tam-Cac-Tan-Sat-Chieu-Thuc-Chien-Cua-Cac-Danh-Thu
www.dpxq.com

ngocanh87th
29-10-2015, 11:18 AM
Tàn Số 4
Hà Văn Triết ( Chiết Giang ) 2-0 Hoàng Tuấn Minh ( Quý Châu )

Giải cờ tướng Nam Ninh mở rộng lần thứ 7 - 2015


www_dpxq_com
500,350
9999475949392953309999990625468699994252513220990299999999996483
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
3040524153725152408002038081426072605242818241528252
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92640
www.dpxq.com

ngocanh87th
29-10-2015, 11:35 AM
Tàn Số 5
Lương Phụ Thông (Quảng Tây)- La Kiến Trung (Quảng Tây)
Giải cờ tướng Nam Ninh mở rộng lần thứ 7 - 2015www_dpxq_com
500,350
9999993949482976649999999999999999999941503099992399999999999915
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
64605051765541324837
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92640
www.dpxq.com

ngocanh87th
29-10-2015, 11:36 AM
Tàn Số 6

Lí Hồng Gia (Quảng Đông) trước Triệu Điện Vũ (Hà Bắc)
vòng 10 Giải Nam Ninh Open 2015www_dpxq_com
500,350
9999875948376573439999999999993199996030404142997299999999999999
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
4050313041304353504073524050526050406072
4041526041406072
727143537151304050405351
||nếu đen thoái xe||||||nếu den lên tướng
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92640-Suu-Tam-Cac-Tan-Sat-Chieu-Thuc-Chien-Cua-Cac-Danh-Thu%3Fp%3D521109
www.dpxq.com

ngocanh87th
30-10-2015, 02:49 PM
Tàn Số 7

Sưu Tầmwww_dpxq_com
500,350
4499295949484799609980999906664686999941405099025899739999990464
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
49397379393879783839787939387978383978485948868939388988606288806202
7989606289806202
Một số phương án của bên đen
8680608079783839787939387978383978793938797838390223444323354345787939387978808535164515
58488050NẾU ĐEN X6-5 \u003F\u003F\u003F
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92640-Suu-Tam-Cac-Tan-Sat-Chieu-Thuc-Chien-Cua-Cac-Danh-Thu
www.dpxq.com

ngocanh87th
30-10-2015, 02:59 PM
Tàn Số 8
Sưu Tầm


www_dpxq_com
500,350
9999993949489902225937999999999999626041403042571799209923438364
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
59584152022140412232574532304537483762543040415140422050424350104342
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92640
www.dpxq.com

ngocanh87th
09-11-2015, 01:25 PM
Tàn Số 9

Pháo sĩ tượng toàn thắng Tượng , chốt cao

Vòng 1/8 Trạng cờ Đất Việt, khu vực miền Trung

Lê Đăng Vũ (Điện Bàn - Quảng Nam)vs Phan Thanh Giản (Hội An - Quảng Nam)

www_dpxq_com
500,350
9999654838572999999941999999999999999999409924999999999999999936
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
4181404181892442893936263837422039492042374726364859362649422636
41513747204248375141494226364244đến đây nếu đen tg-6 \u003F\u003F
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92640
www.dpxq.com

ngocanh87th
28-11-2015, 11:27 PM
Tàn Số 10
Thanh Nguyen thắng Nguyễn Tuấn Anh

www_dpxq_com
500,350
7999999951329982589976999999996386992948495947996299019999996503
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
79594859767959485859
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92640
www.dpxq.com

ngocanh87th
28-11-2015, 11:33 PM
Tàn Số 11
Sưu Tầm

www_dpxq_com
500,350
7099999949489999239963999999999938999932415042515899999999999999
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
232141406360504160614150214132416160
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92640
www.dpxq.com

ngocanh87th
28-11-2015, 11:46 PM
Tàn Số 12
Sưu Tầm

www_dpxq_com
500,350
9999999949399999122700999999995171999941405099022909429999999903
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
121041305141504110190210272029200020
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92640
www.dpxq.com

ngocanh87th
23-12-2015, 10:02 AM
Tàn Số 13
sưu tầm

www_dpxq_com
500,350
6799999949996999689999999999999999999999409999999999992558374757
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
67604041686141426040425240505242504042526168586869473747405052425057474849396858
575847253738
52514046||||||đen thua
474840485848684825264846||||đen thua
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92640-Suu-Tam-Cac-Tan-Sat-Chieu-Thuc-Chien-Cua-Cac-Danh-Thu%3Fp%3D526504
www.dpxq.com


chưa hoàn thiện...

ngocanh87th
23-12-2015, 11:05 PM
Tàn Số 14
2quân thay phiên nhau chiếu không biết có phạm luật ??

www_dpxq_com
500,350
9999999959999999509980999999993299999999419999374899999999999999
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
808948683242413142323141505141405150404132424131423231415051414051504041
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D92640
www.dpxq.com